PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 4 | 277-285
Tytuł artykułu

Identyfikacja efektu prekonsolidacji podłoża metodami in situ

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
Identification of the overconsolidation effect using in situ tests
Konferencja
Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej (XVI; 04-07.09.2012; Wrocław, Polska)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono koncepcję oceny współczynnika prekonsolidacji OCR w oparciu o kompleksową analizę wyników badań CPTU i DMT oraz właściwości fizycznych wybranych gruntów z obszaru Polski. Proponowane rozwiązanie przedstawiono na tle najczęściej cytowanych rozwiązań znanych z literatury. Analizą objęto typowe, występujące na terenie Polski holoceńskie i plejstoceńskie grunty zastoiskowe, lodowcowe i wodnolodowcowe. W pracy przedstawiono koncepcję określania współczynnika prekonsolidacji OCR, która jest spójna z genezą podłoża.
EN
The paper presents a conception of overconsolidation ratio OCR assessment on the basis of complex analysis of CPTU and DMT results related to physical soil properties of selected Polish soils. The proposed solution was presented at the background of the most cited solutions known from the literature. The typical Holocene and Pleistocene glacial, glacilacrustine and fluvioglacial sediments from the Polish territory were investigated. The presented conception of OCR assessment is strongly related to the origin of the subsoil.
Słowa kluczowe
PL
EN
soil   geology  
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
277-285
Opis fizyczny
Bibliogr. 65 poz., rys.
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska
Bibliografia
 • 1. Baldi G., Bellotti R., Ghionna V, Jamiolkowski, M.: Stiffness of sands from CPT, SPT and DMT - A critical review. ICE Proc. Conf. Penetration Testing in the UK, Univ. of Birmingham, July, 1988 Paper No. 42, 299-305.
 • 2. Becker D. E., Crooks J. H. A., Been K., Jefferies M. G.: Work as a Criterion for Determining In-situ and Yield Stress in Clays. Canadian Geotechnical Journal 24, 1987, 549-564.
 • 3. Bishop A. W., Henkel D. J.: The measurements of soil properties in the triaxial test. Wyd. Arnold, London 1957.
 • 4. Bjerrum L.: Problems of Soil Mechanics and Construction on Soft Clays. State-of-the-Art Report to Session IV W: Proceedings 8th ICSMFE, Moscow, Vol. 3,1973,111-159.
 • 5. Bolewski A., Parachoniak W.: Petrografia. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1988.
 • 6. Burland J. B.: Deformation of soft clay. Ph.D. Thesis. University of Cambridge, UK 1967.
 • 7. Burland J. B.: On the compressibility and shear strength of natural clays. Geotechnique 40 (3), 1990,329-378.
 • 8. Butterfield R.: A Natural Compression Law for Soils. Geotechnique 29, 1979,469-485.
 • 9. Bzówka J.: Współpraca kolumn wykonanych techniką iniekcji Strumieniowej z podłożem gruntowym. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice: 2010, 244.
 • 10. Casagrande A.: The Determination of the Preconsolidation Load and its Practice Significance. W: Proc. 1st ICSMFE, vol. 3, Cambridge, Mass, 1936, 60-64.
 • 11. Coutinho R. Q.: Characterization and engineering properties of Recife soft clays - Brazil. Characterisation and Engineering Properties of Natural Soils - Tan, Phoon. Hight & Leroueil (eds). Taylor & Francis Group, London, 2007, 2049-2089.
 • 12. Crapps D. K.: Brief History of the Flat Plate Dilatometer in North America. Proc. of 2nd International Flat Dilatometer Conference, 2006, 4-6.
 • 13. Crawford C. B.: State of the Art.: Evaluation and Interpretation of Soil Consolidation Tests. W: Consolidation of Soils: Testing and Evaluation. ASTMSTP 892. Philadelphia 1986, 71-103.
 • 14. Crawford C. B.: Soil consolidation - form theory to practice. [W:] Proc. 14th ICSMFE, 1997.
