PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | T. 68, nr 12 | 29--32
Tytuł artykułu

Ochrona przedsiębiorców w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Konkurencja na rynku

Warianty tytułu
EN
Protection of entrepreneurs in the law on unfair competition. The competition on the market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Konkurowanie na rynku powinno opierać się na zasadach uczciwości oraz poszanowaniu interesów konkurentów i klientów. Kryteria oceny prowadzenia działalności konkurencyjnej przez przedsiębiorcę zostały ujęte w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Są to działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagrażają lub naruszają interes przedsiębiorcy albo klienta. Przedsiębiorca powinien wiedzieć, jakich czynów ustawa zakazuje, gdyż pozwoli mu to uniknąć sporów sądowych. Dobrze również wiedzieć, jakie są możliwości obrony lub dochodzenia swych roszczeń, gdy przedsiębiorca zostanie oskarżony o dopuszczenie się czynu nieuczciwej konkurencji lub gdy uważa, że ktoś dopuścił się takiego działania względem niego.
EN
Competing in the market should be based on the principles of fairness and respect for the interests of competitors and customers. Criteria for evaluation of competitive activity by the entrepreneur are included in the Act on combating unfair competition. These activities are contrary to law or morality, if you threaten or affect the interest of the trader or client. From the point of view of the entrepreneur, he should be aware of what the law prohibits, as it Gould allow him to avoid potential litigation. It is also nice to know what are the possibilities to defend or assert the claims, when the entrepreneur is be accused of committing an act of unfair competition or when he believes someone is guilty of such action with respect thereto.
Wydawca

Rocznik
Strony
29--32
Opis fizyczny
Bibliogr. 19 poz.
Twórcy
 • Zakład Ekonomiki, Prawa i Zarządzania, Szkoła Zdrowia Publicznego, Centrum Medycznego Kształcenia podyplomowego w Warszawie
Bibliografia
 • [1] Barańczyk I.: 2000. Dozwolone i zakazane porównania w reklamie. PPH 2000, nr 4.
 • [2] Sąd Apelacyjny w Katowicach w orzeczeniu z dnia 29 marca 2000 r., I ACa 900/99, Pr. Gosp. 2000, nr 10, poz. 53), LEX nr 42378.
 • [3] Stanowisko Prokuratora Generalnego z dnia 10 czerwca 2013 r. do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej C-356/04.
 • [4] Szewc A., Jyż G.: 2011. Prawo własności przemysłowej. Warszawa.
 • [5] Tischner A.: 2013. Zakaz nieuczciwego naśladownictwa w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ochrona produktu w prawie własności przemysłowej. Kwartalnik Urzędu Patentowego – wydanie specjalne, nr 5/18.
 • [6] Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.).
 • [7] Ustawa z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).
 • [8] Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 marca 2005 r., I ACa 1738/04, wokanda 2006, nr 4, poz. 37.
 • [9] Wyrok Sądu Najwyższego z 11 marca 2010 r., sygn. akt IV CSK 379/09, LEX nr 589801.
 • [10] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 1988 r., sygn. akt II CR 367/87, OSP 1990, nr 9, poz. 328.
 • [11] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 sierpnia 2005 r., sygn. akt V CK 107/05, LEX nr 558616.
 • [12] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 2004 r., III CK 16/03, LEX nr 490482.
 • [13] Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 23 stycznia 2013 r., II SA/Gd 734/12, LEX nr 1292014.
 • [14] Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 25 września 2007 r., I ACa 618/07, LEX nr 370729.
 • [15] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2008 r. III CSK 337/07, LEX nr 408436.
 • [16] Wyrok Sądu Najwyższego z 14 stycznia 1997 r., sygn. akt I CKN 52/96, OSNC 1997, nr 6-7, poz. 78.
 • [17] Wyrok Sądu Najwyższego z 13 grudnia 2013 r., sygn. akt III CSK 65/13, LEX nr 1400580.
 • [18] Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-356/04.
 • [19] Zdyb M. (red.), Michalak A., Mioduszewski M., Raglewski J., Rasiewicz J., Sieradzka M., Sroczyński J., Szydło M., Wyrwiński M.: 2011. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-c74a1e5e-0f5e-4f49-a445-c145fb3f0748
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.