PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Działki gruntu ewidencyjna i rolna : problemy pojęciowe i praktyczne

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Agricultural and cadastral parcels : conceptual and practical issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W niniejszej pracy podjęliśmy próbę identyfikacji i po części wyjaśnienia relacji (zgodności, odmienności, rozbieżności) zachodzących między działką ewidencyjną i działką rolną. Rozbieżności pomiędzy ewidencją gruntów i budynków a „ewidencją” prowadzoną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynikają z usterek danych wejściowych (nieaktualność i błędy ewidencji państwowej lub błędy w identyfikacji i pomiarach obszarów upraw). Aktualność danych ewidencyjnych jest różna na terenie całego naszego kraju. Nie jest jednak obecnie znany dokładnie procent zaktualizowanej bazy danych tej ewidencji. Różne szacunki tego procentu są rozbieżne.
EN
This paper presents an attempt to identify and partially explain relations between a cadastral parcel and an agricultural parcel (compliance, differences, discrepancies). Discrepancies between the lands and buildings register and the "land register" maintained by the Agency for Restructuring and Modernisation of the Agriculture, result from imperfections of input data (out-of-dateness and errors in the state land register or errors of identification and surveys of arable lands). Up-to-dateness of data differs in different regions of Poland. However, the percentage of updated land register databases is not known. Its estimated values are mutually different.
Rocznik
Strony
3--7
Opis fizyczny
Bibliogr. 23 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Biuro Geodezji Tecław – Miller, Łęczyca
Bibliografia
 • [1] Adamczewski Z.: Geodezja od czystej mierniczej do interdyscyplinarnej w 60-letnim przekazie dydaktycznym. Warszawa 2014, wyd. Europejski Instytut Geodezji i Kartografii
 • [2] Bartosik M.: Analiza rozbieżności powierzchni działki ewidencyjnej a powierzchni działki rolnej na przykładzie powiatu łęczyckiego. Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, Wydział Nauk Technicznych. Praca dyplomowa magisterska. Kutno 2015
 • [3] Cymerman R.: Nieruchomości rolne. Konspekt Naukowy 2011
 • [4] Gogojewicz P.: Forma i Prawo. Blok internetowy radcy prawnego Gazety pl.
 • [5] Hycner R.: Zagadnienia geodezyjno–prawne gospodarki nieruchomościami. Wyd. Gall, Katowice 2006, wydanie I
 • [6] Zimnoch W.: Dopłaty dla rolników a pomiary zasiewów. Przegląd Geodezyjny 5/2004
 • [7] Zimnoch W.: Granica „działki rolnej”. Przegląd Geodezyjny 6/2006
 • [8] Zimnoch W.: Jeszcze o granicy działki rolnej”. Przegląd Geodezyjny 7/2007
 • [9] Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia17.05.1989 r.
 • [10] Instrukcja techniczna O-1 „Ogólne zasady opracowywania map dla celów gospodarczych z dn. 9 lutego 1979r., zmienione zarządzeniem nr 4 prezesa GUGiK z dn. 23 lipca 1983r.
 • [11] Instrukcja techniczna O – 2 „Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych”.
 • [12] Instrukcja techniczna G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe” wyd. III 1983r.
 • [13] Instrukcja techniczna K – 1 „ Mapa zasadnicza” wydanie III, Warszawa 1998r.
 • [14] Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich.
 • [15] Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1120/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania systemu płatności jednolitej przewidzianego w tytule III rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników
 • [16] Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1121/2009 z dnia 29. X. 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady WE nr 73/2009 w odniesieniu do systemów wsparcia dla rolników, ustanowionych w jego tytułach IV i V.
 • [17] Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
 • [18] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
 • [19] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
 • [20] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 4 przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • [21] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 19.03.2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • [22] Ustawa „Kodeks Postępowania Administracyjnego” z dnia 14 czerwca 1960 r. najnowszy tekst ujednolicony z dnia 11.05.2014 r.
 • [23] Ustawa „O Ochronie Przyrody” z dnia 16 kwietnia 2004 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-d7ab68d0-06ce-414f-aab2-a1c55f0540ad
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.