PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 4(105) | 5--27
Tytuł artykułu

Legal aspects of hybrid warfare in Ukraine

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article looks at the conflict taking place in Ukraine since 2014 and characterizes its nature as hybrid warfare. The author examines documents of international and humanitarian law, as well as the reactions to described events from international perspective. Questions are raised concerning the adequacy of current legal solutions in the face of evolution of war itself.
Wydawca

Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
5--27
Opis fizyczny
Bibliogr. 62 poz., rys.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • 1. A/RES/3314 (XXIX), Resolution 3314 (XXIX), Definition of Aggression, Resolutions adopted on the reports of the Sixth Committee 2319th plenary meeting, 14 December 1974 <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/3314%28XXIX%29>; visited: 15 March 2016.
 • 2. Advisory Opinion of the Legal Committee to the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Poland on annexation of the Crimean Peninsula to the Russian Federation in the light of international law of 22 June 2014 <https://www.msz.gov.pl/resource/382f0629-a114-442a-9cf4-6456ca7b80c1:JCR>; visited: 10 April 2016.
 • 3. Bieleń S., Prawo w stosunkach międzynarodowych. Wybór dokumentów, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR i Fundacja Studiów Międzynarodowych, Warsaw 2004.
 • 4. Bierzanek R., Wojna a prawo międzynarodowe, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warsaw 1998.
 • 5. Breedlove P. M., Implications of the Ukraine Crisis, The Atlantic Council’s Future Leaders Summit, Newport, 4 September 2014 <http://youtu.be/W3qhFOENL_Q>.
 • 6. Coalson R., Top Russian General Lays Bare Putin’s Plan for Ukraine, ‘The Huffington Post’, 2 September 2014, <http://huff.to/1CmQRoc>.
 • 7. Czapliński W., Odpowiedzialność za naruszenia prawa międzynarodowego w związku z konfliktem zbrojnym, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsaw 2009.
 • 8. Czapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warsaw 2014.
 • 9. Czubocha K., Pojęcie państwa i procesy państwowotwórcze we współczesnym prawie międzynarodowym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.
 • 10. European Court of Human Rights deals with cases concerning Crimea and Eastern Ukraine, European Court of Human Rights, Press Release issued by the Registrar of the Court, ECHR 345 (2014), 26.11.2014 <http://hudoc.echr.coe.int/webservices/content/pdf/003-4945099-6056223>; visited: 14 April 2016.
 • 11. Evans G., Sahnoun M., Odpowiedzialność za ochronę. Nowe spojrzenia na interwencje humanitarne, [in:] Jan Karski a odpowiedzialność za ochronę, ed. E. Smolar, M. J. Szewczyk, Wydawnictwo Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego, Warsaw 2015.
 • 12. Flemming M., Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Zbiór dokumentów, completion and ed. M. Gąska, E. Mikos-Skuza, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warsaw 2003.
 • 13. Gerasimov V., The Value of Science in Prediction, ‘Military-Industrial Kurier’, 27 February 2013 <http://vpk-news.ru/sites/default/files/pdf/VPK_08_476.pdf>.
 • 14. Góralczyk W., Sawicki S., Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, 14th edition, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warsaw 2011.
 • 15. Grzebyk P., Odpowiedzialność karna za zbrodnię agresji, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw 2010.
 • 16. Henckaerts J. M., Studium poświęcone zwyczajowemu międzynarodowemu prawu humanitarnemu: wkład w zrozumienie i poszanowanie zasad prawa dotyczących konfliktu zbrojnego, Ośrodek Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego przy Zarządzie Głównym Polskiego Czerwonego Krzyża, Warsaw 2006.
 • 17. Hoffman F. G., Hybrid Warfare and Challenges, ‘Joint Force Quarterly’ 2009, no. 52.
 • 18. Hybrid Warfare: Who Is Ready?, Munich Security Report 2015 <http://www.eventanizer.com/MSC2015/MunichSecurity Report2015.pdf>; visited: 1 March 2016.
 • 19. Institute of International Law, Tenth Commission Present Problems of the Use of Force in International Law Sub-Group C – Military assistance on request <http://www.idi-iil.org/idiE/resolutionsE/2011_rhodes_10_C_en.pdf>; visited: 11 April 2016.
