PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | Serwicyzacja polskiej gospodarki : przemiany wewnątrzsektorowe | 11-53
Tytuł artykułu

Uwarunkowania rozwoju sektora usług

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Relatywnie krótki okres zainteresowania badaczy usługami w porównaniu z innymi sektorami gospodarki oraz heterogeniczność samego sektora usług wpływa na zróżnicowanie podejść badawczych, uwzględniających różne aspekty i elementy usług. różnice terminologiczne i metodologiczne wynikają także z faktu, że sektor usług znajduje się w obszarze zainteresowań różnych dziedzin nauki, w tym ekonomii, geografii, socjologii czy zarządzania i marketingu. Trudności w jednoznacznym zdefiniowaniu usług są m. in. wynikiem wieloznaczności samego pojęcia , które może być odnoszone zarówno do samych czynności o charakterze usługowym, jak i rezultatu, efektu końcowego świadczonej usługi.(fragment tekstu)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Lange O.: Ekonomia polityczna. T. I. PWN, Warszawa 1967
 • Melvin J.R.: History and Measurement in the Service Sector: a Review. "Review of Income and Wealth Series" 1995, Vol. 41, No. 4
 • Regan W.J.: The Service Revolution. "Journal of Marketing" 1963, Vol. 47
 • Sasser W.E., Olson R.P., Wyckoff D.D.: Management of Service Operations. Allyn &, Bacon, Boston 1978
 • Zeithaml V.A., Parasuraman A., Berry L.L.: Problems and Strategies in Services Marketing. "Journal of Marketing" 1985, Vol. 49
 • Payne A.: Marketing usług. PWE, Warszawa 1996
 • Bateson J.E.G.: Why we Need Service Marketing. W: Conceptual and Theoretical Developments in Marketing. Red. O.C. Ferrell, S.W. Brown, C.W. Lamb. American Marketing Association, Chicago 1979
 • Schettkat R.: Astonishing Regularity of Service Employment Expansion. "Metroeconomica" 2007, Vol. 58, No. 3
 • Grӧnross C.: From Scientific Management to Service Management. "International Journal of Service Industry Management" 1993, Vol. 5 (1)
 • Edvardsson B., Gusrafsson A., Roos I.: Service Portraits in Services Research: a Critical Review. "Industry Management" 2005, Vol. 16, No. 1
 • Vargo S.L., Lusch R.F.: Evolving to a New Dominant Logic of Marketing. "Journal of Marketing" 2004, Vol. 68
 • Shostack G.L.: Service Positioning Through Structural Change. "Journal of Marketing" 1987, Vol. 51
 • Berry L.: Big Ideas in Services Marketing. "The Journal of Services Marketing" 1987, Vol. 1(1)
 • Wiśniewski F.: Pojęcie i podział usług. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1965, nr 2
 • Polarczyk J.: Wynik pracy podstawą definicji i klasyfikacji usług oraz sfery usług. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1971, nr 1
 • Niewadzi C.: Usługi w gospodarce narodowej. PWN, Warszawa 1975
 • Klasyfikacja usług. GUS, Warszawa 1975
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Dz.U. 1997, nr 42, poz. 264 z późn. zm. Zasady metodyczne. PKWiU, 2008
 • Rogoziński K.: Usługi rynkowe. Akademia Ekonomiczna, Poznań 2000
 • Moeller J.: Income and Price Elasticities in Different Sectors of the Economy: an Analysis of Structural Change for Germany the UK and the USA. W: The Growth of Service Industries: The Paradox of Exploding Costs and Persistent Demand. Red. T. ten-Raa, R. Schettkat. Elgar, Cheltenham and Northampton 2001
 • Summers R.: Service
 • Grubel H.G., Walker M.A.: Services and the Changing Economic Structure. W: H.G. Grubel: International Capital and Service Flows. Theory and Measurement for Economic Policy. Vol. II. Economists of the Twentieth Century. University Press, Cambridge 1993s in the International Economy. W: Managing the Service Economy. Red. R.P. Inman. CUP, Cambridge 1985
 • Gershuny J., Miles I: The New Service Economy. The Transformation of Employment in Industrial Societies. Frances Pinter, London 1983
 • Rowthorn R., Wells J.R.: De-industrialization and Foreign Trade. CUP, Cambridge 1987
 • Appelbaum E., Schettkat R.: Are Prices Unimportant? The Changing Structure of the Industrialized Economies. "Journal of Post Keynesian Economics" 1999, Vol. 21, No. 3
 • Echevarria C.: Changes in Sectoral Composition Associated with Economic Growth. "International Economic Review" 1997, Vol. 38
 • Fase M.M.G., Winder C.C.A.: Baumol's law and Verdoorn's Regularity. "De Economist" 1999, Vol. 147
 • Huther J.: Relating Labor Productivity to Wages in Service Sectors: a Long-run Approach. "Economic Inquiry" 2000, Vol. 38
 • Rowthorn R., Ramaswamy R.: Deindustrialization: Causes and Implications, W: Staff Studies for the Word Economic Outlook. International Monetary Fund, Washington 1997
