PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 1-2 | 202--213
Tytuł artykułu

Pasażerski transport kolejowy jako podmiot pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Realizacja pozamilitarnych przygotowań obronnych w dobie zmian w organizacji pasażerskiego transportu kolejowego wymaga podjęcia działań na rzecz optymalnego wykorzystania posiadanego potencjału. Po dokonaniu analizy aktów normatywnych regulujących system realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych przez przewoźników kolejowych, należy przyjąć, iż aktualizacja aktów prawnych nie nadąża za rozwojem rynku kolejowego. Cała odpowiedzialność za realizację przewozów spoczywa na spółkach Grupy PKP a w szczególności na PKP CARGO S.A. w zakresie koordynacji kolejowych przewozów wojskowych, przewozu pojazdów i sprzętu dla wojska oraz na PKP INTERCITY S.A. w zakresie przewozu żołnierzy zabezpieczających powyższe transporty. Zaangażowanie pasażerskich przewoźników kolejowych spoza Grupy PKP w realizację pozamilitarnych przygotowań obronnych w zakresie transportu kolejowego pozwoli na przeprowadzanie ćwiczeń oraz szkolenie pracowników mogących realizować w przyszłości obowiązek obrony kraju w spółkach transportowych jako jednostkach zmilitaryzowanych. Powyższe działania pozwolą na optymalne wykorzystanie pasażerskich przewoźników kolejowych do alokacji wojska zarówno w czasie pokoju, działaniach poniżej progu wojny jak również w czasie „W”. Według autora niezbędne jest rozszerzenie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym o wybrane w drodze analizy potencjału podmioty kolejowe świadczące usługi transportowe w ramach realizacji obowiązku organizacji publicznego transportu zbiorowego.
EN
Implementation of non-military defense preparation in an era of changes in the organization of passenger transport by rail requires to take action for the optimal use of existing potential. After analyzing the the normative acts regulating the system of non-military defense preparation carriers, which oversees the minister responsible for transport, it should be assumed that the updated legislation has not kept pace with the development of the railway market. The entire responsibility for implementation lies with the freight companies of PKP Group and in particular on the PKP CARGO SA in the coordination of the whole rail military transport vehicles and equipment for the army and on PKP INTERCITY SA the carriage of soldiers securing these transportations. Defensive preparations in the field of rail transport is a significant element of non-military defense preparation of the state. Involvement of passenger rail outside the PKP Group in the realisation of non-military defense preparation in the field of railway transport will conduct exercises and training of employees likely to pursue in the future duty to defend the country in the transport companies as militarized units. These activities will allow for optimal use of passenger rail carriers to allocate the army both in time of peace, the activities below the threshold of war on territory of Poland as well as during the “W” time. According to the author it is necessary to extend the list of companies of special importance for the economy and defense on selected through an analysis of the potential rail operators providing transport services as part of the obligation to organize public transport.
Wydawca

Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
202--213
Opis fizyczny
Bibliogr. 10 poz., rys.
Twórcy
 • Doktorant Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademia Sztuki Wojennej
Bibliografia
 • 1. Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System, AON, Warszawa 2011.
 • 2. Kuliczkowski M., Przygotowania obronne w Polsce. Uwarunkowania formalnoprawne, dylematy pojęciowe i próba systematyzacji, AON, Warszawa 2013.
 • 3. Kuliczkowski M., Pozamilitarne przygotowania obronne w Polsce. Próba systematyzacji procesualnych oraz funkcjonalnych aspektów przygotowań, AON, Warszawa 2016.
 • Akty prawne
 • 1. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2013, poz. 1594 z późn. zm.).
 • 2. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).
 • 3. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności realizowanych przez przedsiębiorców (Dz.U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1320 z późn. zm.).
 • 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz.U. z 2004 r. Nr 16, poz. 152 z późn. zm.).
 • 5. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1871).
 • Strony internetowe
 • 1. http://www.mon.gov.pl/obrona-terytorialna/o-nas/zadania-wot-n2016-12-27/ [dostęp: 3.01.2016].
 • 2. http://www.mon.gov.pl/obrona-terytorialna/pytania-i-odpowiedzi/struktura-i-zadaniaj2016-12-28/ [dostęp: 3.01.2017].
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-990b9be8-f7c1-4511-9ad5-fc8541ca00b4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.