Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-949db7b0-042d-4043-9add-f8cc5d0d342b

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Proponowany przebieg współpracy outsourcingowej na przykładzie usług transportu kolejowego ładunków

Autorzy Markowska, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The proposed course of outsourcing cooperation on the example of the rail transport of cargo
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Współpraca outsourcingowa przedsiębiorstwa zlecającego i świadczącego usługi transportu kolejowego obejmuje wiele etapów, w większości wspólnych dla obu partnerów z wyjątkiem początkowych faz współpracy. Etapy realizacji współpracy obejmują planowanie zakresu pracy, negocjacje i podpisanie umowy, realizację i związaną z nią kontrolę, kontynuację, modyfikację lub zakończenie współpracy. W artykule przeanalizowano poszczególne etapy współpracy outsourcingowej z uwzględnieniem schematu realizacji i kontroli usług transportu kolejowego ładunków oraz zidentyfikowano formy i kanały komunikowania partnerów outsourcingowych.
EN Outsourcing cooperation of the company that commissions and provides the rail transport services includes a number of stages, most often common for both partners, with the exception of initial phases of cooperation. Stages of cooperation include planning of the scope of work, negotiations and signing the agreement, as well as implementation and associated control, continuation, modification or termination of cooperation. The article analyzes various stages of outsourcing cooperation including the scheme of implementation and the control of rail transport services of cargo and identifies the forms and channels of communication with outsourcing partners.
Słowa kluczowe
PL outsourcing   usługi transportowe   kolej   ładunek  
EN outsourcing   cooperation   rail transport   cargo  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2015
Tom z. 78
Strony 249--262
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys.
Twórcy
autor Markowska, K.
  • Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania i Administracji
Bibliografia
1. Bravard J., Morgan R.: Inteligentny outsourcing sztuka skutecznej współpracy. MT Biznes Ltd., Warszawa 2010.
2. Ciesielska D., Radło M.J.: Outsourcing w praktyce. Poltex, Warszawa 2011.
3. Foltys J.: Outsourcing w przedsiębiorstwach sektora MŚP scenariusz aplikacyjny. Uniwersytet Śląski, Katowice 2012.
4. Kłos M.: Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach. Cedewu.Pl, Warszawa 2009.
5. Kopczyński T.: Outsourcing w zarządzaniu przedsiębiorstwami. PWE, Warszawa 2010.
6. Morgan Ph.I.: Organizational Behavior and Management. Kendall/Hunt Publishing Company, Dubuque 1989.
7. Power M.J., Desouza K.C., Bonifazi C.: Outsourcing sprawdzonych praktyk.MT Biznes Ltd., Kraków 2008.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-949db7b0-042d-4043-9add-f8cc5d0d342b
Identyfikatory