PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 4 | 301-308
Tytuł artykułu

Problemy geotechniczne budowli wodnych

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
Geotechnical problems of hydro-engineering structures
Konferencja
Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej (XVI; 04-07.09.2012; Wrocław, Polska)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Mechanizmy i przyczyny zniszczenia budowli hydrotechnicznych (między innymi: erozja skarp, kolmatacja, sufozja czy problemy filtracyjne). Zjawiska sygnalizujące o zbliżającej się awarii. Obciążenia konstrukcji hydrotechnicznych w ujęciu starych norm oraz Eurokodu 7. Warunki stateczności konieczne do sprawdzenia ze względu na bezpieczeństwo konstrukcji z uwzględnieniem sprawdzenia stanu naprężenia i odkształcenia przy użyciu metody elementów skończonych. Wybrane problemy wałów przeciwpowodziowych oraz metody poprawy warunków gruntowych.
EN
Mechanisms and the causes of hydro-engineering structures failure (i.a. erosion of slopes, clogging of soil pores, suffosion or filtration problems). Phenomena indicating about the approaching failure. Loadings of hydro-engineering structures in the conception of old standards and Eurocode 7. Stability conditions necessary to check by reason of construction safety with regard of inspecting the state of tensions and deformations using the finite element method. Chosen problems of dikes and the methods of ground improvement.
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
301-308
Opis fizyczny
Bibliogr. 19 poz.
Twórcy
autor
 • Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii i Środowiska
Bibliografia
 • 1. Bednarczyk S., Bolt A., Mackiewicz S.: Stateczność oraz bezpieczeństwo jazów i zapór. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2009
 • 2. Bolt A., Horodecki G., Duszyńska A.: Różnice w projektowaniu konstrukcji oporowych według normy EN 1997-1 i normy PN-83/B-03010. WILiŚ PG, Gdańsk 2005.
 • 3. Borys M., Mosiej K., Topolnicki M.: Projektowanie i wykonawstwo pionowych przegród przeciw filtracyjnych z zawiesin twardniejących w korpusach i podłożu wałów przeciwpowodziowych. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, Wydawnictwo IMUZ, Falenty 2006, s. 67.
 • 4. Brandtl H.: Geosynthetics applications for the mitigation of natural disasters and for environmental protection. Geosynthetics International, 2011,18, no 6, 340-390.
 • 5. Chugaew R. R.: Calculation of the filter stability of the ground below the dams. Gidrotiechniczeskoje Stroitielstwo, no 2, 1965.
 • 6. Giroud J. P.: Development of criteria for geotextiles and granular filters. Prestigues Lecture I. Procedings of the 9th Int. Conf. on Geosynthetics, May 2010, Guarruja Brazil, 45-66.
 • 7. Gryczmański M.: O kalibrowaniu modeli konstytutywnych gruntów. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Budownictwo, z. 80, 1995.
 • 8. Van Genuchten M.Th.: A closed form equatation for predicting the hydraulic function of unsaturated soils. J. Soil Sci, Soc. Am, 44, 1980.
 • 9. PLAXISFLOW ver. 1.1. Finite element program for groundwater flow geotechnical aplications BV Plaxis, Holandia 2005
 • 10. Strzelecki T., Kostecki S., Żak S.: Modelowanie przepływów przez ośrodki porowate. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2008.
 • 11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 86, poz. 578 i 579, 2007 r.
 • 12. Norma Europejska PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Geotechnical design-Part 1: General rules. (Projektowanie geotechniczne. Część 1. Zasady ogólne.) November 2004.
 • 13. PN EN 1997-2, Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - cz. 2: Badania gruntów.
 • 14. PN-EN ISO 14688-1 Badania geotechniczne - Oznaczenia i klasyfikowanie gruntu - Część 1: Oznaczania i opis (ISO 14688-1:2002).
 • 15. PN-83/B-03010. Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
 • 16. PN-EN 1990 Eurokod 0 . Podstawy projektowania konstrukcji.
 • 17. PN-EN 1991 Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcję.
 • 18. BS 8002:1994. Code of practice for Earth retaining structures
 • 19. PKN CEN ISO/TS 17892 Badania geotechniczne – Badania laboratoryjne gruntów
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BWM4-0042-0005
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.