PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 4 | 313-320
Tytuł artykułu

Badania podłoża gruntowego i monitoring geotechniczny dla celów posadowienia obiektów budowlanych i infrastruktury naziemnej podziemnego magazynu gazu PGNiG Strachocina

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
Geotechnical engineering site investigation and monitoringfor foundation design of terrestrial infrastructure of undeground gas storage PGNIG Strachocina
Konferencja
Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej (XVI; 04-07.09.2012; Wrocław, Polska)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wyniki badań geotechnicznych prowadzonych w celu rozbudowy jednego z największych podziemnych magazynów gazu ziemnego w Polsce. Zakończony w 2011 pierwszy etap budowy pozwala na zmagazynowanie w wyeksploatowanym złożu Strachocina koło Sanoka 330 mln m3 gazu. W pierwszym projekcie technicznym przyjęto budowę infrastruktury oraz zbiornika wód opadowych na stromym zboczu zbudowanym z iłołupków oraz zwietrzelin fliszowych zapadających pionowo, przeciętych szeregiem nieciągłości tektonicznych. Wstępne rozpoznanie wykonane przez inwestora obejmowało płytkie wiercenia świdrem ręcznym, jednak ze względu na skomplikowaną budowę geologiczną zdecydowano się na bardziej szczegółowe badania geotechniczne. W wykonanej dokumentacji stwierdzono bardzo wyraźną różnicę w budowie podłoża gruntowegopomiędzy płaskim obszarem na szczycie antykliny zbudowanym ze zwięzłych iłowców a warstwami silnie nawodnych miękkoplastycznych gruntów koluwialnych w dolinach. Badania laboratoryjne wykazały wysoki stopień plastyczności i wilgotności gruntów do głębokości 10 ÷ 11 m. Zainstalowany system monitoringu wykrył w 2009 roku przemieszczenia 8 mm/ rok do głębokości 10 ÷ 16 m, płytki poziom wód gruntowych i wysokie wartości ciśnienia wody w porach gruntu. Wyniki badań wykorzystano w projekcie zabezpieczenia terenu, który sprawdzono analizami stateczności LEM i FEM. Stwierdzono, że zaproponowana metoda stabilizacji zapewnia bezpieczne posadowienie obiektów, wymaga jednak wprowadzenia zmian w projekcie technicznym. W tym celu wnioskowano o przeniesienie kompresorów oraz obiektów centrum dyspozycyjnego do górnej bezpiecznej części terenu oraz rezygnację z budowy zbiorników wód opadowych w dolnej jego części. Wykonano także projekt zabezpieczenia pozostałej części terenu palami i murami oporowymi oraz odwodnienia. Monitoring wykazał, że wartość przemieszczeń wgłębnych została ograniczona do +/-1 mm.
EN
The results of geotechnical engineering investigations for the development of one of the largest underground natural gas storage in Poland. The first phase of the project completed in 2011 allowed increasing the capacity of Strachocina gas storage to 330 mln m3. The storage was design in depleted gas reservoir near the city of Sanok. It included construction of infrastructure and rainwater reservoir on a steep slope built from layers of flysch claystones and detritus inclinated vertically and cut by a series of tectonic discontinuities. This prone to infiltration of rainwater deposits created the likelihood of ground displacement. The investor made the initial shallow site condition recognition by hand auger drilling, however, due to complicated geological structure detailed geotechnical investigation was decided. The new documentation found a significant difference between the flat area on top of anticline built of stiff claystones and high plasticity saturated colluviums. Laboratory studies established that the soils with the highest degree of plasticity were located at the depth of 10 ÷ 11 m. The monitoring system installed in 2009, before the investment, detected displacement of 8 mm/year to depth of 10 ÷ 16m, shallow groundwater levels and high pore pressure. Obtained results were used in analysis of slope stability using LEM and FEM methods and for stabilization project. Remediation by pile buttresses, internal and surface drainage system provided a secure foundation for buildings and infrastructure, however, required changes to the design project. It included changes of compressors localization and abandonment of rainwater reservoir construction. Piles, retaining walls and drainage systems safeguarded other part of the terrain. Monitoring have shown that the size of the displacement was limited to +/-1 mm.
Słowa kluczowe
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
313-320
Opis fizyczny
Bibliogr. 5 poz., rys.
Twórcy
  • Instytut Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor-Instytut" Wrocław
Bibliografia
  • 1. Bednarczyk Z.: Soil-Structure Interaction on Three Stabilized Flysch Landslides in Polish Carpathians" The Proc. of The First Inter. Conf. On Adv. In Multiscale Mechanics AIMM'10. KAIST, U.S. Army Scientific Research Office, South Korea, 2010 Techno-Press, 1389-13976.
  • 2. Bednarczyk Z.: Wnioski z Monitoringu Osuwisk Karpackich Wykonywanego dla Projektu System Osłony Przeciwosuwiskowej", XV Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej. Bydgoszcz 2009, 471-480
  • 3. Bednarczyk Z.: Landslide Risk and Mitigation Measures in Poland 17th Conference On Engineering Geology With Forum For Young Engineering Geologists", DGGT Deutsche Gesselschaft fur Geotechnik e.V., DGG Deutsche Gesselschaft fur Geowissenschaften e. V. University Zittau/Gorlitz 2009, 121-126.
  • 4. Bednarczyk Z. Szynkiewicz A.: Ground Penetrating Radar (GPR) Scanning In Geological And Geotechnical Recognition Of Mountain Site For Polish Oil & Gas Company", 22 SAGEEP Symposium On The Application Of Geophysics To Engineering And Environmental Problems, Fort Worth, Texas USA 2010 EEGS, 731-738.14.
  • 5. Bednarczyk Z.: Landslide geotechnical monitoring network for mitigation measures in chosen locations inside the SOPO Landslide Counteraction Framework Project Carpathian Mountains, Poland" The First World Landslide Forum, Tokyo organized by International Consortium of Landslides (ICL), ONZ, Tokyo 2008, 71-75.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BWM4-0042-0007
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.