 • 20. Charter of the United Nations, Statute of the International Court of Justice and Agreement establishing the Preparatory Commission of the United Nations, San Francisco, 26 June 1945, Article 24 Section 1 and 2 (Journal of Laws of 1947, no. 23, item 90, as amended; Journal of Laws of 1966, no. 7, item 41; Journal of Laws of 1968, no. 30, item 197; Journal of Laws of 1974, no. 3, item 20).
 • 21. Kennedy D., International Legal Structures, Nomos, Baden-Baden 1987.
 • 22. Kocot K., Wolfke K., Wybór dokumentów do nauki prawa międzynarodowego, 4th edition, Wydawnictwo Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Wroclaw-Warsaw 1969.
 • 23. Convention respecting the Laws and Customs of War on Land (Hague Convention IV), Hague, 18 October 1907 (Journal of Laws of 1927, no. 21, item 161).
 • 24. Convention relating to the Opening of Hostilities, Hague, 18 October 1907 (Hague Convention III) (Journal of Laws of 1927, no. 21, item 159).
 • 25. Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Journal of Laws of 1956, no. 38, item 171, annex).
 • 26. Geneva Convention on Wounded and Sick in Armed Forces in the Field (Journal of Laws of 1956, no. 38, item 171, annex).
 • 27. Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Journal of Laws of 1956, no. 38, item 171, annex).
 • 28. Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Journal of Laws of 1956, no. 38, item 171, annex).
 • 29. Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes Against Humanity of 26 November 1968 (Journal of Laws of 1970, no. 26, item 213, annex; Journal of Laws of 1971 no. 7, item 85).
 • 30. Kowalczyk A., Polityka Polski wobec Ukrainy w 2014 r. – próba bilansu, ‘Biuletyn OPINIE FAE’ no. 3/2015.
 • 31. Kranz J., Między wojną a pokojem: świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej, [in:] Świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej. Dylematy prawa i polityki, ed. J. Kranz, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warsaw 2009.
 • 32. Księga jubileuszowa Rzecznika Praw Obywatelskich. Tom II – Wybór dokumentów prawa międzynarodowego dotyczących praw człowieka, ed. M. Zubik, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warsaw 2008.
 • 33. Łabuszewska A., Rada nierada: ONZ bezsilne wobec agresji na Krymie, ‘Tygodnik Powszechny’ of 17 March 2014.
 • 34. M. Tvlli Ciceronis pro T. Annio Milone Oratio <http://www.thelatinlibrary.com/cicero/ milo.shtml>; visited: 22 March 2016.
 • 35. Memorandum on Security Assurances in Connection with Ukraine’s Accession to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, signed on 5 December 1994 by the Presidents of Ukraine, the Russian Federation and the United States of America, and the Prime Minister of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland <https://www.msz.gov.pl/ en/p/wiedenobwe_at_s_en/news/memorandum_on_security_assurances_in_connection_with_ukraine_s_accession_to_the_treaty_on_the_npt?printMode=true>; visited: 2 March 2016.
 • 36. Notatka BBN nt. analizy doradcy prezydenta Ukrainy “Impas atomowy-wariant ukraiński”, ‘Analizy, raporty i notatki BBN’, 23 March 2015 <https://www.bbn.gov.pl/pl/prace-biura/publikacje/analizy-raporty-i-nota/6644,NOTATKA-BBN-nt-analizy-doradcy-prezydenta-Ukrainy-quotImpas-atomowy-wariant-ukra.html>; visited: 10 April 2016.
 • 37. Parulski K., Wojna hybrydowa w świetle prawa międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowego prawa humanitarnego. Konflikt zbrojny na Ukrainie jako główne studium przypadku, ‘Międzynarodowe Prawo Humanitarne’, vol. VII, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 2016 (submitted for publication).
 • 38. Rácz A., Russia’s Hybrid War in Ukraine. Breaking the Enemy’s Ability to Resist, The Finnish Institute on International Affairs, Report 43 (2015).
 • 39. Radziejowska M., Prawo i bezprawie – secesja i przyłączenie Krymu do Rosji, ‘Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych’ no. 38 (1150), 26 March 2014.
 • 40. Resolution adopted by the General Assembly [on the report of the Sixth Committee (A/56/589 and Corr.1)] 56/83. Responsibility of States for internationally wrongful acts; <http://www.ilsa.org/jessup/jessup11/basicmats/StateResponsibility.pdf>; visited: 25 March 2016.
