PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 1 | 62-71
Tytuł artykułu

Inteligentna technologia w zarządzaniu logistycznym i łańcuchem dostaw

Warianty tytułu
Changes in contemporary logistics management in the light of intelligent logistics
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł jest przyczynkiem do zajęcia stanowiska w dyskusji o miejscu inteligentnych rozwiązań technologicznych w zarządzaniu logistycznym i zarządzaniu łańcuchem dostaw. Na kanwie teorii wyznaczono cel artykułu polegający na wskazaniu zmian ośrodka zarządzania na strategiczny poziom w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Wskazano obszary zmian w zarządzaniu logistycznym na skutek zastosowań inteligentnych technologii, a także określono rolę zastosowań inteligentnej logistyki w zarządzaniu współczesnym łańcuchem dostaw jako efekt zmiany klasycznego podejścia do zarządzania na zmiany kompetencyjne menedżerów szczebla strategicznego w łańcuchu dostaw. Ustalono także założenia określające nadrzędność zarządzania współczesnym łańcuchem dostaw nad klasycznym ujęciem zarządzania logistycznego w świetle inteligentnej logistyki.(abstrakt oryginalny)
EN
The article is a contribution to taking a stand in the discussion about the place of intelligent technological solutions in logistics management and supply chain management. On the basis of the theory, the aim of the article was determined to indicate changes in the management centre on the strategic level in the supply chain management. Areas of changes in logistics management due to the use of intelligent technologies were indicated. The role of intelligent logistic applications in managing the contemporary supply chain as a result of changing the classical approach to management towards changes in competences of managers at the strategic level in the supply chain has been defined. The assumptions determining the supremacy of managing the contemporary supply chain over the classical approach to logistics management in the light of intelligent logistics were also established.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
62-71
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Blaik P. (2002), Logistyka, Warszawa, PWE.
 • Blanchard D. (2014), Digital Technologies Realign the Traditional Supply Chain, Industryweek.com, March 28.
 • Bloomberg (2019), Innovation Index 2019, www.bloomberg.com, dostęp: 14.01.2019.
 • Bujak A., Gębczyńska A., Miller R. (2014), Współczesna logistyka - obszary i kierunki przekształceń, "Logistyka", nr 1.
 • Boesl D.B., Liepert B. (2016), 4 Robotic Revolutions-Proposing a holistic phase model describing future disruptions in the evolution of robotics and automation and the rise of a new Generation 'R'of Robotic Natives, in: Intelligent Robots and Systems (IROS), 2016 IEEE/RSJ International Conference on (p.1262-1267), IEEE.
 • Christopher M. (2005), Logistics and supply chain management creating value-adding net-works, 3rd Edition, Dorchester, Pearson Education.
 • Czakon W. (2011), Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu, "Przegląd organizacji", nr 11(5).
 • Dembińska I., et al. (2018), Smart logistics, Wydawnictwo edu-Libri.
 • Dobrzański P. (2016), Wykorzystanie robotów w procesach logistycznych, Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, Politechnika Śląska.
 • Gotfredsen S. (2016), Bringing back the human touch: Industry 5.0 concept creating factories of the future, "Manufacturers Monthly", dostęp: 11.05.2018.
 • Kisperska-Moroń D. (2010), Kompetencje logistyczne firm polskich jako czynnik rozwoju wirtualnych łańcuchów dostaw, "LogForum", nr 6(1), s. 3-12.
 • Klepacki B., Gidziński M. (2015), Inteligentna logistyka jako element kreowania wartości dodanej dla klienta, "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management", nr 73.
 • Koliński A., Kolińska K. (2012), Wykorzystanie informatycznych narzędzi wspomagających ocenę efektywności procesów logistycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, "e-mentor", nr 5, s. 82-87.
 • Kotarbiński T. (1973), Traktat o dobrej robocie, Kraków, Ossolineum.
 • Korczak J., Kijewska K. (2009), Automatyczna identyfikacja w logistyce - szanse i zagrożenia, materiały konferencyjne, Konferencja KZZ, s. 34-39.
 • Marzantowicz Ł. (2018), Stabilność łańcucha dostaw - stan, poziomy i zasobowe uwarunkowania, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 2/2018.
 • Ocicka B. (2017), Wprowadzenie do logistyki i zarzadzania łańcuchem dostaw w obliczu trendów XXI w., w: Technologie mobilne w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw, Ocicka B. (red.), Warszawa, PWN.
 • Rada P.A., Magnasco J.H. (2015), U.S. Patent No. 9,020,769, Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.
 • Rutkowski K. (red) (2016), Zarządzanie łańcuchem dostaw w XXI wieku. W poszukiwaniu nowych źródeł przewagi konkurencyjnej, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Rutkowski, K. (2004), Zarządzanie łańcuchem dostaw - próba sprecyzowania terminu i określenia związków z logistyką, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 12.
 • Sah P. (2016), Saving Environment Using Internet of Things: Challenges and the Possibilities, "Advances in Internet of Things", Vol. 6 (4).
 • Weiser M. (1996), Open House, https://makingfurnitureinteractive.files.wordpress.com, dostęp: 17.09.2017.
 • Verdouw C., Wolfert J., Beulens A.J.M., Rialland A. (2016), Virtualization of food supply chains with the internet of things, "Journal of Food Engineering", Vol. 176, p. 128-136.
 • Zhi-chao, Wang G. (2004), Logistic informatization - the merging road of logistic and information flow under the condition of modern logistcs, "Northern Economy and Trade", Vol. 9 (0310).
 • Zieleniewski J. (1974), Prakseologia a teoria organizacji, "Prakseologia", nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171555849
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.