PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Konserwować czy odnawiać? Estetyczny aspekt zabiegów wykonywanych przy tynkach, dekoracjach malarskich i sgraffitowych na elewacjach kamienic Starego i Nowego Miasta w Warszawie

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
To Conserve or to renovate? Aesthetic aspect of treatments performed on plaster, painting and sgraffito decorations on facades of tenement houses in the Old and New Town in Warsaw
Języki publikacji
PL EN
Abstrakty
PL
W ostatnich latach kamienice Starego i Nowego Miasta w Warszawie poddawane są remontom. Czy prace te mieszczą się w pojęciu konserwacja-restauracja, czy są renowacją? Wątpliwości budzi przede wszystkim efekt estetyczny – nadanie elewacjom efektu nowości. Konieczność zachowania autentycznego wyrazu artystycznego dekoracji kamienic Starego i Nowego Miasta wynika z faktu, że są to dzieła wybitnych polskich artystów. Poza tym Stare Miasto jest wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. W artykule skupiono się na problemie rozwiązań estetycznych i artystycznych, które są jednak ściśle powiązane z zabiegami technicznymi. Skomentowano przykłady konserwacji tynków, dekoracji malarskich oraz sgraffit wykonanych w ciągu ostatnich sześciu lat. Krytycznej ocenie poddano decyzje dotyczące estetycznych rozwiązań. Omówiono też niektóre zabiegi techniczne np. kładzenie na elewację barwionych w masie tynków. Celem analizy jest zaproponowanie rozwiązań, które pozwolą na zachowanie wartości dawności i autentyzmu wystrojów kamienic Starego i Nowego Miasta.
EN
In recent years, the tenement houses of the Old and New Town in central Warsaw have been undergoing renovation. Does this work fall within the concept of conservation-restoration, or merely renovation? The aesthetic effect is questioned-giving the facades a fresh new appearance. The need to maintain the authentic artistic expression of the decorations of the Old and New Towns is necessary as they are works of outstanding Polish artists. In addition, the Old Town is inscribed on the UNESCO World Heritage List. This paper focuses on the aesthetic and artistic solutions that are closely related to technical measures. Examples of the conservation of plasters, painting decorations and sgraffito that has been undertaken in the last six years are commented on. Decisions regarding aesthetic solutions are critically assessed. Some technical procedures were also discussed, e.g., the application of colored plaster on the facade. The aim of the analysis is to propose solutions that will allow the preservation of the age-values and the authenticity of the exterior decorations of the Old and New Town houses.
Rocznik
Tom
Strony
141--155
Opis fizyczny
Bibliogr. 26 poz., fot., rys.
Twórcy
 • Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Bibliografia
 • Opracowania / Secondary sources
 • 1. Baldini Umberto, Teoria del restauro e unita di metodologia, t. 1–2, Firenze 1978–1981.
 • 2. Bartz Wojciech, Rożó Jarosław, Rogal Robert, Cupa Adam, Szroeder Paweł, Characterization of historical lime plasters by combined non-destructive and destructive tests: The case of the sgraffito in Bonów (SW Poland), „Construction and Building Materials” 2012.
 • 3. Brandi Cesare, Teoria del restauro, Roma 1963.
 • 4. Dai Shibing, Wang Jinhua, Hu Yuan, Zhang Debing, Lime-based materials and practices for surfaces efitting of cultural heritage, „Advanced Materials Research” 2010, nr 133–134.
 • 5. Dąbrowska Anna, Dotacje m.st. Warszawy na prace konserwatorskie przy elewacjach kamienic na Starym Mieście w Warszawie, [w:] Warszawskie Stare Miasto – autentyzm nieznany. Zachowanie i konserwacja tynków i malarstwa ściennego zabytku światowego dziedzictwa UNESCO, red. Anna Jagiellak, Warszawa 2020.
 • 6. Jagiellak Anna, Warszawskie Stare Miasto – autentyzm nieznany, „Renowacje i Zabytki” 2020a, nr 2 (74).
 • 7. Jagiellak Anna, Warszawskie Stare Miasto – zachowanie i konserwacja tynków i malarstwa ściennego zabytku UNESCO, [w:] Warszawskie Stare Miasto – autentyzm nieznany. Zachowanie i konserwacja tynków i malarstwa ściennego zabytku światowego dziedzictwa UNESCO, red. Anna Jagiellak, Warszawa 2020.
 • 8. Kadłubowska Joanna, Kozarzewski Marcin, Modernizacja obiektów Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta. Konserwacja i restauracja fasad, [w:] Warszawskie Stare Miasto – autentyzm nieznany. Zachowanie i konserwacja tynków i malarstwa ściennego zabytku światowego dziedzictwa UNESCO, red. Anna Jagiellak, Warszawa 2020.