 • 15. Demers D, Leroueil S.: Evaluation of preconsolidation pressure and the overconsolidation ratio from piezocone tests of clay deposits in Quebec. Canadian Geotechnical Journal, 39(1),2002, 174-192.
 • 16. Doran I. G., Sivakumar V, Johnson A. S., Cummings S. J.: Measurement and prediction of effective stress in an overconsolidated clay. W: 1st International Conference on Geotechnical Site Characterisation, Atlanta 1998, 819-824.
 • 17. Finno R. J.: Analytical Interpretation of Dilatometer Penetration Through Saturated Cohesive Soils. Geotechnique, 43, No. 2, 1993, 241-254.
 • 18. Garlanger J. E.: The Consolidation of Soils Exhibiting Creep Under Constant Effective Stress. Geotechnique, Vol. 22, No. I, London 1972, 71-78.
 • 19. Gaworek P., Lipinski M., Szymanski A., Wolski W., Borowczyk M.: Ocena stanu i historii naprężenia w gruntach silnie prekonsolidowanych występujących na trasie metra w Warszawie. W: Materiały X Krajowej Konferencji Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, Warszawa 1993, 223-232.
 • 20. Gradziński R., Kostecka A., Radomski A.: Zarys sedymentologii. Wyd. Geologiczne. Warszawa 1986.
 • 21. lzbicki R., Stróżyk J.: Stopień YSR miarą prekonsolidacji iłów formacji poznańskiej. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej - Budownictwo. Z. 28, T I, Białystok 2006, 117-126.
 • 22. Jamiolkowski, M.: Opening address. Proc. Int. Symp. on Cone Penetration Testing CPT '95, Swedish Geot. Soc., Linkoping, Vol. 3, 1995, 7-15.
 • 23. Jamiolkowski M., Ladd C. C., Germaine J. T., Lancellotta R.: New developments in field and laboratory testing of soils. W: Proc. 11th ICSMFE, Vol. I, San Francisco 1985, 57-154.
 • 24. Jamiolkowski, M., Ghionna, V, Lancellotta, R., Pasqualini, E.: New Correlations of Penetration Tests for Design Practice. Proc. ISOPT-I, Orlando, FL, Vol. I, 1988, 263-296.
 • 25. Jendeby, L.: Deep Compaction by Vibrowing. Proc. Nordic Geotechnical Meeting NGM-92, Vol. 1,1992, 19-24.
 • 26. Kamey, T., Iwasaki, K.: Evaluation of undrained shear strength of cohesive soils using a Flat Dilatometer. Soils and Foundations, Vol. 35, No. 2, June 1995, 111-116.
 • 27. Karlsrud K., Lunne T, Kort D.A., Strandvik S.: CPTU correlations for clays. W: Proc. of 16th ICSMGE, Osaka. Millpress, Rotterdam 2005, 693-702.
 • 28. Ladd C. C., Bovee R. B., Edgers L., Rixen J. J.: Consolidated-undrained plane strain shear tests on Boston blue clay. W: Mass. Inst. of Techn., Res. Report R71-13 No. 273, Cambridge 1971.
 • 29. Ladd C. C., Foott R., Ishihara K., Schlosser F., Poulos H. G.: Stressdeformation and strength characteristics - State of the art report. W: Proc. 9th ICSMFE, Vol. 2, Tokyo 1977, 421-494.
 • 30. Leroueil S., High D. W.: Behaviour and properities of natural soils and soft rocks. W: Characterization and Enginnering Properities of natural Soils (Red. Tan i inni). Swete & Zeitlinger, Lisse 2003, 29-254.
 • 31. Locat J., Tanaka H., Tan T S., Dasari G. R., Lee H.: Natural soils: geotechnical behavior and geological knowledge. W: Characterisation and Engineering Properties of Natural Soils, Tan et al. (red.). Sweets & Zeitlinger, 2003, 3-28.
