PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | Vol. 15, No. 1 | 163--173
Tytuł artykułu

The importance of holistic managerial competence and social maturity in human crisis

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Znaczenie holistycznych kompetencji zarządczych i dojrzałości społecznej w kryzysach ludzkich
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The main goal of the paper is to present methodological basis and the accomplished results of research oriented on professional knowledge, application skills and social maturity, elements forming the holistic competence of leadership and managerial subjects in governance of global environment. The sample basis for survey related to the research was 299 respondents. The respondents expressed their opinion about all 3 pillars and ordered the pillars by importance and significance for contemporary, future and sustainable development. Research has corroborated importance of social maturity in regard to the long-term sustainable development. The results of the research named several areas and elements that will be essential for staffing of administrative and managerial positions. Moreover, the results can be also applied for staffing purposes at universities and also within advanced education during professional career.
PL
Głównym celem pracy jest przedstawienie metodycznych podstaw i osiągniętych rezultatów badań zorientowanych na: wiedzę zawodową, umiejętności aplikacyjne i dojrzałość społeczną, elementy kształtujące wszechstronną kompetencję kierownictwa i przedmiotów menedżerskich w zarządzaniu globalnym środowiskiem. Bazą do ankiety związanej z badaniami była próba licząca 299 osób. Respondenci wyrażali swoją opinię na temat wszystkich trzech filarów, przydzielili tym filarom stopień ważności oraz znaczenie dla współczesnego, przyszłego i trwałego rozwoju. Badania potwierdziły znaczenie dojrzałości społecznej w odniesieniu do długoterminowego zrównoważonego rozwoju. Wyniki badań wskazują na kilka obszarów i elementów istotnych dla kadry zarządzającej i administracyjnej. Ponadto wyniki można również zastosować do celów kadrowych na uniwersytetach, a także w zaawansowanej edukacji w trakcie kariery zawodowej.
Wydawca

Rocznik
Strony
163--173
Opis fizyczny
Bibliogr. 24 poz.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • 1. Albrecht K., 2006, Social intelligence: the new science of success, San Francisco: Jossey-Bass and Wiley Imprint.
 • 2. Bairoch P., 2000, The Constituent Economic Principles of Globalization in Historical Perspective: Myths and Realities, “International Sociology”.
 • 3. Castells M., 1997, The power of identity, Malden, MA: Blackwell.
 • 4. Dahrendorf R., 2012, The modern social conflict: the politics of liberty, New Jersey: Transaction Publishers.
 • 5. Effron M., Ort M., 2010, One page talent management: eliminating complexity, adding value, Boston, MA: Harvard Business Press.
 • 6. Eichler J., 2003, Mezinárodní bezpečnost v době globalizace, Praha: Portál.
 • 7. Goleman D., 2006, Social intelligence: the new science of human relationships, New York: Bantam Books.
 • 8. Gubová K., 2012, Vplyv nehmotných faktorov na konkurencieschopnosť, [In:] Konkurence: sborník z conference, 26-27 Dubna 2012, Jihlava.
 • 9. Jeníček V., Foltýn J., 2010, Globální problémy světa v ekonomických souvislotech, Praha: C.H. Beck.
 • 10. Kubeš M., Spillerová D., Kurnický R., 2004, Manažerské dovednosti, Praha: Grada.
 • 11. Lehmannová Z., 2003, Aktuální otázky globalizace, Praha: Oeconomica.
 • 12. McClelland D., 1973, Testing For Competence Rather Than, “American Psychologist”, 28.
 • 13. Obadi S.M. et al., 2011, Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky. Spomalenie rastu a vysoká nezamestnanosť, Bratislava: Ekonomický ústav SAV.
 • 14. Procházková K., Remeňová K., 2014, Rozhodovanie manažérov a ich vodcovský potenciál, Bratislava: Ekonóm.
 • 15. Savory A., Butterfield J., 1999, Holistic management: a new framework for decision making, Washington, D.C.: Island Press.
 • 16. Shiller R.J., 2003, The new financial order: risk in the 21st century, Princeton, NJ: Princeton University Press.
 • 17. Skorková Z., 2013, Sociálna zrelosť subjektov manažmentu - Somatické vlastnosti manažérov, Celostná manažérska kompetentnosť - potreba, prístupy a metódy jej ohodnocovania - Zborník vedeckých prác z vedeckého seminára.
 • 18. Spencer L.M., Spencer S.M., 1993, Competence at work: models for superior performance, New York: Wiley.
 • 19. Staněk P., 2010, Globálna kríza - hrozba alebo výzva? Bratislava: Sprint dva.
 • 20. Suša O., 2003, Globalizace v sociálních súvislostech současnosti, Diagnóza a analýza. Praha: Filozofia.
 • 21. Thorndike E.L., 1920, Intelligence and its use, “Harper's Magazine”, Available at: http://harpers.org/archive/1920/01/intelligence-and-its-uses/; access on 19.04.2014.
 • 22. Vágner I., 2006, Systém manažmentu, Brno: MU.
 • 23. The World Bank, 2014, http://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/04/10/prosperity-for-all-ending-extreme-poverty.
 • 24. Zhang D.B., et al., 2011, The causality analysis of climate change and large-scale human crisis, “Proceedings of the National Academy of Sciences”, 108(42).
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-89faa483-80d5-49c1-9b5a-954e33c7b2e1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.