 • Mohnen P., T. ten Raa T.: Productivity Trends and Employment Across Industries in Canada. W: Outsourcing and Productivity Growth in Services. Red. D.J. Fixler, D. Siegel. "Structural Change and Economic Dynamics" 1999, Vol. 10
 • Fixler D.J. Siegel D.: Outsourcing and Productivity Growth in Services. "Structural Change and Economic Dynamics" 1999, Vol. 10
 • Curtis D.C.A., Murthy K.S.R.: Economic Growth and Restructuring: a Test of Unbalanced Growth Models - 1977-1992. "Applied Economics Letters" 1998, Vol. 5
 • Rowthom R., Ramaswamy R.: Growth, Trade and Deindustrialization. "IMF Staff Papers" 1999, No. 46 (1)
 • Appelbaum E., Schettkat R.: The End of full Employment? On Economic Development in Industrialized Countries. "Intereconomics" 1994, Vol. 57
 • Simonazzi A.M., Villa P.: Flexibility and Growth. "International Review of Applied Economics" 1999, Vol. 13
 • Peneder M., Kaniovski S., Dachs B.: What Follows Tertiarisation? Structural Change and the Role of Knowledge-based Services. WIFO Working Papers 146/2001
 • Guccione A., Gillen W.J.: Baumol's Disease. Simon's Cure Revisited. "Regional Science and Urban Economics" 1990, Vol. 20
 • de Vincenti C,: Baumol Disease and Employment in a Two-Sector Growth Model. "Rivista Italiana degli Economisti" 2000, Vol. 5
 • Esping-Andersen G.: Social Foundations of Postindustrial Economies. OUP, Oxford 1999
 • Kłosiński K.: Przemiany strukturalne w usługach rynkowych. Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa l997
 • Klodt H.: Productivity Growth In Sernice and Non-service Industries: Implications fog Convergence. W: The Service Sector: Productivity and Growth. Eds. E. Felli,F. C. Rosati, G. Tria. Physica-Verlag, 2003
 • Cyrek M.: Sfera usług jako obszar kreowania miejsc pracy w nowej gospodarce. W: Problemy wzrostu gospodarczego we współczesnych gospodarkach. Red. D. Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006
 • Bell D.: The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. Bask- Books, New York 1973
 • Flejterski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G.: Współczesna ekonomika usług. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005
 • Clark C.: The Conditions of Economic Progress. Mac Milian, London 1951
 • Fisher A.: Production, Primary, Secondary and Tertiary. "The Economist Records" 1939, No. 28
 • Kwiatkowski E.: Teoria trzech sektorów gospodarki. Warszawa 1982
 • Fourastié J.: Die grosse Hoffhung des zwanzigsten Johrhunderts. Koln 1954
 • Daszkowska M.: Usługi. Produkcja, rynek, marketing, WN PWN, Warszawa 1998
 • Rogoziński K.: Usługi rynkowe. Akademia Ekonomiczna, Poznań 2000
 • Baumol W.J., Bowen W.G.: On the Performing Arts: The Anatomy of their Economic Problems. "The American Economic Review" 1965, Vol. 55, No. 2
 • Baumol W.J.: Macroeconomics of Unbalanced Growth: the Anatomy of Urban Crisis. "American Economic Review" 1967, Vol. 57
 • Baumol W.J., Batey S.A., Blackman Wolff E.: Unbalanced Growth Revisited: Asymptotic Stagnancy and New Evidence. "American Economic Review" 1985, Vol. 75, No. 4
 • Baumol W.J., Wolff E.: Oil Interindustry Differences in Absolute Productivity. "Journal of Political Economy" 1984, Vol. 92 (6)
 • Melvin J.R.: History and Measurement in the Service Sector: a Review. "Review of Income and Wealth Series" 1995, Vol. 41, No. 4
 • Fuchs V.R.: The Growing Importance of the Service Industries. "The Journal of Business" 1965, Vol. 38
 • Schettkat R., Yocarini L.: The Shift to Services: a Review of the Literature. "IZA Dp" 2003, No. 964
 • Sasaki H.: The Rise of Service Employment and its Impact on Aggregate Productivity Growth. "Structural Change and Economic Dynamics" 2007, Vol. 18
 • Baumol W.J.: Productivity Policy and the Service Sector. W: Managing the Service Economy. Red. R.P. Inman. Cambridge University Press, Cambridge 1985
 • Russo G., Schettkat R.: Are Structural Economic Dynamics a Myth? Changing Industrial Structure in the Final Product Concept. "Economia and Lavoro" 1999, No. 3-4
 • Parinello S.: The Service Economy Revisited. "Structural Change and Economic Dynamics" 2004, Vol. 15
 • Fixler D.J. Siegel D.: Outsourcing and Productivity Growth in Services. "Structural Change and Economic Dynamics" 1999, Vol. 10
 • Atkinson J.: Flexibility, Uncertainty and Manpower Management. IMS Report No. 89. Institute of Manpower Studies. University of Sussex, Brighton 1985
 • www.mg.gov.pl (12.11.2012)
 • Andam Z.R.: E-commerce and E-business. E-ASEAN Task Force, UNDP-APDIP 2003 www.apdip.net/publications/ (12.03.2010)
 • Rubalcaba L.: The New Services Economy. Challenges and Policy Implications for Europe. Edward Elgar, Cheltenham 2007
