PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 4 | 470-473
Tytuł artykułu

Trudności w ocenie zagęszczenia i nośności podłoża na podstawie badań płytą statyczną VSS i płytą dynamiczną LFWD

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
Difficulties in compaction and load capacity evaluation based on VSS plate load and LFWD tests
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Istotnym etapem każdego procesu budowlanego jest kontrola jakości wykonanych prac. W geotechnice kontrola jakość ma szczególne znaczenie ze względu na zanikający charakter prac oraz późniejsze determinowanie niezawodności konstrukcji. W artykule opisano dwie podstawowe metody badania modułów odkształcenia gruntu stosowane obecnie szeroko w budownictwie: płytę statyczną VSS oraz płytę dynamiczną LFWD. Skorelowano uzyskiwane wyniki oraz porównano je z wartościami znanymi z literatury. Analizowane dane zostały zebrane w warunkach budowy w trakcie nadzoru geotechnicznego prowadzonego w latach 2008-2011.
EN
Quality control is important stage of each building process. This issue is especially important in geotechnics because once covered by other construction stages cannot be verified. It determines further construction reliability. This paper presents two commonly used methods of deformation modules testing: VSS plate load test and LFWD dynamic plate load test. The collected tests results were correlated and compared with those known from literature. The analyzed data were gathered during geotechnical supervision on the big construction site in 2008-2011.
Słowa kluczowe
PL
EN
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
470-473
Opis fizyczny
Bibliogr. 7 poz., rys., tab.
Twórcy
  • Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Geotechniki i Fundamentowania, Warszawa
Bibliografia
  • 1. PN-S-022205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne, wymagania i badania.
  • 2. PN-64/8931-02 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
  • 3. Łukasik S.: Wytyczne wykonywania badan płytą dynamiczną. ITB Warszawa 2002 (maszynopis w archiwum ITB).
  • 4. Maślakowski M.: 0 niektórych metodach oceny zagęszczenia podłoża budowlanego. Inżynieria i Budownictwo nr 7-8/2007, 427-429.
  • 5. Sulewska M. J.: Sztuczne sieci neuronowe w ocenie parametrów zagęszczenia gruntów niespoistych. Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej. Instytut Podstawowych Problemów Techniki. Warszawa-Białystok 2009,13-48.
  • 6. Szpikowski i inni: Badanie i ustalenie zależności korelacyjnych dla oceny stanu zagęszczenia i nośności gruntów niespoistych płytą dynamiczną. IBDIM, Warszawa 2005.
  • 7. ZTVE-StB 94 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straβenbau. Forschungsgesellsehaft für Straβen- und Verkehrswesen, Köln.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BWM4-0042-0041
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.