PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | vol. 9, nr 4 (34), t. 1 Współczesne wyzwania polityki personalnej | 162-180
Tytuł artykułu

Wybrane czynniki kształtujące satysfakcję pracownika

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Chosen Factors Affecting Employees' Satisfaction
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł koncentruje się na tematyce satysfakcji pracownika, ze szczególnym uwzględnieniem analizy znaczenia czynników ją kształtujących. Obok analizy zarówno klasycznego, jak i współczesnego dorobku literaturowego związanego z satysfakcją jako elementem postawy warunkującym zachowanie pracownika, przedstawione zostały również wyniki pierwotnych badań własnych. Badania przeprowadzone zostały na próbie 468 osób w wieku produkcyjnym, mieszkańców powiatu poznańskiego. Badania wskazały, że na zadowolenie pracowników wpływają przede wszystkim: poziom wynagrodzeń i stabilność zatrudnienia. W przypadku pozostałych czynników pracownicy mieli trudności z wyróżnieniem czynników mniej i bardziej dla nich istotnych. Spośród zmiennych demograficznych jedynie wiek i wykształcenie różnicowały wagę kilku z czynników. Nie bez znaczenia dla kształtowania się satysfakcji pracownika są również uznawane przez niego wartości. Kluczowym czynnikiem różnicującym okazało się zajmowane stanowisko. Pracownicy wykonawczy różnią się od specjalistów i kierowników hierarchią ważności czynników kształtujących ich satysfakcję. (abstrakt oryginalny)
EN
Article focuses on issues of employees' satisfaction with particular attention to the importance of analysis of factors influencing it. The paper presents an analysis of classical and contemporary literature associated with satisfaction, as part of employee attitudes. In addition to the literature, the article presents the results of original self research. The research was conducted on a sample of 468 responders representing working age population in the Poznan district. The research results indicate that the level of wages and employment stability is the most important element as far as employees' satisfaction is concerned. For other factors, workers have difficulty with indicating factors which are more or less important for them. Among the demographic variables only age and level of education differentiate the importance of the analyzed factors. The research shows that the values declared by employees also influence the satisfaction shaping process. The workplace is the most differentiating factor. Executive employees, professionals and managers, differ because of the hierarchy of the factors influencing their satisfaction. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Barnett, B.R. i L. Bradley 2007. The Impact of Organizational Support for Carter Satisfaction. Career Development International, nr 7 (12).
 • Bartkowiak, G. 2009. Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Brief, A.P. i H.M. Weiss 2002. Organizational Behavior: Affect in the Workplace. Annual Reviews Psychology, nr 53, s. 282-286.
 • Bruk-Lee, V., Khoury, H.A., Nixon, A.E., Goh, A. i P.E. Spector 2009. Replicating and Extending Past Personality/Job Satisfaction Meta-analyses. Human Performance, nr 22, s. 156-189.
 • Chmiel, N. 2002. Psychologia pracy i organizacji, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Christian, M., Garza, A.S. i J.E. Slaughter 2011. Work Engagement: A Quantitative Review and Test of Its Relations with Task and Contextual Performance. Personnel Psychology, nr 64, s. 95-101.
 • Clark, A., Oswald, A. i P. Warr 1996. Is Job Satisfaction U-shaped in Age? Journal of Occupational and Organizational Psychology, nr 69.
 • Gros, U. 2003, Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hackman, J.R. Oldham, G., Janson, R. i K. Purdy 1975. A New Strategy for Job Enrichment. California Management Review, nr 4 (17).
 • Heller, D., Judge, T.A i D. Watson 2002. The Confounding Role of Personality and Trait Affectivity in the Relationship between Job and Life Satisfaction. Journal of Organizational Behavior, nr 7 (23), s. 815-818.
 • Jachnis, A. 2008. Psychologia organizacji, Warszawa: Difin.
 • Katz, R. 1978. The Influence of Job Longevity on Employee Reactions to Task Characteristics. Human Relations, nr 8 (31).
 • Lindzey, G. i E. Aronson 1985. Handbook of Social Psychology, New York: Random House.
 • Locke, E.A. 1976. The Nature and Causes of Job Satisfaction. Handbook of Industrial and Organizational Psychology, Chicago: Rand McNally College Publishing Company.
 • Nair, P.K. 2007. A Path Analysis of Relationship among Job Stress, Fob Satisfaction, Motivation to Transfer, and Transfer of Learning: Perceptions of Occupational Safety and Health Administration Outreach Trainers, Dissertation, Submitted to the Graduate Studies of Texas A&M University.
 • Origo, F. i L. Pagani 2008. Workplace Flexibility and Job Satisfaction: Some Evidence from Europe. International Journal of Manpower, nr 6 (29).
 • Piccolo, R., Judge, T.A., Takahashi, K., Watanabe, N. i E.A. Locke 2005. Core Selfevaluations in Japan: Relative Effects on Job Satisfaction, Life Satisfaction, and Happiness. Journal of Organizational Behavior, nr 26, s. 965-984.
 • Redhman, M.S. i A. Waheed 2011. An Empirical Study of Impact of Job Satisfaction on Job Performance in the Public Sector Organizations. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, nr 9.
 • Robbins, S.P. 2004. Zachowania w organizacji, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Saari, L.M. i T.A. Judge 2004. Employee Attitudes and Job Satisfaction. Human Research Management, nr 4 (43).
 • Sachau, D.S. 2007. Resurrecting the Motivation-Hygiene Theory: Herzberg and Positive Psychology Movement. Human Resource Development Review, nr 4 (6).
 • Saks, A. 2009. Engagement: The Academic Perspective. Canadian HR Reporter, January 26.
 • Satyanarayana, P. i K. Narender 2008. From Work-Family Conflicts to Psychological Stress, Job Satisfaction and Life Satisfaction: A Proposed Integrative Model. Journal of Organizational Culture, Communications and Conflict, nr 2 (12).
 • Sikora, J. 2000. Motywowanie pracowników, Bydgoszcz: OPO.
 • Spector, P.E. 1997. Job Satisfaction: Application, Assessment, Cause, and Consequences, Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Springer, A. 2010. Satysfakcja a poziom dopasowania kompetencji do wymagań stanowiska pracy, w: Cz. Zając (red.) Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 • Vroom, VH. 1964. Work and Motivation, New York: Wiley.
 • Warr, P. 2008, Work Values: Same Demographic and Cultural Correlates. Journal of Occupational and Organizational Psychology, nr 81.
 • Zhang, J. i W. Zheng 2009. How Does Satisfaction Translate into Performance? An Examination of Commitment and Cultural Values. Human Resource Development Quarterly, nr 3 (20).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171355181
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.