PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Proces usuwania i zagospodarowania CO2 z gazów spalinowych w reaktorze glonowym z pożywką w postaci ścieków

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The process of removing and managing CO2 from flue gases in an algae reactor with a nutrient solution in the form of sewage
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Proces sekwestracji CO2 z gazów spalinowych można przeprowadzić przy udziale glonów lub sinic. Celem badań była analiza działania autorskiej konstrukcji reaktorów z glonami i sinicami pod kątem sprawności usuwania dwutlenku węgla z gazów spalinowych. Wykonano badania w skali laboratoryjnej stosując czysty CO2, jego mieszaninę z powietrzem oraz spaliny odprowadzane z generatora prądotwórczego. Uzyskano wysoką, sięgającą 95% sprawność zmniejszania ilości CO2 w oczyszczanych spalinach. Jako pożywkę zastosowano także ścieki miejskie. Przedstawiono autorską propozycję wymiarowania reaktora w skali technicznej.
EN
The process of sequestration of CO2 from exhaust gases can be carried out with the use of algae or cyanobacteria. The aim of the research was to analyze the operation of the proprietary design of reactors with algae and cyanobacteria in terms of the efficiency of carbon dioxide removal from flue gases. Laboratory scale tests were carried out using pure CO2, its mixture with air and exhaust gases discharged from the power generator. A high efficiency of up to 95% in reducing the amount of CO2 in the flue gas being cleaned was achieved. Municipal sewage was also used as a medium. An original proposal for dimensioning the reactor on a technical scale was presented.
Rocznik
Tom
Strony
23--27
Opis fizyczny
Bibliogr. 21 poz., fot.
Twórcy
 • Katedra Inżynierii Środowiska, Wydział Geoinżynierii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Katedra Inżynierii Środowiska, Wydział Geoinżynierii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • [1] Cheng P., Ji B., Gao L., Zhang W., Wang J., Liu T. 2013. “The growth, lipid and hydrocarbon production of Botryococcus braunii with attached cultivation”. Bioresour. Technol. 138:95–100.
 • [2] Cheng P., Wang J., Liu T. 2014. “Effects of nitrogen source and nitrogen supply model on the growth and hydrocarbon accumulation of immobilized biofilm cultivation of B. braunii”. Bioresour. Technol. 166:527–533.
 • [3] Cheng P., Wang Y., Liu T., Liu D. 2017. “Biofilm attached cultivation of Chlorella pyrenoidosa is a developed system for swine wastewater treatment and lipid production”. Frontiers in Plant Science, vol. 8.
 • [4] Dubiński J., Wachowicz J., Koteras A. 2010. „Podziemne składowanie węgla – możliwości wykorzystania technologii CCS w polskich uwarunkowaniach”. Górnictwo i Geologia. Główny Instytut Górnictwa. Katowice. Tom 5, Zeszyt 1.
 • [5] Kapuścińska E. 2017. „Wpływ warunków koagulacji na cechy morfologiczne agregatów organizmów fitoplanktonowych”. Rozprawa doktorska. Politechnika Częstochowska.
 • [6] Khan S.A., Rashmi, Hussain M.Z., Prasad. S. Banerjee U.C. 2009. „Prospects of biodiesel production from microalgae in India”. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 13:2361–2372.
 • [7] Krzemieniewski M., Dębowski M., Zieliński M. „Glony jako alternatywa dla lądowych roślin energetycznych”. Czysta energia, Olsztyn 2009, tom 9.
 • [8] Krzemieniewski M., Zieliński M., Dębowski M., Patent nr 229374.
 • [9] Larsson M., Lindblom J. 2011. “Algal flue gas sequestration and wastewater treatment: an industrial experiment”. Praca naukowa, Sztokholm. Szwecja.
 • [10] Liu T., Wang J., Hu Q., Cheng P., Ji B., Liu J., Chen Z., Yhang W., Chen X., Chen L., Gao L., Ji Ch., Wang H. 2013. “Attached cultivation technology of microalgae for efficient biomass feedstock production”. Bioresource Technology, vol. 127, 216–222.
 • [11] Maliga M., Składzień J., Szymków J. 2010. „Sekwestracja ditlenku węgla przez mikroalgi”. Inżynieria i Aparatura Chemiczna 49,4, 46–47.
 • [12] Oswald W.J. 1995. “Ponds in the twenty-first century”. Water Science and Technology. vol. 31, 1–8.
 • [13] Patent US. 1982/ 4333263. 1982. “Algal Turf Scrubber”.
 • [14] Patent US. 2009/0230040 A1. “Algaewheel Patent US”.
 • [15] Roger A. 2020. “A proposed method for estimating global warming potential (GWP* ) of shortlived climate pollutants like methane”. Cady Global Dairy Platform.
 • [16] Rwe’s algae project in Bergheim-Niederaussem. “Production of micro-algae using power plant flue gases to bind CO2”. Nungambakkam High Road 41.
 • [17] Thomas D.M., Mechery J., Sytas V.P. 2016. “Carbon dioxide capture strategies from flue gas using microalgae”. Environmental Science and Pollution Research, 23, 16926–16940.
 • [18] Torzillo G., Zittelli. G.Ch. 2017. “Tubular Photobioreactors”. Microalgae-Based Biofuels and Bioproducts 187–212.
 • [19] https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/biotechnology_pl.
 • [20] https://www.opb.org/article/2020/10/16/portland-general-electric-coal-boardman-power-plant/.
 • [21] www.ccap.ac.uk.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2021).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-f917bc21-23e8-48dd-9ec8-0cab34011fcf
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.