PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 4 | 435-438
Tytuł artykułu

Geotechniczne uwarunkowania podwyższenia składowiska odpadów przemysłowych posadowionego na podłożu słabonośnym

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
Geotechnical conditions of increase of industrial waste founded on weak subsoil
Konferencja
Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej (XVI; 04-07.09.2012; Wrocław, Polska)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Składowisko fosfogipsów Zakładów Chemicznych Police S.A. zlokalizowano na Nizinie Szczecińskiej na terenie charakteryzującym się występowaniem w strefie przypowierzchniowej holoceńskich osadów jeziorno- bagiennych (torfy i namuły organiczne) o zmiennej miąższości 6 ÷ 15 m, które stanowią nienośne podłoże budowlane. W artykule przedstawiono problemy geotechniczne związane z podwyższeniem zwału na istniejącej części składowiska oraz formowania nowej części dwoma piętrami eksploatacyjnymi: pierwsze piętro o miąższości 40 m oraz drugie o rozważanej miąższości 20 ÷ 40 m. Przedstawiono wyniki dotyczące analiz stateczności nasypów formowanych z materiałów antropogenicznych (odpadów) o wysokości dochodzącej do 70 m, formowanych na warstwie gruntu słabonośnego również o dużej miąższości, dochodzącej do 12 m. W analizach uwzględniono zachodzące w czasie zmiany stanu fizycznego składowanych fosfogipsów, wyrażające się poprzez wzrost wartości parametrów mechanicznych. Oszacowano również czas konsolidacji gruntów organicznych pod nowym zwałem oraz czas wypierania tych gruntów, posługując się modelem jednowymiarowej konsolidacji filtracyjnej.
EN
Phosphogypsum landfill Z.Ch. SA Police is located in the Szczecin Lowlands. In this area are in subsurface Holocene lacustrine-marsh deposits (peat and organic soils) of variable thickness 6. ÷ 15 m sediments. The article presents the geotechnical problems associated with an increased dump on an existing section of the landfill and the formation of a new part. The results for slope stability analysis formed from anthropogenic materials (waste) with a height of up to 70 m the slopes were formed on weak soil layer also a large thickness, reaching up to 12 m. The analyzes included the changes that occur during the physical storage of phosphogypsum which is expressed in by an increase in the mechanical parameters. The time of consolidation of organic soil under the new into a new pile was estimated and the time of squeezing the soft soil using the one-dimensional consolidation model.
Słowa kluczowe
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
435-438
Opis fizyczny
Bibliogr. 6 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
autor
  • Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
Bibliografia
  • 1. Dokumentacja geotechniczna wybranych rejonów składowiska fosfogipsów oraz składowiska siarczanu żelazawego na terenie Z.Ch. Police S.A, P. G. Geoprojekt Szczecin, 2004.
  • 2. Geotechnika składowisk odpadów. Projektowanie i roboty zabezpieczające. Zalecenia techniczne. GEOTEKO, Warszawa, 1994.
  • 3. Instrukcja ITB nr 424/2006. Ocena stateczności skarp i zboczy.
  • 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów. Dz. U. Nr 220, poz. 1858.
  • 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów. Dz. U. Nr 61, poz. 549.
  • 6. Sprawozdanie z badań geotechnicznych składowiska fosfogipsów w Policach , Przedsiębiorstwo Geologiczne "Geoprojekt Szczecin", Szczecin czerwiec 2011 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BWM4-0042-0033
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.