 • Skórska A.: Wiedzochłonne usługi biznesowe w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. UE, Katowice 2012
 • Rubalcaba-Bermejo L.: The Globalisation of Business Services and the Competitiveness of European ICT Services. W: The Globalization of Business Services and the Competitiveness. XIV Conference RESER 23-24.09.2004, Castres
 • Kox H.L.M.: Sources of Structural Growth in Business Services. CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, Hague 2001
 • Analiza warunków funkcjonowania sektora usług dla przedsiębiorczości. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2005
 • Cohen L., Young A.: Multisourcing, Moving Beyond Outsourcing to Achieve Growth and Agility. Harvard Business Press School, Boston 2006
 • Daly S., Brito M.: Multisourcing Service Integration: New Roles, New Rules, New Results, Sourcing Advisory Services, 2012. sourcingadvisoryservices.com/wp- content/uploads/2012/07/MSI-Brochure-2012-07 .pdf (10.11,2012)
 • Offshoring and Employment. Trends and Impacts. OECD, Paris 2007
 • UNCTAD, Word Investment Report 2004. The Shift Towards Services, United Nations Conference on Trade and Development. New York and Geneva 2004
 • www.gartner.com/resId+1491316 (15.06.2012)
 • Offshoring Opportunities Amid Economic Turbulance. The A.T. Kearney Global Services Location Index, 2011
 • Perry M.: Business Services Specialization and Regional Economic Change. "Regional Studies" 1990, No. 24
 • Goe W.R.: The Growth of Producer Services Industries: Sorting through the Externalization Debate. "Growth and Change" 1991, Vol. 22, No. 4
 • Howells J., Green A.E.: Location, Technology and Industrial Organisation in U.K. Services. "Progress in Planning" 1986, Vol. 26, Part 2
 • Banerjee I.: Knowledge Process Offshoring (KPO): A Balanced View of an Emerging Market. "A TPI Research Report" 2007, July
 • Zarrella E., Udhas P.: Knowledge Process Outsourcing, Unlocking Top-Line Growth by Outsourcing "the core". KPMG, 2008
 • Seshasai S., Gupta A.: Global Outsourcing of Professional Services. MIP Sloan School of Management Working Paper 4456-04/2004. http://ssm.com/abstract=486128 (5.03.2012)
 • Amiti M., Wei S.: Fear of Service Outsourcing: Is It Justified? Working Paper 10808. National Bureau of Economic Research, Cambridge 2004
 • van Welsum D., Reif X.: We Can Work It Out - The Globalisation of ICT - Enabled Services. Working Paper 12799. National Bureau of Economic Research, Cambridge 2006
 • Amiti M., Wei S.: Service Offshoring and Productivity: Evidence from The United States. NBER Working Paper 11926. National Bureau of Economic Research, Cambridge 2006
 • Micek G., Działek J., Górecki J.: Centra usług w Krakowie i ich relacje z otoczeniem lokalnym. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010
 • Cyrek M.: Sektor usług w Polsce jako obszar zatrudnienia w uwarunkowaniach gospodarki opartej na wiedzy. W: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej. Red. M.G. Woźniak. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2011, z. 18
 • Ekonomia i świat współczesny. Społeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce. Red. E. Mączyńska, P. Pysz. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2003
 • Drucker P.F.: Społeczeństwo pokapitalistyczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dz.U. 2002, nr 144, poz. 1204
 • Kox H.L.M.: Sources of Structural Growth in Business Services. CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, Hague 2001
 • Albin P., Appelbaum E.: Differential Characteristics of Employment Growth in Services. W: Labor Market Adjustments to Structural Change and Technological Progress. Red. E. Appelbaum, R. Schettkat. Praeger Publishers, Nowy Jork 1990
 • Machlup F.: The Production and Distribution of Knowledge in the United States. Princeton University Press, Princeton 1962
 • Porat M.U.: The Information Economy: Definition and Measurement. U.S. Department of Commerce. Office of Telecommunications, U.S. Government Printing Office, Washington D.C 1977
 • Castels M.: The Rise of the Network Society. Blackwell Publishers, Malden (Mass.) abd Oxford 1996
 • Pavitt K.: Sectoral Patterns of Technical Change: Towards a Taxonomy and a Theory. "Research Policy" 1984, Vol. 13(6)
 • Soete L., Miozzo M.: Trade and Development in Services: A Technological Perspective. MERIT Research Memorandum 89-031. MERIT, "The Netherlands" 1989
 • Soete L., Miozzo M.: Internationalization of Services: A Technological Perspective. "Technological Forecasting and Social Change" 2001, Vol. 67
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171268713
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.