 • 9. Kania Joanna, Powojenne polichromie Starego i Nowego Miasta w Warszawie, oraz Spis polichromii na Starym i Nowym Mieście w Warszawie, [w:] Powinność i bunt, red. Maryla Sitkowska, Warszawa 2004.
 • 10. Mączyński Ryszard, Ulice Nowego Miasta, Warszawa 1998.
 • 11. Miedziałkowski Czesław, Walendziuk Adam, Modelowanie stref zagrożonych w analizach wytrzymałościowych obiektów zabytkowych, „Wiadomości Konserwatorskie – Journal of Heritage Conservation” 2019, nr 57.
 • 12. Mora Paolo, Mora Laura, Philippot Paul, Conservation of Wall Paintings, Butterworths, London–Boston 1984.
 • 13. Pingarron Alvares Victoria Isabel, Performance Analysis ofHydraulic Lime Grouts for Mansonry Repair, University of Pennsylvania 2006.
 • 14. Restauratorenblatter Band 16 zum Thema: Fassadenmalerei – Painted Facades; Forschungsprojekt Eurocare 492 Muralpaint, Klosterneuburg–Wien 1995.
 • 15. Rogal Robert, Co zrobić z elewacjami kamienic na Starym Mieście w Warszawie? Refleksje po badaniach wstępnych, Warszawskie Stare Miasto – autentyzm nieznany. Zachowanie i konserwacja tynków i malarstwa ściennego zabytku światowego dziedzictwa UNESCO, red. Anna Jagiellak, Warszawa 2020.
 • 16. Sarzyński Piotr, Wrzask przestrzeni, dlaczego w Polsce jest tak brzydko?, Warszawa 2012.
 • 17. Sawicki Tytus, Konserwacja malowideł ściennych, problemy estetyczne, historia, teoria, praktyka, Warszawa 2010.
 • 18. Warszawskie Stare Miasto – autentyzm nieznany. Zachowanie i konserwacja tynków i malarstwa ściennego zabytku światowego dziedzictwa UNESCO, red. Anna Jagiellak, Warszawa 2020.
 • 19. Zachwatowicz Jan, Program i zasady konserwacji zabytków, „Biuletyn Historii Sztuki i Kultury” 1946, nr 1–2.
 • 20. Zawistowska Wanda, Problematyka konserwatorska elewacji warszawskich kamienic staromiejskich z okresu po wojennej odbudowy. Historyczne materiały i technologie, [w:] Warszawskie Stare Miasto – autentyzm nieznany. Zachowanie i konserwacja tynków i malarstwa ściennego zabytku światowego dziedzictwa UNESCO, red. Anna Jagiellak, Warszawa 2020.
 • 21. Zbiegieni Artur, Restauracja elewacji frontowych kamienic strony Dekerta na Rynku Starego Miasta, „Renowacje i Zabytki” 2020, nr 2 (74).
 • Dokumentacja / Documentation
 • 22. „Dokumentacja konserwatorska, kamienica ul. Szeroki Dunaj 9, PKZ, Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki, ul. Miodowa 41, Kraków 1972, archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytów w Warszawie. „Dokumentacja konserwatorska wykonana na zlecenie ZBM Warszawa-Stare Miasto, Rynek Starego Miasta – Strona Zakrzewskiego”, PP Pracownie Konserwacji Zabytków Oddział w Warszawie, 1972, w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytów w Warszawie.
 • 23. „Dokumentacja powykonawcza prac konserwatorskich na elewacji kamienicy przy Rynku Starego Miasta13”, PP Pracownie Konserwacji Zabytków Oddział w Warszawie, 1990, w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytów w Warszawie.
 • Inne / Others
 • 24. Bzura Monika, „Próba rekonstrukcji historycznej kolorystyki elewacji zabytkowego Pałacu Radziwiłłów w Nieborowie”, praca magisterska pod kier. Tytusa Sawickiego, ASP Warszawa 2016.
 • 25. Kolorystyka zabytkowych elewacji od średniowiecza do współczesności, historia i konserwacja, materiały międzynarodowej konferencji z okazji 30-lecia wpisu Starego Miasta w Warszawie na Listę Światowego dziedzictwa UNESCO, Warszawa 22–24 września 2010.
 • 26. Polichromie i sgraffita na fasadach ośrodków staromiejskich odbudowanych po 1945 r. Kreacja i konserwacja, materiały konferencji zorganizowanej przez BSKZ, Warszawa 24–25 IX 2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-59eb306e-03af-4346-9fd5-216d35681e80
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.