PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zawartość jonów metali w wodach powierzchniowych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The content of metal ions in surface water intended for supply in drinking water
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Żelazo ogólne i rozpuszczone oraz mangan powszechnie występuje w wodach powierzchniowych, a stężenie tych składników waha się w zależności od różnych czynników. Podobnie miedź, cynk, nikiel, chrom, ołów, kadm i bar występują w wodach rzecznych, a ich ilości zależą od stopnia zanieczyszczenia cieków i tła geochemicznego zlewni oraz koryta. Jak wynika z analiz prowadzonych w ciągu minionych kilkunastu lat (1999-2010), zawartość żelaza ogólnego (w okresie 1999-2002) obniżała się, żelaza rozpuszczonego oraz manganu zwiększała się, cynku obniżała się, a zawartość pozostałych pierwiastków (Cu, Ni, Cr, Pb, Cd, Ba) w wodach Wisłoki w obrębie Mielca utrzymywała się na stałym poziomie. Występowała także zmienność wynikająca z zawartości niektórych jonów metali w zależności od pory roku i pH próbki.
EN
General and dissolved iron and manganese are common in surface waters and their concentration varies depending on various factors. Similarly, copper, zinc, nickel, chromium, lead, cadmium and bar appear in river waters and their amounts depend on the degree of pollution in the watercourses and the geochemical background of the catchment and the riverbed. As it comes from studies conducted over the past several years (1999-2010), content of total iron (in the period 1999- 2002) decreased, the dissolved iron and manganese increased, and zinc decreased, the content of other elements (Cu, Ni, Cr, Pb, Cd, Ba) in the Wisloka's waters around Mielec remained at a constant level. Some variability was observed as a result of some metal ions contents, which depends on the season and the pH of the sample.
Słowa kluczowe
PL
żelazo   mangan   miedź   cynk   nikiel   chrom   ołów   kadm   bar  
EN
iron   manganese   copper   zinc   nickel   chromium   lead   cadmium   bar  
Rocznik
Tom
Strony
33--45
Opis fizyczny
Bibliogr. 14 poz.
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
 • 1. Allan J. D., 1998. Chemizm wód płynących, (w:) Ekologia wód płynących, Wyd. Nauk. PWN, Wa-wa: 36-59.
 • 2. Barlakiewicz D., Siepak J., 1995. Concentration of Trace Amounts of Fe(III), Mn(II) and Mo(VI) From Natural Waters on Amidoxime Resin, (w:) Chemia analityczna: 40-195
 • 3. Dobrzańska B., Dobrzyński G., Kiełczewski D., 2008. Niedobory i zanieczyszczenie wód. (W:) Ochrona środowiska przyrodniczego”, Wyd. Nauk. PWN, Wa-wa: 159-169.
 • 4. Dojlido J. R., 1995. Skład chemiczny wód powierzchniowych, (w:) Chemia wód powierzchniowych, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok: 15-25; 71-207.
 • 5. Jaroń-Warszyńska R., Nawrot J., Sikora A, 2002. Ochrona wód powierzchniowych, (w:) Stan środowiska w województwie podkarpackim w 2001r., WIOŚ w Rzeszowie, Wyd. BMŚ: 53-141.
 • 6. Kabata-Pendias A., Pendias H., 1999. Biogeochemia pierwiastków śladowych, Wyd. Nauk. PWN SA, Wa-wa.
 • 7. Makina J., Dunnete D., Kowalik P., 1996. Water pollution In Poland, European Water Pollution Control, 6(2): 21-26.
 • 8. Moore J., Ramamoorthy S., 1984. Heavy metals In natural Waters”, Springer, Berlin.
 • 9. Müller H. W., 1994. Heavy metals contents in river sediments. Water, air, soil pollution”, V.72 no 1/4: 191-203.
 • 10. Nawrocki J., 2010. Wody powierzchniowe, (w:) Uzdatnianie wody. Procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne, cz. 1, Wyd. Nauk. UAM i Wyd. Nauk. PWN, Wa-wa: 8-15.
 • 11. Pawełek J., 1998. Ochrona jakości i zasobów wód. Zasady racjonalnej gospodarki wodą, Materiały z VIII Międz. Konf. Nauk.-Tech., Zakopane-Kościelisko, 17-19. 06.1998 r.
 • 12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 27.11.2002 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. Nr 204, poz. 1728).
 • 13. Stan środowiska w województwie podkarpackim w latach 1999-2008, WIOŚ w Rzeszowie, BMŚ, Rz-ów, 48-84, 2009.
 • 14. Zawada A., 2002. Ogólna charakterystyka geograficzno-gospodarcza województwa podkarpackiego, (w:) Stan środowiska w województwie podkarpackim w 2001r., WIOŚ w Rzeszowie, Wyd. BMŚ: 9-19.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPWR-0001-0005
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.