PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 4 | 357-361
Tytuł artykułu

Wpływ długotrwałego obciążenia na właściwości fizyczne gruntów podłoża budowlanego

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
The influence of the long-term load on the physical properties of the subsoil
Konferencja
Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej (XVI; 04-07.09.2012; Wrocław, Polska)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zgodnie z teorią Terzaghi’ego dodatkowe obciążenia podłoża, wywołujące zmianę efektywnego stanu naprężenia, prowadzą w wyniku procesu konsolidacji do zmian właściwości fizycznych gruntów, powodując zazwyczaj ich wzmocnienie objętościowe. Tego rodzaju reakcja gruntów podłoża na długotrwałe obciążenie nie jest jednoznaczna, gdy inne dodatkowe czynniki zakłócają lub ograniczają proces konsolidacji. Sytuacja taka ma miejsce w podłożu OUOW (Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych) Żelazny Most, gdzie od ponad 30 lat deponowane są odpady przemysłu miedziowego. Gabaryty obiektu sytuują go obecnie w grupie największych tego rodzaju budowli inżynierskich na świecie. Zajmowany obszar, wysokość składowanych odpadów i w konsekwencji przekazywane na podłoże obciążenia stanowić powinny czynnik stabilizujący zachodzące w podłożu korzystne zmiany właściwości fizycznych gruntów. Z obserwacji prowadzonych rutynowo, w sposób ciągły wynika, że mechanizm zmian nie jest do końca poznany. Na proces konsolidacji nakładają się bowiem mechanizmy zmian strukturalnych gruntów wywołanych procesami fizycznymi (filtracja wód nadosadowych, wgłębne odwodnienia) oraz czynnikami chemicznymi (zasolenie wody nadosadowej, cementacja). Wypadkowa wpływu tych czynników powoduje, że lokalnie obserwuje się wzmocnienie gruntów podłoża, lokalnie natomiast uplastycznienie lub rozluźnienie struktury gruntów. Zakres tych zmian jest zróżnicowany i uzależniony od genezy gruntów (OCR). W pracy przeanalizowano wpływ oddziaływania składowiska na stan gruntów w podłożu w ujęciu statystycznym. Porównano momenty rozkładów dwóch genetycznie różnych grup gruntów zalegających w strefie oddziaływania składowiska i poza tą strefą dla dużej próby statystycznej.
EN
According to Terzaghi’s theory additional load induce changes in subsoil’s state of stress, which in the process of consolidation leads to changes in physical properties of the soil and its volume reinforcement. However, this kind of subsoil reaction to a long-term load is inconsistent if other factors interfere and restrain the consolidation process. Such case may be observed in the subsoil of TSF (Tailings Storage Facilities) Zelazny Most, a place for the disposal of copper industry waste for over 30 years. The capacity of the facility places it amongst the largest tailings storage facilities worldwide. Occupied area, the volume of the stored waste and consequently the load conveyed on the subsoil should become a stabilizing factor for the advantageous changes in its physical properties. However routine, permanent observation concluded that the mechanism of the volume reinforcement is not entirely understood. The process of consolidation is also influenced by other structural change mechanisms of the soil, induced by both, physical (oversedimentary water filtration, subterranean dewatering), as well as chemical factors (water salination, carburizing). The resultant impact of those factors leads to local reinforcement of the subsoil on one hand and local plasticization and loosening of the soil structure on the other. The range of changes is diverse and depends on the origin of the soil (OCR). The work is analyzing the influence of the tailings storage on the subsoil in the statistical approach. It compares the moments of decay of two genetically different soil groups in the area under the influence of the facility, as well as outside that area for a larger sample.
Słowa kluczowe
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
357-361
Opis fizyczny
Bibliogr. 6 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
autor
  • Unuwersytet Przyrodniczy, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska, Poznań
Bibliografia
  • 1. Łomnicki A.: Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  • 2. Piestrzyński A. [red.]: Monografia KGHM Polska Miedź SA, Lubin, CBPM "Cuprum" Sp. z o. o., Wrocław na zlecenie KGHM Polska Miedź SA, Lubin 1996.
  • 3. Tschuschke W.: Sondowania statyczne w odpadach poflotacyjnych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006.
  • 4. Wiłun Z.: Zarys Geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2010
  • 5. Polska Norma PN-88/B-04481: Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
  • 6. Eurokod 7 - część 1 (EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne - Zasady ogólne); część 2 (EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne - Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BWM4-0042-0016
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.