Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 115 | 47--56
Tytuł artykułu

Identyfikacja zagrożeń w domenach analiz systemu kolejowego

Warianty tytułu
EN
Hazard identification for the analysis domains in railway system
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zgodnie z obowiązującymi przepisami (dokumentami CSM), na przedsiębiorstwach kolejowych, zarządcach infrastruktury oraz wszystkich podmiotach, które wprowadzają zmiany do systemu kolejowego Unii Europejskiej, ciąży odpowiedzialność za utrzymywanie ryzyka wszystkich zagrożeń na poziomach poniżej kategorii ryzyka nieakceptowanego. Aby to osiągnąć CSM przewiduje konieczność realizacji procesu zarządzania ryzykiem zagrożeń. Ogólne wskazania co do jego przeprowadzania znajdują się w załączniku do dokumentu CSM (rozporządzenie 402/2013) i co do idei, nie różnią się od klasycznych podejść do zarządzania ryzykiem zagrożeń. Kluczowa jest natomiast poprawna implementacja procedur, które należy zrealizować w ramach tego procesu, ale których nie przedstawia się (a nawet nie wymienia) we wspomnianych przepisach w szczegółowy sposób. W niniejszym artykule zaprezentowano zatem podstawy identyfikacji zagrożeń dedykowane domenom analiz w systemie kolejowym, obejmującą procedury: rozpoznawania źródeł zagrożenia, grupowania źródeł zagrożenia, formułowania zagrożenia i wstępnego wskazania wielkości strat/szkód, które mogą powstać w wyniku aktywizacji zagrożenia. Rezultatem tych procedur jest m.in. lista źródeł zagrożeń i lista sformułowanych zagrożeń. Proces identyfikacji zagrożeń jest odzwierciedleniem pewnych rodzajów rozumowania (indukcyjnego i obdukcyjnego) i w związku z tym zdefiniowano i przedstawiono odpowiednie sposoby jego realizacji.
EN
According to the regulations (CSM documents) the rail company, infrastructure administrator and each railway entity that makes changes in railway system, is responsible to keep the acceptable risk value of all hazards identified in the system. To achieve this, CSM provides for implementation of the risk management process. General indications as to conduct this process can be found in the annex to the CSM document (regulation 402/2013). They do not differ from the classic approaches to risk management. The key is the correct implementation of the procedures that must be implemented as part of this process, but which does not present (or even listed) in the regulations in detail. In this article we present therefore the basics for realizing the hazard identification dedicated domains in the rail system, including: identification of hazard sources, grouping hazard sources, formulating the hazard and the preliminary indication of the size of the loss/damage that may arise as a result of the activation of the hazard. The result of these procedures is list of hazard sources and a list of identified hazard, among others. The hazard identification process is a reflection of certain types of reasoning (inductive and abductive) and therefore we defined and shown the correct ways of its realization.
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
47--56
Opis fizyczny
Bibliogr. 13 poz., rys.
Twórcy
autor
 • Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu
 • Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu
Bibliografia
 • 1. Gill A., Koncepcja systemu bezpieczeństwa dla wybranych zagrożeń w komunikacji tramwajowej. Technika Transportu Szynowego, nr 10, 2013, s. 2065-2074, wersja elektroniczna.
 • 2. Gill A., Kadziński A., Kalinowski D., Identyfikacja zagrożeń związanych z użytkowaniem drzwi podczas eksploatacji tramwajów typu 105Na. Czasopismo AUTOBUSY - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, nr 12, 2011, s. 104-114
 • 3. Gill A., Kadziński A., The identification of hazards generated in municipal transport on the example of the doors fitted in the 105Na tram. Problems of maintenance of sustainable technological systems, vol. IV Automotive Engineering and Vehicle Safety Engineering, Monographs of the Maintenance Systems Unit, Polish Academy of Sciences, Kielce University of Technology, Kielce 2012, s. 38-51.
 • 4. Gill A., Kadziński A., Hazard identification model, Proceedings of 20th International Scientific Conference Transport Means 2016 Oct 5-7 Juodkrante, Lithuania, Part 3, Kaunas University ofTechnology, 2016, s. 885-890.
 • 5. Gill A., Kobaszyńska-Twardowska A., Identyfikacja zagrożeń w wybranych strefach tramwaju z wykorzystaniem metody Bow-Tie. Logistyka nr 6, 2014, wersja elektroniczna (CD).
 • 6. Jamroz K., Kadziński A., Chruzik K., Szymanek A., Gucma L., Skorupski J., 2010. Trans-Risk - an integrated method for risk management in transport, Journal of KONBiN 13, 209-220.
 • 7. Kadziński A., Gill A., Ogólny model ocen ryzyka zagrożeń identyfikowanych w wybranych obszarach systemów technicznych. Referat wygłoszony na XXXVIII Zimowej Szkoły Niezawodności nt. Ryzyko w eksploatacji systemów technicznych, Szczyrk 2010, wersja elektroniczna.
 • 8. Kadziński A., Gill A., Pruciak K., Rozpoznawanie źródeł zagrożeń jako ważny element metod zarządzania ryzykiem w komunikacji tramwajowej. Czasopismo TTS Technika Transportu Szynowego, 2011, R. 17, nr 9, s. 49-52.
 • 9. Kadziński A., Studium wybranych aspektów niezawodności systemów oraz obiektów pojazdów szynowych. Wyd. Politechniki Poznańskiej, seria Rozprawy, nr 511, Poznań 2013.
 • 10. Kobaszyńska-Twardowska A., Gill A., Zastosowanie analizy Bow-Tie do identyfikacji warstw ochronnych w systemach bezpieczeństwa. Technika Transportu Szynowego, nr 10, 2013 s. 2287-2294, wersja elektroniczna.
 • 11. Kobaszyńska-Twardowska A., Gill A., Realizacja procedur oceny ryzyka zagrożeń z użyciem procedur Bow-Tie. Pojazdy Szynowe 2014, nr 2, s. 1-10.
 • 12. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009. Bruksela 2013.
 • 13. Urbański M., Rozumowania abdukcyjne. Modele i procedury, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2009, wersja elektroniczna: http://hdl.handle.net/10593/1025.
Uwagi
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-e1dcff14-5607-4e4f-aa35-a1d1cb22f6ca
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.