PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | Vol. 15, No. 2 | 217--228
Tytuł artykułu

Receivables management : the importance of financial indicators in assessing the creditworthiness

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Zarządzanie wierzytelnościami : znaczenie wskaźników finansowych w ocenie zdolności kredytowej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Trade credit is a strategic tool in the hands of the company. Favourable payment terms are the competitive advantage for the company. On the other hand, negatives of providing trade credits have to be seen. This is particularly the risk of late payments or non-payments, also additional costs associated with the receivables management and the fact that the capital tied in receivables does not bring a yield to the company. Receivables management is an important tool for the elimination of payment risk. Thus it constitutes an essential part of the financial management of each company. Trade receivables are an inherent part of the current assets. Provision trade credits should not be granted. It should be a premeditated move on the basis of credit standing of potential clients. Credit evaluation is performed on the basis of recommended indicators. The aim of the paper is to test the existence of a statistically significant relationship between the quick ratio and selected financial indicators.
PL
Kredyt handlowy jest strategicznym narzędziem w rękach firmy. Korzystne warunki płatności to przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa. Z drugiej strony należy zauważyć negatywy w dostarczaniu kredytów handlowych. Związane jest to w szczególności z ryzykiem opóźnień w płatnościach lub brakiem płatności, dodatkowymi kosztami związanymi z zarządzaniem wierzytelnościami oraz faktem, że kapitał powiązany z należnościami nie przynosi zysku spółce. Zarządzanie należnościami jest ważnym narzędziem eliminacji ryzyka płatności. Stanowi zatem zasadniczą część zarządzania finansami każdej firmy. Należności handlowe są nieodłączną częścią aktywów obrotowych. Nie należy pochopnie przyznawać kredytów handlowych, powinien to być przemyślany ruch na podstawie zdolności kredytowej potencjalnych klientów. Ocena kredytowa przeprowadzana jest na podstawie zalecanych wskaźników. Celem pracy jest sprawdzenie istnienia statystycznie istotnego związku pomiędzy wskaźnikiem szybkiej płynności a wybranymi wskaźnikami finansowymi.
Wydawca

Rocznik
Strony
217--228
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz., rys., tab.
Twórcy
 • University of Zilina, Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics, Slovak Republic, siekelova@fpedas.uniza.sk
autor
 • University of Zilina, Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics, Slovak Republic, tomas.kliestik@fpedas.uniza.sk
autor
 • University of Zilina, Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics, Slovak Republic, lucia.svabova@fpedas.uniza.sk
Bibliografia
 • 1. Abdou H.A., Tsafack M.D.D., Ntim C.G., Baker R.D., 2016, Predicting creditworthiness in retail banking with limited scoring data, Knowledge-Based Systems, 103.
 • 2. Becerra-Alonso D., Androniceanu A., Georgescu I., 2016, Sensitivity and vulnerability of European countries in time of crisis based on a new approach to data clustering and curvilinear analysis, “Administratie si Management Public”, 27.
 • 3. Cohen J., 2003, Applied multile regression/correlation analysis for the behavioral science, NY, Lawrence Erlbaum Associates, 2003.
 • 4. Culkova K., Csikosova A., Janoskova M., 2015, Develompent of Risk Payment Index in Slovakia Comparing with Chosen EU Countries, “Polish Journal of Management Studies”, 12(1).
 • 5. Dengov V., Gregova E., 2010, Economic decision-making under uncertainty and risk. Methodology and criteria for decision-making, Ekonomicko-manazerske spektrum, 4(2).
 • 6. Gorczynska M., 2011, Accounts Receivable Turnover Ratio. The Purpose of Analysis in Terms of Credit Policy Management, 8th International Scientific Conference on Financial Management of Firms and Financial Institutions, Ostrava, Czech Republic.
 • 7. Kestens K., Van Cauwenberge P., Vander Bauwhede H., 2012, Trade Credit and Company Performance during the 2008 Financial Crisis, “Accounting and Finance”, 52.
 • 8. Kollar B., Kramarova K., Valaskova K., 2015, The Financial Distress Analysis of the Stated-Own Company by Applying Chosen Default Prediction Models in Condition of Slovakia, 3rd International Conference on Economics and Social Science (ICESS 2015), Paris, France.
 • 9. Kralovic J., Vlachynsky K., 2002, Financny manazment Bratislava, Ekonomia.
 • 10. Levy H., Sarnat M., 1988, Principles of Financial Management, Englewood Cliffs, Prentice Hall.
 • 11. Melicherikova Z., 2014, Manazment pohladavok, Kosice, EQUILIBRIA.
 • 12. Mian S.L., Smith C.W., 1992, Accounts receivable management policy - theory and evidence, “Journal of Finance”, 47.
 • 13. Michalski G., 2013, Accounts Receivable levels in Relation to Risk Sesitivity in Manufacturing Firms in V4 Countries: 2003-2012 data testimony, 9th International Conferenceon Financial Management of Firms and Financial Institutions, Ostrava, Czech Republic.
 • 14. Paul S.Y., Devi S., 2012, Impact of Late Payment on Firms Profitability: Empircal Evidence from Malaysia, “Pacific-Basin Finance Journal”, 20.
 • 15. Soucek J., Kubickova D., 2011, Management of Receivables in Czech Firms, International Conference on Current Issues in Management of Business and Society Development, Riga, Latvia.
 • 16. Svabova L., Durica M., 2016, Korelacna analyza prediktorov pouzitych v bankrotnych predikcnych modeloch na Slovensku, Ekonomicko-manazerske spektrum, 10.
 • 17. Zhong G.M., 2014, Simple Discussion on The Problems Existed in the Enterprise Receivables Management and Countermeasures, 4th International Conference on Education and Education Management (EEM 2014), Singapore.
 • Internet sources:
 • 18. Wells R., 2004, Global Credit Management: An executive summary, Chichester, John Wiley and Sons, Inc. Intrum Justitia, 2016, Available at: https://www.intrum.com/globalassets/countries/norway/documents/2016/european-payment-report-europa-2016.pdfAudretsch
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-d1be45a9-9a91-46dd-99c6-6a3b2ba8638a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.