PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1(9) | 209-232
Tytuł artykułu

Postulat niedyskryminowania oszczędności w podatku dochodowym a lokowanie środków na IKE i IKZE

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Postulate of Non-Discrimination of Savings by the Income Tax and Investing in Individual Pension Accounts 'IKE' and 'IKZE'
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest dokonanie oceny, w jakim zakresie lokowanie oszczędności na IKE i IKZE - jako niosące pewne korzyści na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych - jest zgodne z koncepcjami opodatkowania, które nie dyskryminują oszczędności względem bieżącej konsumpcji i realizują tym samym postulat podatku dochodowego neutralnego w ujęciu międzyokresowym. W artykule zastosowano metodę analizy porównawczej, przy czym autorskie porównania przeprowadzono na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze dokonano porównania rozwiązań formalnych regulujących funkcjonowanie IKE i IKZE, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji podatkowych. W jego wyniku przedstawiono model zróżnicowania w czasie skutków opodatkowania w zależności od rodzaju instrumentu (konta), za pomocą którego tworzone są oszczędności, oraz sposobu (momentu) ich późniejszej likwidacji. Po drugie porównano rozwiązania zastosowane w praktyce z koncepcjami i postulatami teorii podatkowej. Było to niezbędne dla realizacji celu artykułu. W ten sposób zastosowana metoda analizy porównawczej pozwoliła na sformułowanie szczegółowych wniosków wypływających z przeprowadzonych porównań. (fragment tekstu)
EN
A typical feature of the Polish personal income tax is a cumulative growth of the tax burden on savings over time. Investing in individual pension accounts 'IKE' and 'IKZE' allows to restrict this unfavourable phenomenon to some extent. This is possible due to a mechanism of tax preferences which are in line with the concepts of savings-adjusted and interest-adjusted income tax broadly discussed in literature. These approaches do not discriminate savings against consumption and fulfil the postulate of inter-period income tax neutrality. The aim of the paper is to answer the question to what extent investing in the accounts 'IKE' and 'IKZE' complies with the above mentioned tax concepts. In the article, a novel comparative analysis with respect to two aspects is carried out. First, formal rules governing 'IKE' and 'IKZE', with a particular focus on tax regulations, are compared. As a result, a model is developed which determines the tax effects depending on the type of the account and the way (point in time) funds are withdrawn. Second, some detailed measures introduced in practice are compared against theoretical concepts and postulates. The comparative analysis conducted in the paper reveals that, in general, the tax preferences foreseen for the both types of pension accounts comply with the theoretical income tax concepts which do not distort savings decisions. However, numerous regulations which were introduced in practice lead to a far-reaching restriction of the postulate of non-discrimination of savings against consumption. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
209-232
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Duda, I., Indywidualne Konta Emerytalne i Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego a oszczędnościowy potencjał polskich gospodarstw domowych, "Finanse" 2015, nr 1(8).
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, interpretacja indywidualna IBPB-2-1/4511-117/15/ASz z dnia 13 sierpnia 2015 r.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, interpretacja indywidualna IBPB-2-1/4511-168/15/ASz z dnia 24 sierpnia 2015 r.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna ILPB2/4511-1-503/15-2/JK z dnia 21 sierpnia 2015 r.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna IPPB2/415-1033/11-2/MK z dnia 29 lutego 2012 r.
 • Flotyńska, A., Koncepcja dual income tax w świetle dyskusji nad reformą opodatkowania dochodów w Unii Europejskiej, w: Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej, red. K. Piotrowska-Marczak, K. Kietlińska, Difin, Warszawa 2007.
 • Hall, R.E., Rabushka, A., Podatek liniowy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 • Ministerstwo Finansów, Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 rok, Warszawa 2013.
 • Ministerstwo Finansów, Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 rok, Warszawa 2014.
 • Ministerstwo Finansów, Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 rok, Warszawa 2015.
 • Morbiato J., IZFiA: większe ulgi podatkowe pomogą IKZE, 2013, http://www.parkiet. com/artykul/1349993.html?print=tak (data dostępu 15 kwietnia 2016).
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Co trzeba wiedzieć o IKE, http:// www.mpips.gov.pl/ubezpieczenia-spoleczne/ubezpieczenie- emerytalne/indywidual-ne-konto-emerytalne/co-trzeba-wiedziec-o-ike/ (data dostępu 15 kwietnia 2016).
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, http://www.mpips.gov.pl/ubezpieczenia-spoleczne/ubezpieczenie--emerytalne/ikze/indywidualne-konto-zabezpieczenia- emerytalnego/ (data dostępu 15 kwietnia 2016).
 • Musgrave, R.A., On Choosing the 'Correct' Tax Base - A Historical Perspective, w: Heidelberger Congress on Taxing Consumption, red. M. Rose, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York-London-Paris-Toky-Hong Kong 1990.
 • Leszczyłowska, A., Współczesne koncepcje podatku dochodowego. Niedyskryminowanie oszczędności i inwestycji w opodatkowaniu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.
 • Petersen, H.-G., Rose, M., Zu einer Fundamentalreform der deutschen Einkommensteuer: Die Einfachsteuer des 'Heidelberger Steuerkreises', Diskussionsbeitrag Nr. 34, Universität Potsdam 2003.
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2016 (Monitor Polski z dnia 16 grudnia 2015 r. poz. 1266).
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2016 (Monitor Polski z dnia 16 grudnia 2015 r. poz. 1268).
 • Rose, M., Forschungsbericht zu einer grundlegenden Reform der Einkommens- und Gewinnbesteuerung in Deutschland (Stand: 15. Juni 2006), Teil I: Die Einfachsteuer: "Das Konzept", Heidelberg 2006.
 • Rose, M., Plädoyer für ein konsumbasiertes Steuersystem, w: Konsumorientierte Neuordnung des Steuersystems, red. M. Rose, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York-Tokio 1991.
 • Rose, M., Standpunkte zur aktuellen Steuerreform. Vorträge des zweiten Heidelberger Steuerkongresses, Verlag Recht und Wirtschaft, Heidelberg 1997.
 • Stiglitz, J., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego w 2013 roku, Warszawa 2014.
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego w 2014 roku, Warszawa 2015a.
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego w Ipółroczu 2015 roku, Warszawa 2015b.
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Informacje liczbowe o IKE za 2015 r, 2016a, https://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_emerytalny/dane_o_rynku/rynek_ppe_ ike/Dane_IKE/dane_ike.html (data dostępu 15 kwietnia 2016).
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Informacje liczbowe o IKZE za 2015 r, 2016b, https://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_emerytalny/dane_o_rynku/rynek_ppe_ ike/Dane_IKZE/dane_ikze.html (data dostępu 15 kwietnia 2016).
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2015 poz. 121 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. 2014 poz. 1147 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2012 poz. 361 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. 2013 poz. 1717).
 • Witczak, R., Opodatkowanie IKE i IKZE jako formy gromadzenia środków emerytalnych oraz instrument optymalizacji podatkowej, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica" 2012, nr 274.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171447106
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.