PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 2(24) | 35-49
Tytuł artykułu

Deficyt transparentności informacji dotyczącej produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych jako zagrożenie bezpieczeństwa konsumenta na rynku usług finansowych

Warianty tytułu
Deficit of Information Transparency in Savings-investment Products as the Consumer Security Risk on the Financial Services Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój rynku finansowego - potwierdzany poszerzaniem oferty produktowej, wzrostem obrotów oraz zwiększaniem liczby uczestników - stwarza ogromne możliwości zarówno przedsiębiorstwom, jak i gospodarstwom domowym. Z jego rozwojem wiąże się także wiele zagrożeń wynikających ze wzrastającego poziomu ryzyka, z niedopasowania tempa rozwoju rynku finansowego do poziomu wiedzy, umiejętności finansowych oraz świadomości jego uczestników, a także z niewłaściwej polityki informacyjnej podmiotów kreujących ten rynek. Instytucje finansowe przygotowujące produkty i usługi finansowe, nie zawsze w sposób świadomy, ograniczają przejrzystość informacji dotyczących ofert. Deficyt transparentności informacji dotyczących oferowanych produktów i usług może stanowić poważną barierę ograniczającą efektywne i świadome uczestniczenie w rynku finansowym. Z uwagi na ogromne znaczenie procesów oszczędnościowo-inwestycyjnych w zarządzaniu finansami osobistymi za cel niniejszego artykułu przyjęto prezentację różnych form niewłaściwej polityki informacyjnej skutkującej brakiem lub ograniczoną przejrzystością informacji dotyczącej ofert rynku finansowego w zakresie gromadzenia nadwyżek finansowych. Poszczególne formy deficytu przejrzystości zostały zweryfikowane i zaprezentowane w oparciu o literaturę krajową i zagraniczną oraz na podstawie analizy przypadków. Wykazano zarówno nieprecyzyjny i zróżnicowany sposób prezentacji warunków finansowych produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych, a w szczególności stosowanie różnych rodzajów stóp dochodowości oraz odmiennych sposobów kalkulacji dochodu z instrumentów oszczędnościowo-inwestycyjnych, jak i różne przypadki jakościowo niewłaściwej informacji o tych produktach. (abstrakt oryginalny)
EN
The development of the financial market, confirmed by the broadening financial offers, the increase of turnover and the raised number of participants, creates tremendous opportunities for both companies and households, exerting further impact on the economies of particular countries. It also develops different types of risk due to the incongruity of the financial market development pace with the knowledge, the financial skills with the awareness of the participants, as well as the improper information policy of the financial institutions. Financial institutions preparing products and services in their area of operation often, consciously or unconsciously, limit the transparency of information relating to their financial offers. This constitutes a key barrier to effective and informed participation in the financial market. Due to the great importance of the savings and investment processes in the management of personal finances, this article focuses on various forms of improper information policy in relation to these products, which result in the lack or limitation of transparency on the financial market and threaten the development of the financial market. Individual forms of transparency deficit have been verified and presented based on the local and foreign literature as well as case studies. The article identifies imprecise and differentiated way of presenting features of financial savings-investment products emphasizing in particular the application of different types of yields, various calculation ways of income from the savings-investment instruments and cases of the products' information of low quality. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
35-49
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Cantoni C.J., 2009, A Brief History of Ponzi Schemes, "Journal of American Physicians and Surgeons" nr 14 (1).
 • Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny, 2016, Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: "Zielona księga w sprawie detalicznych usług finansowych.
 • Lepsze produkty, szerszy wybór i większe możliwości dla konsumentów i przedsiębiorstw", Dz. Urz. UE C 264/35 z dnia 20 lipca 2016 r.
 • Iwanicz-Drozdowska M., 2009, Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych, Raport z badań 04/S/0010/08, SGH, Warszawa.
 • KNF, 2016, Biuletyn kwartalny. Rynek ubezpieczeń 2/2016, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 • KNF, 2015, Raport o stanie sektora ubezpieczeń po IV kwartałach 2015, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 • KNF, 2014, Biuletyn roczny. Rynek ubezpieczeń 2014, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 • KNF, 2013, Biuletyn roczny. Rynek ubezpieczeń 2013, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 • Kordos I., 2013, Doradcy finansowi niezależni tylko pozornie, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Doradcy-finansowi-niezalezni-tylko-pozornie-2767534.html (dostęp: 1.04.2017).
 • Krupa D., Walczak D., Chojnacka E., 2012, Preferencje w zakresie form alokacji gospodarstw domowych w Polsce, "Copernican Journal of Finance & Accounting" nr 1 (1).
 • Krześniak A., 2009, Brak płynności i transparentności rynków finansowych jako wybrane przyczyny zaburzeń w latach 2007-2008, "Finanse. Czasopismo Komitetu Nauki o Finansach PAN" nr 1 (1).
 • Makusiewicz P., 2014, Piramidy finansowe, "Zarządzanie i Finanse" nr 4.
 • Potocki M., 2012, Piramidy Finansowe. Sprawdź, jak skończyli ich twórcy. "Dziennik Gazeta Prawna" z 7 sierpnia 2012 r., dodatek "Biznes".
 • Radziwinowicz W., 2012, Rosyjski arcyoszust Mawrodi, twórca finansowych piramid, włączył się do walki z opozycją, "Gazeta Wyborcza" z 23 października 2012 r.
 • Rutkowska E., 2006, Konsument w stosunkach umownych z bankiem. KBKE e-biuletyn nr 4, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/23642/Konsument_w_stosunkach_umownych.pdf (dostęp: 27.03.2017).
 • Schiller J., 2015, Avoid Financial Fraud, CreateSpace Charleston SC.
 • Stawska J., 2015, Znaczenie regulacji rynku doradztwa finansowego oraz pośrednictwa finansowego w kontekście ochrony konsumenta i wspierania bezpieczeństwa systemu finansowego. "Opitimum. Studia Ekonomiczne" nr 6 (78).
 • UKNF, 2011, Wzmocnienie ochrony uczestników rynku kapitałowego, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 • Waliszewski K., 2010, Nadzór i licencjonowanie doradców finansowych i pośredników kredytowych a stabilność i bezpieczeństwo polskiego systemu bankowego, [w:] Janc A. (red.), Banki i system bankowy w obliczu kryzysów finansowych, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 200.
 • Waliszewski K., 2014, Planowanie finansów osobistych (zarządzanie finansami osobistymi) z udziałem doradców finansowych - znaczenie dla gospodarstw domowych i gospodarki, "Problemy Zarządzania" vol. 12, nr 4 (48), t. 1, Współczesne wyzwania w bankowości i finansach.
 • Wiśniewski M., 2012, Wartość wykupu polis życiowych z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" nr 2.
 • Wiśniewski M., 2016, Ubezpieczenia o charakterze oszczędnościowym w świetle nowych regulacji, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" nr 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171475541
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.