 • 32. Long M., O'riordan N. J.: The use of piezocone in the design of a deep basement in London Clay. W: Penetration testing in the UK. London 1988, 173-176.
 • 33. Long M., Lunne T.: Estimating preconsolidation stress of clays using block samples. W: Proc. International Conference on Offshore and Nearshore Geotechnical Engineering, Bombay 1999, 157-162.
 • 34. Lunne T, Lacasse S., Rad N. S.: SPT, CPT, Pressuremeter Testing and Recent Developments on In Situ Testing of Soils. Norwegian Geotechnical Institute, Report No.591390-1, 1989.
 • 35. Lunne T, Robertson P. K., Powell J.: Cone penetration testing in geotechnical practice. E&FN Spon, London 1997.
 • 36. Marchetti S.: In situ tests by flat dilatometer. ASCE,JGED, Y. 106, No. GT3, 1980, 299-321.
 • 37. Marchetti, S.: The Flat Dilatometer: Design Applications. Proc. 3rd International Geotechnical Engineering Conference, Keynote lecture, Cairo University Jan., 1997, 421-448.
 • 38. Marchetti S., Monaco P., Totani G. & Calabrese M.: The Flat Dilatometer Test (DMT) in soil investigations. A Report by the ISSMGE Committee TC-16, 2001.
 • 39. Mayne P. W.: Determination of OCR in Clay by PCPT using Cavity Expansion and Critical State Concepts. Soils and Foundations, Vol.3l, No. 2, 1991: 65-76.
 • 40. Mayne P. W.: Integrated ground behavior; in-situ & laboratory test. W: Proc. of Conference: Deformation Characteristics of Geomaterials, vol. 2, Taylor & Francis, London 2005, 155-177.
 • 41. Mayne P. W., Kulhawy F. H.: Ko-OCR relationships in soil. Journal of Geotechnical Engineering 108 (GT6), 1982, 851-872.
 • 42. Mayne P. W., Bachus R. C.: Profiling OCR in clays by piezocone soundings. W: Proc. ISOPT'88. Orlando 1988: 857-864.
 • 43. Młynarek Z.: Czynniki wpływające na opór stożka podczas statycznego sondowania gruntów spoistych. Roczniki Akademii Rolniczej, nr 83, 1978.
 • 44. Młynarek Z., Sanglerat G., Samglerat T R.: The statistical analysis of certain factors influencing cone resistance during static sounding of cohesive soils. W: Proc. of cnd ESOPT, Amsterdam 1982, 827-834.
 • 45. Młynarek Z., Sanglerat G.: Relationships between shear parameters and cone resistance for some cohesive soils. W: Proc. of Int. Symposium In-Situ Testing, vol. 2, Paris 1983, 437-452.
 • 46. Młynarek Z., Wierzbicki J., Long M.: Factors affecting CPTU and DMT characteristics in organic soils. W: Geotechnical in Marintime Engineering. Proc. of the 11th Baltic Sea Geotechnical Conference. Red.: Z. Młynarek, Z. Sikora & E. Dembicki. Vol. 1, 2008, 407-417.
 • 47. Młynarek Z., Wierzbicki J., Wołyński W.: Efficiency of selected statistical criteria in determination of geotechnical parameters from CPTU. Studia geotechnica et Mechania. vol. 29, No. 1-2, Wrocław 2007, 137-149.
 • 48. Pettijohn F. J., Potter P. E., Siever R.: Sand and sandstone. Wyd. Springer-Verlag 1987.
 • 49. Powell, J. J. M., Uglow, I. M.: The Interpretation of the Marchetti Dilatometer Test in UK Clays. ICE W: Proc. Conf. Penetration Testing in the UK, Univ. of Birmingham, Paper No. 34, 1988, 269-273.
