PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 4 | 286-293
Tytuł artykułu

Wybrane zastosowania materiałów odpadowych w geoinżynierii

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
Some application of waste material in geoengineering
Konferencja
Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej (XVI; 04-07.09.2012; Wrocław, Polska)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Aktualny stan wiedzy o różnych materiałach odpadowych: odpadach kopalnianych, odpadach energetycznych i żużlach z procesów wytapiania, wykorzystywanych jako grunty antropogeniczne w zastosowaniach geoinżynieryjnych. Właściwości odpadów i główne obszary ich zastosowania. Zastosowanie odpadów jako gruntu nasypowego, materiału uszczelniającego oraz wzmocnienia podłoża.
EN
The current state of knowledge about various waste materials: mining wastes, electric-power industry wastes and slag from melting processes, used as made-man soils in geoengineering applications. Waste properties and their main utilization areas. The using of waste as embankment soil, sealing material and ground improvement.
Słowa kluczowe
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
286-293
Opis fizyczny
Bibliogr. 43 poz., rys.
Twórcy
 • Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Bibliografia
 • 1. Boominathan A., Hari S.: Liquefaction strength of fly ash reinforced with randomly distributed fibers. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 22, 9-12, 2002.
 • 2. Edil T. B., Sandstrom L. K., Berthouex P. M.: Interaction of inorganic leachate with compacted pozzolanic fly ash. Journal of Geotechnical Engineering, 118,8,1992.
 • 3. Ewertowska-Madej Z.: Wykorzystanie popiołów lotnych do budowy warstw ochronnych pod składowiskami odpadów. Gospodarka Wodna, 10/1993.
 • 4. Glazer Z., Drągowski A., Kaczyński R., Pininska J. (1993). Studies on power station combustion products. Review of research development at Warsaw University. [W:] Proceedings of the fourth International Symposium on the Reclamation, Treatment and Utilisation of Coal Mining Wastes, Kraków 1993.
 • 5. Gray D. H., Lin Y-K.: Engineering properties of compacted fly ash. Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, 98, 4, 1972.
 • 6. Gryczmański M.: Wzmacnianie podłoża wbijanymi kolumnami kamiennymi. Przegląd doświadczeń śląskich. Inżynieria i Budownictwo, 3/2003.
 • 7. Jakka R. S., Ramana G. Y., Datta M.: Seismic slope stability of embankments constructed with pond ash. Geotechnical and Geological Engineering, 29, 5, 2011.
 • 8. Jamiołkowski M., Carrier W. D., Chandler R. J., Hoeg K., Swierczynski W., Wolski W.: 1st Za Chieh-Moh Distinguished Lecture: The geotechnical problems of the second world largest copper tailings pond at Zelazny Most, Poland. Geotechnical Engineering Journal of the SEAGS & AGSSEA, 41, 1,2010.
 • 9. Kalinski M. E., Yerra P. K.: Hydraulic conductivity of compacted cement-stabilized fly ash. Fuel, 85, 16, 2006.
 • 10. Kaniraj S. R., Gayathri Y.: Geotechnical behavior of fly ash mixed with randomly oriented fiber inclusions. Geotextiles and Geomembranes, 21, 3,2003.
 • 11. Kawalec B., Kawalec J.: Badania laboratoryjne i polowe gruntów gruboziarnistych na przykładzie odpadów kopalnianych. W: Monografia wydana z okazji 70-lecia prof. St. Pisarczyka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007.
 • 12. Leonards G. A., Bailey B.: Pulverized coal ash as structural fill. Journal of the Geotechnical Engineering Division, 108,4,1982.
 • 13. Leppanen M. M., Kaartokallio A., Loukola E.: Full scale landfill bottom liner test structures at Ammaaauo Landfill, Espoo, Finland. W: Proceedings of the 7th International Waste Management and Landfill Symposium, Sardinia 1999.
 • 14. Łuszczkiewicz A.: Koncepcje wykorzystania odpadów flotacyjnych z przeróbki rud miedzi w regionie legnicko-głogowskim. Inżynieria Mineralna, 1-6/2000.
 • 15. Mollamahmutoglu M., Yilmaz Y: Potential use of fly ash and bentonite mixture as liner or cover at waste disposal areas. Enviromnental Geology, 40, 11-12, 2001.
 • 16. Motz H., Geiseler J.: Products of steel slags an opportunity to save natural resources. Waste Management, 21, 3, 2001.
 • 17. Nhan C. T., Graydon J. W., Kirk D. W.: Utilizing coal fly ash as a landfill barrier material. Waste Management, 16,7, 1996.
