PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1(9) | 181-208
Tytuł artykułu

Przewidywany wpływ dyrektywy hipotecznej na rynek pośrednictwa i doradztwa kredytowego w Polsce : studium teoretyczno-empiryczne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Expected Impact of the Mortgage Credit Directive on Credit Intermediation and Advisory Services Market in Poland : Theoretical and Empirical Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie szczegółowych działań związanych z wprowadzeniem w Polsce dyrektywy hipotecznej (Mortgage Credit Directive - MCD), której implementacja do porządków prawnych państw członkowskich UE, w tym do prawa polskiego, miała nastąpić w marcu 2016 r. Według stanu na koniec czerwca 2016 r. ustawa o kredycie hipotecznym stanowiąca implementację dyrektywy hipotecznej jest na etapie konsultacji społecznych (projekt z dnia 25 maja 2016 r.) (fragment tekstu)
EN
The article presents the assumptions of the Mortgage Credit Directive and their expected and potential impact on the market of intermediation services and financial advisory services in the area of mortgage credit in Poland. Due to the far-reaching changes recorded in the MCD its impact on the market counseling and credit intermediation in the field of mortgage loans will be significant. This is indicated by the results of author's empirical research presented in this article. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
181-208
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Czugan, M., Kredyty hipoteczne wkrótce z dedykowaną ustawą, 2015a. Pobrane z: https:// kpf.pl/kredyty-hipoteczne- wkrotce-z-dedykowana-ustawa/ (data dostępu 6.10.2015).
 • Czugan, M., Regulacje polskie i europejskie. Nowe obowiązki dla sektora pośrednictwa, I Kongres Pośrednictwa Finansowego, 24 września 2015 r., Warszawa 2015b.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę Rady 87/102/ EWG.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniająca dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010.
 • Fundacja Obywatelskiego Rozwoju FOR i Centrum für Europäische Politik, Kredyty hipoteczne. Analiza z dnia 16 maja 2011 r, 2011. Pobrane z: http://www.for.org.pl/ upload/File/CEP_analizy/kredytyhipoteczne1.pdf (data dostępu 12.12.2015).
 • GREEN PAPER Mortgage Credit in the EU, Brussels, 19.7.2005, COM(2005) 327 final.
 • European Mortgage Federation, Hypostat 2015. A review of Europe 's mortgage and housing market.
 • Kasiewicz, S., Kurkliński, L., Szpringer, W., Zasada proporcjonalności. Przełom w ocenie regulacji, ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego Zakład WARSZAWSKIEGO INSTYTUTU BANKOWOŚCI, Warszawa 2014.
 • Meluch, B., Odpowiedzialne kredytowanie i odpowiedzialne korzystanie z kredytów hipotecznych - inicjatywa Komisji Europejskiej, 2010. Pobrane z: http:// www.alebank.pl/index.php? option=com_content&view=article&id=7561:rynek-finansowania-nieruchomoci-odpowiedzialne-kredytowanie-i- odpowiedzialne-korzystanie-z-kredytow-hipotecznych-inicjatywa-komisji-europejskiej&catid=384:fn-201007-09-lipiec- wrzesie-2010& (data dostępu 12.12.2015).
 • Ofiarski Z., Prawo bankowe: komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • DG Internal Market, The Integration of the EU Mortgage Credit Markets, Report of the Forum Group on Mortgage Credit, December 2004.
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1125/2014 z dnia 19 września 2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących minimalnej kwoty pieniężnej ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności lub porównywalnej gwarancji, dawanej przez pośredników kredytowych.
 • London Economics and Achim Dübel (Finpolconsult) in association with institut für finanzdienstleistungen e.V. (iff), Study on the costs and benefits of the different policy options for mortgage credit. Final report, November 2009.
 • Szpringer, W., Konsument na rynku usług consumer finance (ekonomia - prawo -etyka), "Prakseologia i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Naukowego Prakseologii" 2015, nr 2.
 • Szramowski, P., Dyrektywa o kredycie hipotecznym i rynek pośrednictwa kredytowego. Prezentacja na Kongres Consumer Finance, Warszawa, 12 grudnia 2013 r.
 • Ministerstwo Finansów, Test regulacyjny z dnia 11.09.2015 r. do Projektu założeń ustawy o działalności instytucji pożyczkowych i pośredników kredytowych, która będzie zakładała również nowelizację ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 18.06.2015 r.
 • Uryniuk, J., Pośrednicy kupią ubezpieczenia OC, "Dziennik Gazeta Prawna" z 27 sierpnia 2014 r.
 • Waliszewski, K., Standaryzacja w obszarze pośrednictwa i doradztwa kredytowego w Polsce w kontekście działań Związku Banków Polskich i Związku Firm Doradztwa Finansowego, "Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne" 2015, nr 2.
 • White paper on the integration of EU mortgage credit markets {SEC(2007) 1683} {SEC(2007) 1684} /* COM/2007/0807 final */.
 • Zombirt, J., Przed nową dyrektywą o kredycie hipotecznym, "Rynek Terminowy" 2005, nr 1 .
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171446842
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.