PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Rozwój konstrukcji rozjazdów na Centralnej Magistrali Kolejowej

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The development of turnout constructions on the CMK Central Trunk Line
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Istotnym czynnikiem wpływającym na bezpieczną eksploatację linii kolejowych dużych prędkości jest odpowiedni dobór rozjazdów wraz z ich systemem przestawiania. W artykule zawarto informacje o obecnie eksploatowanych rozjazdach na Centralnej Magistrali Kolejowej wraz z ich klasyfi kacją w zależności od zastosowanych napędów. Zidentyfi kowano nowe wyzwania przed jakimi stoją producenci nawierzchni szynowej oraz jednostki badawcze w procesie certyfi kacji wyrobów. Omówiono technologie zwiększające początkową jakość rozjazdów oraz parametry defi niujące dostępność techniczną, jak również podatność utrzymaniową. Autorzy przedstawili również propozycję diagnostyki stanu technicznego rozjazdów kolejowych umożliwiającej podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych i korekcyjnych we właściwym czasie.
EN
An important factor for the safety operation of the high speed railway lines is proper choice of turnouts and their drives. The article includes information about presently used turnouts on the CMK Central Trunk Line together with their classifi cation in regards of switch machine applied. New challenges were identifi ed which manufactures of superstructure and certifi cation bodies have to cope. Technologies increasing the quality of turnouts as sold were discussed as well as parameters defi ning their technical availability and maintainability. The authors presented a proposal of remote diagnostics allowing undertaking the preventive or correction actions in right time.
Rocznik
Strony
23--28
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • TrackTec KolTram Sp. z o.o.
 • Track Tec S.A
Bibliografia
 • [1] Bałuch H. „Zagrożenia w nawierzchni kolejowej”, Instytut Kolejnictwa , Warszawa 2017
 • [2] Cholewa A., Chudyba Ł., Bittoni S. „Rozjazdy dużych prędkości Track Tec z napędami Alstom SmartDrive”, Technika Transportu Szynowego nr 4/2018 s.36-38.
 • [3] Cholewa A., „Niezawodność i bezpieczeństwo systemów rozjazdowych w świetle nowych standardów technicznych PKP PLK S.A.”, Konferencja SITK, Kraków 19-10-2016
 • [4] Dyduch J., Paś J. „Identyfikacja sił nastawczych w rozjazdach dla poruszających się pojazdów szynowych z dużymi prędkościami” – X Konferencja Naukowo-Techniczna ”Otwarty Rynek Kolejowy w Polsce”, Warszawski Dom Technika NOT - 15.11.2018
 • [5] DTR Systemu napędu hydraulicznego SmartDrive (Hy-Drive), wydanie 05 z dnia 18.11.2018 roku.
 • [6] Lista Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei, 27.01.2017r. Warszawa.
 • [7] Id-114 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót nawierzchniowo-podtorzowych”, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” Warszawa, 2016r.
 • [8] Ie-100a „Warunki bezpiecznej instalacji i eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” Warszawa, 2015r.
 • [9] ISO/TS 22163:2017 „Railway applications - Quality management system - Business management system requirements for rail organizations: ISO 9001:2015 and particular requirements for application in the rail sector”, UNIFE, 2017r.
 • [10] Paś J. „Identyfikacja sił nastawczych w rozjazdach dla poruszających się pojazdów szynowych z dużymi prędkościami”, Rozprawa Doktorska, UTH Radom, 2018r.
 • [11] Paś J., Cholewa A. „Inteligentny rozjazd kolejowy”, XVII Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym”, Zakopane 21.11.2018
 • [12] Pawlik M. „Certyfikacja wyrobów, dopuszczenie na rynku europejskim a wymogi i przepisy krajowe”, Warszawa 2018 rok.
 • [13] PN-EN 50126-1:2018-02 „Zastosowania kolejowe - Specyfikowanie i wykazywanie niezawodności, dostępności, podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa (RAMS) - Część 1: Proces ogólny RAMS”.
 • [14] Standardy Techniczne szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości Vmax ≤ 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem) TOM I – Droga szynowa, Wersja 1.1. z 2009 roku / Załącznik ST1-T1-A.9, obowiązuje od 01.06.2018 r. Warszawa.
 • [15] Ustawa o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003r. z późniejszymi zmianami
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-4288e136-cea7-4230-9115-a732c55dc416
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.