 • 18. Quant B.: Silikatyzacja popiołów lotnych i fosfogipsów - bezpieczna dla środowiska metoda utylizacji odpadów. Zeszyty Naukowe PG, Budownictwo Wodne, 44, Politechnika Gdańska, Gdańsk 1997.
 • 19. Pachowski J.: Popioły lotne i ich zastosowanie w budownictwie drogowym. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1976.
 • 20. Pachowski J.: Rozwój technologii powstawania ubocznych produktów elektrownianych oraz ich charakterystyka i możliwości zastosowań w technologiach budownictwa drogowego. Drogi i Mosty, 1/2002.
 • 21. Palmer B. G., Edil T. B., Benson C. H.: Liners for waste containment constructed with class F and C fly ashes. Journal of Hazardous Materiale,76, 2-3, 2000.
 • 22. Pałys M.: Wstępne wytyczne stosowania żużli w drogownictwie. IBDiM , Warszawa 1983.
 • 23. Parylak K.: Badanie zmienności gęstości właściwych popiołów osadzonych na drodze ich sedymentacji w mokrym składowisku. Archiwum Hydrotechniki, 3-4/1988.
 • 24. Pieczyrak J.: Przydatność odpadów górnictwa węgla kamiennego w inżynierii lądowej. W: Monografia wydana z okazji 70-lecia prof. St. Pisarczyka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007.
 • 25. Pisarczyk St.: Grunty nasypowe. Właściwości geotechniczne i metody badania. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009
 • 26. Porbaha A., Pradhan T. B. S., Yamane N.: Time effect on shear strength and permeability of fly ash. Journal of Energy Engineering, 126, 1,2000.
 • 27. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011.
 • 28. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21.03.2006r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami. Dz. U. 2006r. Nr 49, poz. 356.
 • 29. Sękowski J.: Podstawy wymiarowania poduszek wzmacniających. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Budownictwo, 94, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002.
 • 30. Sivapullaiah P. Y., Lakshmikantha H.: Properties of fly ash as hydraulic barrier. Soil and Sediment Contamination, 13, 5, 2004.
 • 31. Skarżynska K. M.: Reuse of coal mining wastes in civil engineer part I: Properties of mines tone. Waste Management, 15, 1, 1995.
 • 32. Skarżynska K. M.: Reuse of coal mining wastes in civil engineer part 2: Utilization of mines tone. Waste Management, 15,2, 1995.
 • 33. Słupski W.: Technologia wykonywania nasypów komunikacyjnych z odpadów energetycznych (wytyczne). IBDiM, Warszawa 1981.
 • 34. Topolnicki M.: Wzmacnianie i uszczelnianie gruntu metodą mieszania in-situ (Soil Mixing). Inżynieria Morska i Geotechnika, 6/2003.
 • 35. Tschuschke W.: Sondowania statyczne w odpadach poflotacyjnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Budownictwo, 110, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006.
 • 36. Trivedi A., Sud V. K.: Collapse behavior of coal ash. Journal of Geotechnical and Geoenviromnental Engineering, 130, 4, 2004.
 • 37. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. Dz. U. 2010r. Nr 185 poz. 1243, z póź:. zm.
 • 38. Wrzosek K., Sobiesiak P.: Wykorzystanie odpadów poflotacyjnych w konstrukcji zapór składowiska "Żelazny Most". W: Monografia wydana z okazji 70-lecia prof. St. Pisarczyka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007.
 • 39. Zabielska-Adamska K.: Popiół lotny jako materiał do budowy warstw uszczelniających. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Rozprawy Naukowe, 136, Białystok 2006.
 • 40. Zabielska-Adamska K.: Shear strength parameters of compacted fly ash-HDPE geomembrane interfaces. Geotextiles and Geomembranes, 24, 2, 2006.
 • 41. Zabielska-Adamska K.: Laboratory compaction of fly ash and fly ash with cement additions. Journal of Hazardous Materials, 151,2-3, 2008.
 • 42. Zawisza E.: Przebieg osiadań i odkształceń popiołów elektrownianych pod obciążeniem w zależności od warunków wodnych. W: Materiały IX Krajowej Konferencji Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, Kraków 1990.
 • 43. Zawisza E., Michalski P.: Odpady poflotacyjne z węgla kamiennego jako materiał uszczelniający. W: Materiały sesji naukowej z okazji jubileuszu 70-lecia prof. K. Skarżynskiej, Wydawnictwo AR w Krakowie, Kraków 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BWM4-0042-0003
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.