 • 41. Rome Statute of the International Criminal Court adopted in Rome on 17 July 1998 (Journal of Laws of 2003, no. 78, item 708).
 • 42. Ilaşcu and Others vs. Moldova and Russia, application 48787/99, judgment of the Grand Chamber of 8 July 2004, ECHR 2004 <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-61886>; visited: 20 March 2016.
 • 43. Case concerning military and paramilitary activities in and against Nicaragua, 27 June 1968, International Court of Justice Reports 1986; 76 ‘International Law Reports’.
 • 44. Szpak A., Selektywna eliminacja w międzynarodowym prawie humanitarnym, [in]: Międzynarodowe prawo humanitarne, Tom IV: Selektywna eliminacja, rozkaz wojskowy, ed. R. Bugajski, Wydawnictwo Akademii Marynarki Wojennej, Gdynia 2013.
 • 45. Szpak A., Status prawny zatrzymanych w Guantanamo Bay, TNOiK, Toruń 2007.
 • 46. Tocci N., O pojęciu siły politycznej i normach. Libia, Syria i odpowiedzialność za ochronę, [in:] Jan Karski a odpowiedzialność za ochronę, ed. E. Smolar i B. M. J. Szewczyk, Wydawnictwo Fundacja Jana Karskiego, Warsaw 2015.
 • 47. Treaty of Friendship, Cooperation, and Partnership Between Ukraine and The Russian Federation, 31 May 1997 <http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a341002.pdf>; visited: 14 April 2016.
 • 48. Weiner A. S., Law, Just War, and the International Fight Against Terrorism: Is It War?, Center on Democracy, Development, and the Rule of Law, ‘Stanford Institute on International Studies’ 2005, no. 47.
 • 49. Protocol Additional II to the Geneva Conventions of 12 August 1949 relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts, Geneva, 8 June 1977 (Journal of Laws of 1992, no. 41, item 175, annex).
 • 50. Resolution of Assembly of League of Nations, March 11, 1932, League of Nations Correspondence and Resolutions respecting Events in Shanghai and Neighbourhood, February – March 1932, Trinity College Library, Moore Collection Relating to the Far East, Miscellaneous No. 5 (1032) <http://digitalrepository.trincoll.edu/cgi/viewcontent.cgi?article =1107&context=moore>; visited: 22 March 2016.
 • 51. Protocol Additional I to the Geneva Conventions of 12 August 1949 relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts, Geneva 8 June 1977 (Journal of Laws of 1992, no. 41, item 175, annex).
 • 52. S/RES/827 of 25 May 1993.
 • 53. Prosecutor v. Duško Tadić, ICTY, 2 October 1995<http://www.icty.org/x/cases/tadic/ acdec/en/51002>; visited: 10 February 2016.
 • 54. S/RES/1244 (1999), 10 June 1999 <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1244% 281999%29>; visited: 12 April 2016.
 • 55. A/RES/60/1, 16 September 2005 <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/60/1>; visited: 25 March 2016.
 • 56. ECHR 073 (2014) of 13 March 2014 <http://hudoc.echr.coe.int/webservices/content/pdf/003-4699472-5703982>; visited: 1 March 2016.
 • 57. A/RES/68/262, 27 March 2014 <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/ 68/262>; visited: 11 April 2016.
 • 58. ECHR 345 (2014) of 26 November 2014 <http://hudoc.echr.coe.int/webservices/content/pdf/003-4945099-6056223.>; visited: 1 March 2016.
 • 59. S/RES/2202 (2015), 17 February 2015 <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2202%20%282015%29?>; visited: 26 February 2016.
 • 60. Resolution 60/1 adopted by the General Assembly on 16 September 2005, World Summit Outcome, A/RES/60/1, 24 October 2005 <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp? symbol=A/RES/60/1>; visited: 5 April 2016.
 • 61. Advisory Opinion of the International Court of Justice of 22 July 2010 on the accordance of the unilateral declaration of independence of Kosovo with international law (Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo, Advisory Opinion), International Court of Justice Reports 2010 <http://www.icj-cij.org/docket/files/141/15987.pdf>; visited: 12 March 2016.
 • 62. General Treaty for Renunciation of War adopted in Paris on 27 August 1928 (Journal of Laws of 1929, no. 63, item 489).
Uwagi
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017). (PL)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-cdbe5ed6-1657-44ea-bcbb-a073d64dbe50
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.