PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 4 | 16-29
Tytuł artykułu

Funkcje i użyteczność pomiarów ruchu turystycznego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The functions and utility of measuring tourist traffic
Języki publikacji
PL EN
Abstrakty
PL
Artykuł dotyczy metodologicznych i użytkowych aspektów stosowania pomiarów ruchu turystycznego. Autor rozważa konsekwencje szacowania wielkości zbiorów zjawisk wysoce heterogenicznych. Zbiorami takimi są liczby turystów na danym obszarze powstałe w oparciu o obowiązującą definicję turysty. Zwraca uwagę, że w efekcie takich zabiegów tworzone są zbiory o charakterze abstrakcyjnym o stosunkowo niskiej wartości poznawczej i użytkowej. Przedstawiony jest przykład trzech regionów o silnie zróżnicowanym charakterze ruchu turystycznego przy analogicznym poziomie liczby definicyjnych turystów i odmiennych konsekwencjach dla gospodarki turystycznej. Kontekst analizy dotyczy w głównej mierze działań badawczych podejmowanych na poziomie jednostek statystycznych oznaczanych jako NUTS-2 i NUTS-4. W konkluzji autor podkreśla, że wielka złożoność i niejednorodność współczesnej turystyki wymaga zróżnicowanych miar i tworzenia konstrukcji wielu zbiorów o niższym poziomie agregacji niż ogólna „liczba turystów”. Wymaga także zdystansowania się w procedurach badawczych od presji mediów i przekazu uproszczonego. Większy nacisk powinien być położony na kwestie ekonomiczne, organizacyjne i ekologiczne.
EN
The article concerns methodological and utilitarian aspects of measuring tourist traffic. The author discusses the consequences of estimating the size of sets that comprise highly heterogeneous phenomena. Such sets are figures representing the number of tourists in a given region, calculated with respect to the current definition of a ‘tourist’. He argues that such operations produce abstract sets of low cognitive and utility value. This is illustrated by an example of three regions with highly diverse tourist traffic, with a number of defined ‘tourists’ being on a similar level, and dissimilar consequences for the tourist economy. The context of the analysis concerns primarily the research activity undertaken on the level of statistical units designated as NUTS-2 and NUTS-4. In conclusion, the author stresses that the great complexity and heterogeneity of modern tourism requires diverse measurements and forming many sets with a lower aggregation level than the general ‘number of tourists’. It also requires keeping a greater distance from the pressure exerted by the media and simplistic means of communication. More emphasis should also be placed on economic, organisational and ecological issues.
Rocznik
Numer
4
Strony
16-29
Opis fizyczny
Bibliografia
  • Aviation – The Real World Wide Web(2008), Oxford Economics, Onward Publishing Inc., London.
  • Eco U. (2007), Rakiem, Gorąca wojna i populizm mediów, rozdz. Nauka, technologia i magia, WAB, Warszawa.
  • Fahrradtourismus in Deutschland(Kurzfassung) (2009); Pressmitteilung „Das Wachstumspotential im Fahrradtourismus weiter ausschöpfen“, Deutscher Tourismusverband.
  • Łaciak J. (2009), Krajowe i zagraniczne wyjazdy Polaków w 2008, opracowanie Instytutu Turystyki wyników badań na zlecenie MSiT, Warszawa.
  • Przecławski K. (1996), Człowiek a turystyka, Albis, Kraków.
  • Dziedzic E. (red.) (2003), Rachunek Satelitarny Turystyki dla Polski 2000, IT na zlecenie MGPiPSs., Warszawa.
  • Terminologia turystyczna (1995), zalecenia WTO, ONZ-TO, Warszawa.
  • http://www.cie.gov.pl
  • http://www.ukie.gov.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-bca11422-b854-431d-9cde-7089bdfc5622
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.