Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8b282f9c-265d-40e5-b371-19ab689a375c

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Prawidłowa organizacja środowiska pracy jako jeden z elementów poprawy bezpieczeństwa pracy

Autorzy Gembalska-Kwiecień, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Proper organization of the work environment as one of the elements to improve work safety
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W prezentowanym artykule zwrócono uwagę na problem organizacji pracy w przedsiębiorstwie. Przedstawiono zachowania pracownika w warunkach zagrożenia oraz w sytuacji niedostatku informacji i deficytu czasu. Zagadnienia poruszone w artykule w istotny sposób wpływają na doskonalenie metod profilaktycznych związanych z warunkami środowiska i organizacją pracy, w tym także poprawę procesu komunikowania się w przedsiębiorstwie.
EN In this article the attention is paid to the problem of work organization in an enterprise. The article describes the behavior of the employee in terms of risk, dearth of information and time deficit. Issues raised in the article significantly affect the improvement of methods of prevention related to environmental conditions and the organization of work, including the improvement of the process of communication in the enterprise.
Słowa kluczowe
PL zarządzanie bezpieczeństwem   organizacja pracy   błąd ludzki   czynnik ludzki   środowisko pracy   wypadki przy pracy  
EN safety management   human factor   organization of work   human error   work environment   accidents at work  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2015
Tom z. 77
Strony 75--84
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz.
Twórcy
autor Gembalska-Kwiecień, A.
Bibliografia
1. Gembalska-Kwiecień A.: Zarządzanie bezpieczeństwem - badania nad wpływem czynnika ludzkiego w zapobieganiu wypadkom przy pracy. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Zarządzanie, zeszyt 11, Gliwice 2002.
2. Hansen H.: Zarys wypadkoznastwa. Warszawa 1992.
3. Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie, wyd. 3. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa 1965.
4. Lewandowski J. (red.): Ergonomia - materiały do ćwiczeń i projektowanie. Wydawnictwo naukowe „Marcus” s.c., Łódź 1995.
5. Lewandowski J.: Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2000.
6. Łomonow B.F.: Mietodologiczeskije i tieorieticzeskije problemy psychologii. Izol. Nauka, Moskwa 1984.
7. Mikołajczyk Z.: Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania. PWN, Warszawa 1994.
8. Penc J.: Motywowanie w zarządzaniu. Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996.
9. Ratajczak Z.: Niezawodność człowieka w pracy, studium psychologiczne, PWN, Warszawa 1988.
10. Reykowski J.: Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość. PWN, Warszawa 1986.
11. Studenski R.: Społeczne wzory postępowania a wypadkowość, [w:] T. Tyszka (red.): Psychologia i bezpieczeństwo pracy. PWN, Warszawa 1992.
12. Studenski R.: Organizacja bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1996.
13. Tomaszewski T.: Podstawowe formy organizacji i regulacji zachowania, [w:] T. Tomaszewski (red.): Psychologia. PWN, Warszawa 1975
14. Tomaszewski T.: (red.) Psychologia. Warszawa, PWN 1975.
15. Tyszka T. (red.): Psychologia i bezpieczeństwo pracy. Praca zbiorowa. Instytut Psychologii PAN, Warszawa 1992.
16. Welford A.T.: The single - channel hypothesis, [in:] A.T. Welford (ed.): Reactiontime. Academic Press, London, 1980.
17. Wypadki przy pracy w 2013 r. Informacje i opracowanie statystyczne. GUS, Warszawa, marzec 2014.
18. Zieleniewski J.: Nauka o organizacji i zarządzaniu. PWN, Warszawa-Poznań 1996.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-8b282f9c-265d-40e5-b371-19ab689a375c
Identyfikatory