PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | nr 1 (44) | 98-109
Tytuł artykułu

Wizerunek jako komunikowane znaczenie i atrybut organizacji

Warianty tytułu
Image as the Organization's Communicated Meaning and Attribute
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Liczne organizacje złożone, o skomplikowanych motywach i niejednorodnych strukturach są obecne w różnych obszarach życia społecznego. Owe instytucjonalne fenomeny społeczne, powiązane siecią relacji systemy, zmierzające do określonego celu, są nadawcami w procesie komunikacji. Mówi się, że organizacje mają wizerunek, gdy tymczasem nie jest to jedynie ich atrybut, ale także komunikowane znaczenie, przekaz, który może dotyczyć szeregu aspektów funkcjonowania instytucji, a także na owe aspekty zwrotnie wpływać. W artykule omawia się różnicę między pojęciem tożsamości a wizerunku organizacji oraz obszary definicyjne tego ostatniego. Ponadto poddano analizie status ontologiczny pojęcia wizerunku, jego części składowe i strukturę. Opisano "obraz mentalny" organizacji, który to coraz częściej znajduje się na celowniku zarządzających instytucjami jako często niewykorzystany obszar wpływu komunikacyjnego. (abstrakt oryginalny)
EN
Various types of complex organizations, with complicated motives and heterogeneous structu- res are present in different spheres of public life. These public institutional phenomena, tied in a network of relations systems and heading toward a specific goal, are broadcasters in the pro- cess of communication. It is said that organizations have image but it is not only their attribu- te, it is the meaning they communicate, the broadcast which may regard various aspects of the institution's functioning and which can reflexively influence those aspects. The article discus- ses the difference between the terms organization identity and organization image, including definition spheres of the latter. Moreover, it analyses the ontological status of the term image, its components and structure. The organization's "mental image" is described, one that often becomes that target of those who manage institutions, as an unexploited so far sphere of com- munication influence. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
98-109
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Kwaśnicki W.,Zasady ekonomii rynkowej, Wrocław 2001.
 • Stankiewicz M.J.,Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Toruń 2002.
 • Senge P.M., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Kraków 2003.
 • Hatch M.J., Teoria organizacji, Warszawa 2002.
 • Koch R., Wszechmocne prawa. Nauka sukcesu w biznesie, Warszawa 2002.
 • Shapiro C., Mariana H.R., Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy Harvard 1998.
 • Filozofia tożsamości, red., J. Kojkoł, Gdańsk 2007.
 • Tożsamość i jej przemiany a kultura, red. P.K. Oleś, A. Batory, Lublin 2008.
 • Burszta W.J., Kuligowski W., Sequel. Dalsze przygody kultury w globalnym świecie, Warszawa 2005.
 • Giddens A., Nowoczesność i tożsamość, Warszawa 2007.
 • S. Magala, Trzyświaty uniwersyteckiej społeczności (badacze, nauczyciele, obywatele), [w:] Uniwersytet - społeczeństwo - gospodarka, red. J. Chłopecki, Rzeszów 2006.
 • P. Gutowski, Analityczne a narracyjne podejście do zagadnienia tożsamości osobowej w kontekście logicznego pojęcia identyczności , [w:] Tożsamość i jej przemiany a kultura, red. P.K. Oleś, A. Batory, Lublin 2008.
 • B. Skarga, Tożsamość i różnica, Kraków 2009.
 • P.K. Oleś, O różnych rodzajach tożsamości, [w:] Tożsamość i jej przemiany a kultura, red. P.K. Oleś, A. Batory, Lublin 2008.
 • Straś-Romanowska M., Tożsamość w czasach dekonstrukcji, [w:] Oblicza tożsamości: perspektywa interdyscyplinarna, red. B. Zimoń-Dubownik, M. Gamian-Wilk, Wrocław 2008.
 • Bernstein D., Corporate Image and Reality. A Critique of Corporate Communication, Eastbourn 1984.
 • B. Rozwadowska B., Public relations - teoria, praktyka, perspektywy, Warszawa 2002.
 • Wilczak A., Budowanie wizerunku przez organizację - prawda czy mit?, Warszawa 2003.
 • Olins W., The Corporate Personality: An Inquiry into the Nature of Corporate Identity, London 1978.
 • Wilczak A., Tożsamość - wizerunek - reputacja organizacji. Analiza wzajemnych relacji, [w:] Pracownicy i media w procesie komunikacji, red. D. Tworzydło, T. Soliński, Rzeszów 2007.
 • Hatch M.J., Schultz M., Relations between organizational culture, identity and image, "European Journal of Marketing" 31 (1997), nr 5.
 • Dutton J.M., Dukerich J.E., Harquail C.V., Organizational images and member identification, "Administrative Science Quarterly" Nr 39 (1994).
 • Riel van C.B.M., Balmer J.M.T., Corporate identity: the concept, its measurement and management, "European Journal of Marketing" 2007, nr 5/6.
 • Holtzhausen L., Fourie L., Communicating to a diverse workforce. Employees' perceptions of symbolic corporate identity elements, "Corporate Communications: An International Journal" Vol. 13 (2008), nr 1.
 • Arpan L.M., Raney A.A., Zivnuska S., A cognitive approach to university image, "Corporate Communication. An International Journal" Vol. 8 (2003), nr 2.
 • Treadwell D.F., Harrison T.M., Conceptualizing and assessing organizational image. Model images, commitment, and communication, "Communication Monographs" Vol. 61 (1994).
 • N. Markwick N., Fill C., Towards a framework for managing corporate identity, "European Journal of Marketing" Vol. 31 (1995).
 • Hope E., Public relations instytucji użyteczności publicznej, Gdańsk 2005.
 • D. Boorstin D., The image. A guide to pseudo-events in America, New York 1961.
 • Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa 1994.
 • Wojcik K., Public Relations od A do Z, Warszawa 1997.
 • Tworzydło D., Macierz celów wizerunkowych w procesie oceny efektów public relations, Rzeszów 2008.
 • Alvesson M., Organization: From Substance to Image, "Organization Studies" 11 (1990), 3.
 • Mrozowski M., Media masowe - władza, rozrywka i biznes, Warszawa 2001.
 • Kostera M., Antropologia organizacji, Warszawa 2005.
 • Winkielman P., Niedenthal P.M., Ucieleśniony emocjonalny umysł, [w]: Psychologia poznania społecznego, re. M. Kossowska, M. Kofta, Warszawa 2009.
 • Ekman P., Davidson R.J., Natura emocji, podstawowe zagadnienia, Gdańsk 1998.
 • LeDoux J.E., Mózg emocjonalny. Tajemnicze podstawy życia emocjonalnego, Poznań 2000.
 • Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa 2003.
 • Bohner G., Wanke M., Postawy i zmiana postaw, Gdańsk 2004.
 • Cooley Ch.H., Jaźń społeczna - znaczenie "Ja", [w]: Mucha J., Cooley, Warszawa 1992.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171389205
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.