PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | T. 13 | 156--160
Tytuł artykułu

Analiza SWOT odzysku odpadów w technologii wypełniania wyrobisk w kopalni soli

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
SWOT analysis of the waste recovery technique for filling excavation in the salt mine
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono analizę SWOT dla technologii wypełniania i likwidacji wyrobisk poeksploatacyjnych w Kopalni Soli „Kłodawa” z odzyskiem odpadów wtórnych, pochodzących ze spalarń odpadów komunalnych. Rozpatrywano dwie technologie wypełniania wyrobisk: suchymi odpadami w opakowaniach i odpadami jako głównymi składnikami samozestalających się mieszanin przeznaczonych do transportu hydraulicznego Zidentyfikowano i scharakteryzowano kluczowe dla przedsięwzięcia czynniki, tzn.: położenie kopalni, warunki geologiczne i hydrogeologiczne, zagrożenia naturalne, strukturę kopalni i objętość wyrobisk poeksploatacyjnych oraz wybrane technologie odzysku w powiązaniu z właściwościami odpadów. Ustalono mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia technologii: środowiskowe, techniczne i społeczne. Analiza SWOT wskazała, że proponowana technologia jest korzystna dla środowiska i gospodarki, a korzyści z zastosowania technologii przewyższają ryzyko związane z możliwymi zagrożeniami.
EN
In the paper, the SWOT analysis of the filling and closure of the post-exploitation excavations in the salt mine Kłodawa, with waste recovery technique for the secondary waste from municipal waste incinerators, is presented. Two techniques of the excavations filling were considered: with dry packaged waste and with waste as a main component of self-solidifying mixtures intended for hydraulic transport. Key factors for the technology have been identified, i.e.: location of the mine, geological and hydrogeological conditions, natural hazards, mine structure, volume of excavations and characteristic of the recovery technologies in relation to waste properties. Strengths and weaknesses, opportunities and threats: environmental, technical and social of technology have been determined. The SWOT analysis indicates that the proposed technology is beneficial to the environment and economy, and that the benefits of technology predominated the risk of possible threats.
Wydawca

Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
156--160
Opis fizyczny
Bibliogr. 6 poz., tab.
Twórcy
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, walkor@agh.edu.pl
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, kpm@agh.edu.pl
Bibliografia
  • 1. BEHNSEN, H., 2008. Underground repositories for chemically toxic waste in German salt and potash mines. W: Rempe Norbert T. (ed.), Deep Geologic Repositories. Geological Society of America. Series GSA Reviews in Engineering Geology, 19: 31-40.
  • 2. Decyzja Rady UE z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiająca kryteria i procedury przyjęcia odpadów na składowiska, na podstawie art. 16 i załącznika II do dyrektywy 1999/31/WE (2003/33/WE). Dz.U. L 11 z 16.1.2003). http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003D0033&from=PL
  • 3. KORZENIOWSKI, W., POBORSKA-MŁYNARSKA, K., KULIK, M., 2015. Studium wykonalności składowania odpadów w pustkach poeksploatacyjnych Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.” Archiwum Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.
  • 4. KORZENIOWSKI, W., POBORSKA-MŁYNARSKA, K., 2016. Składowanie i odzysk odpadów wtórnych z instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w kopalni podziemnej. Inżynieria Ekologiczna, 49: 91–99.
  • 5. PIECUCH, T., DĄBROWSKI, J., 2014. Projekt koncepcyjno-technologiczny Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Regionu Środkowopomorskiego. Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska. Monografia nr 2. Koszalin. http://ros.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=8:vol-16-no-3&catid=13&Itemid=118&lang=pl
  • 6. POBORSKA-MŁYNARSKA, K., KORZENIOWSKI W., 2015. Model koncepcyjny trzystopniowej izolacji w podziemnym składowisku odpadów w wysadzie solnym. Przegląd Solny, 11: 51–56.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-18f0de97-7ebc-44f1-99a1-99d477617c4a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.