 • 50. Robertson P. K.: Soil classification using the cone penetration test. Canadian Geotechnical Journal, 27(1), 1990, 151-158
 • 51. Schmetrtmann, J.: Guidelines for Using the CPT, CPTU and Marchetti DMT for Geotechnical Design. U.S. Department of Transportation, FHA, Office of Research and Special Studies, Report No. FHWA-PA-87-023+24, Vol. 3-4, 1988.
 • 52. Simonini P., Ricceri G., Cola S.: Geotechnical characterization and properties of Venice lagoon heterogeneous silts. Characterisation and Engineering Properties of Natural Soils - Tan, Phoon. Hight & Leroueil (eds). Taylor & Francis Group, London 2007, 2289-2327.
 • 53. Sully J. P., Campanella R. G., Robertson P. K.: Interpretation of penetration pore pressures to evaluate stress history in clays. W: Proc. ISPOT-1, Orlando, vol. 1. Balkema Publ. Rotterdam 1988, 993-1000.
 • 54. Szczepański T.: OCN jako nowy parametr charakteryzujący stan przekonsolidowania gruntów ilastych. W: Problemy geotechniczne i środowiskowe z uwzględnieniem podłoży ekspansywnych. Red. E. Dembicki, M.K. Kumor, Z. Lechowicz. Wyd. Uczelniane UTP, Bydgoszcz 2009: 447-452.
 • 55. Taylor D. W.: Research on consolidation of clays. Massachusetts Institute of Technology, Dept. of Civil Engineering, Serial 82, Cambridge 1942.
 • 56. Tumay M. T, Kurup P. U., Voyiadjis G. Z.: Profiling OCR and Ko from Piezocone Penetration Tests. W: Proc. of CPT-95. Linkoping 1995, 337-342.
 • 57. Wierzbicki J.: Analysis of changes in overconsoildation ratio in selected profiles of non-lithified deposits. ACEE Journal. Y.2 No. 3/2009: 77-84.
 • 58. Wierzbicki J., Wołyński W. (2002): Statistical models determining coefficient of earth pressure at rest by means of static penetration. Case of noncohesive soils. Studia Geotechnica et Mechanica, Vol. 24, No. 3/4, 2002, 27-38.
 • 59. Wierzbicki J., Waliński M.: Estimation of the influence of stress state changes in non-cohesive subsoil on CPTU parameters. Geologos nr 11, 2007, 285-293.
 • 60. Wierzbicki J., Stefaniak K.: Ocena wpływu struktury i tekstury gruntu niespoistego na opór stożka w badaniu CPTU. W: Problemy geotechniczne i środowiskowe z uwzględnieniem podłoży ekspansywnych. Red. E. Dembicki, M.K. Kumor, Z. Lechowicz. Wyd. Uczelniane UTP, Bydgoszcz, 2009, 117-128.
 • 61. Wierzbicki J., Kroll M., Switek K.: Analiza korelacji wytrzymałości na ścinanie bez odpływu glin zwałowych, wyznaczonej na podstawie sondowania statycznego i badania trójosiowego. W: Problemy geotechniczne i środowiskowe z uwzględnieniem podłoży ekspansywnych. Red. E. Dembicki, M.K. Kumor, Z. Lechowicz. Wyd. Uczelniane UTP, Bydgoszcz, 2009, 217-226.
 • 62. Wierzbicki J.: Ocena prekonsolidacji podłoża metodami in situ w aspekcie jego genezy. Rozprawy Naukowe z. 410. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2010, 182 .
 • 63. Worth C. P.: The interpretation of in-situ soil test. 24th Rankine Lecture. Geotechnique 34(4), 1984, 449-489.
 • 64. Worth C. P., Houlsby G. T.: Soil mechanics - property characterization and analysis procedures. W: Proc. of 11th ICSMFE, Vol. 1, San Francisco 1985, 1-56.
 • 65. Yu H. S.: James K. Mitchell Lecture: In situ soil testing: from mechanics to interpretation. W: Proc. of 2nd International Conference on Geotechnical and Geophysical Site Characterization, Porto. Millpress 2004, 3-38.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BWM4-0042-0002
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.