PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 65 | 2 |
Tytuł artykułu

Development and validation of a method for determination of selected polybrominated diphenyl ether congeners in household dust

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Background. Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) belong to group of so-called persistent organic pollutants (POPs). These compounds occur in nearly all elements of the environment, including household dust which constitutes one of a major route for human exposure. Their main adverse effects on human health are associated mainly with endocrine disruption – they interfere with thyroid function exhibit anti-androgenic action. Objectives. To develop and validate analytical method for determination of BDE-47, BDE-99, BDE-153, and BDE-209 congeners in household dust. Material and methods. Household dust was sampled in residences from Warsaw and the surrounding areas. An automated Soxhlet extraction of samples was then performed and PBDE congeners were subsequently measured in cleaned-up extracts by GC-μECD. The identity of quantified compounds was confirmed by GC/MS. Results. Household dust samples were fortified at levels of 2.88, and 28.8 ng g-1 for BDE-47, BDE-999, and BDE-153, and for BDE-209 at levels of 101.2, and 540 ng g-1. Recoveries ranged between 72 – 106%. The relative standard deviations (RSD) were less than 16% for all PBDE congeners analysed. The relative error determined on the basis of multiple analyses of certified reference material ranged from 1.07 – 20.41%. The method’s relative expanded uncertainty varied between 16 – 21%. Conclusion. The presented method was successfully validated and can be used to measure concentrations of BDE-47, BDE-99, BDE-153 and BDE-209 congeners in household dust.
PL
Wprowadzenie. Polibromowane difenyloetery (PBDE) zaliczane są do trwałych zanieczyszczeń organicznych. Wykrywane są praktycznie we wszystkich elementach środowiska, także w kurzu. Kurz jest istotnym źródłem pobrania polibromowanych difenyloeterów przez człowieka. Szkodliwy wpływ PBDE na zdrowie człowieka wiązany jest głównie z zaburzaniem równowagi układu hormonalnego – zaburzają one m.in. funkcjonowanie hormonów tarczycy oraz działają antyandrogennie. Cel badań. Opracowanie i walidacja metody analitycznej umożliwiającej oznaczanie kongenerów BDE-47, BDE-99, BDE- 153 i BDE-209 w kurzu domowym. Materiał i metody. Materiał do badań stanowiły próbki kurzu pochodzące z domów osób zamieszkałych w Warszawie i okolicach. PBDE ekstrahowano z kurzu z wykorzystaniem aparatu do automatycznej ekstrakcji Soxhlet. Ekstrakt oczyszczano i poddawano analizie instrumentalnej. Oznaczenia zawartości analizowanych kongenerów PBDE prowadzono na GC-μECD, a tożsamość potwierdzano na GC-MS. Wyniki. Próbki kurzu były wzbogacane na poziomie 2,88 ng g-1 i 28,8 ng g-1 dla BDE-47, BDE-99, BDE-153 oraz 101,2 ng g-1 i 540 ng g-1 dla BDE-209. Odzysk mieścił się w zakresie 72 - 106%. Względne odchylenie standardowe (RSD) było mniejsze niż 16% dla wszystkich analizowanych kongenerów PBDE. Błąd względny wyznaczony na podstawie wielokrotnej analizy certyfikowanego materiału referencyjnego wynosił od 1,07% do 20,41%. Względna niepewność rozszerzona zawierała się w zakresie 16-21%. Wniosek. Metoda została zwalidowana i może być wykorzystywana do oznaczania zawartości kongenerów BDE-47, BDE- 99, BDE-153 i BDE-209 w próbkach kurzu domowego.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
65
Numer
2
Opis fizyczny
p.93-100,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Toxicology and Risk Assessment, National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene, Chocimska 24, 00-791 Warsaw, Poland
 • Department of Toxicology and Risk Assessment, National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene, Chocimska 24, 00-791 Warsaw, Poland
autor
 • Department of Toxicology and Risk Assessment, National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene, Chocimska 24, 00-791 Warsaw, Poland
autor
 • Department of Toxicology and Risk Assessment, National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene, Chocimska 24, 00-791 Warsaw, Poland
autor
 • Department of Toxicology and Risk Assessment, National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene, Chocimska 24, 00-791 Warsaw, Poland
autor
 • Department of Toxicology and Risk Assessment, National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene, Chocimska 24, 00-791 Warsaw, Poland
autor
 • Department of Toxicology and Risk Assessment, National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene, Chocimska 24, 00-791 Warsaw, Poland
autor
 • Department of Toxicology and Risk Assessment, National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene, Chocimska 24, 00-791 Warsaw, Poland
 • Department of Toxicology and Risk Assessment, National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene, Chocimska 24, 00-791 Warsaw, Poland
Bibliografia
 • 1. Ahn M., Filley T.R., Jafvert C.T., Nies L., Hua I., Bezares--Cruz J.: Photodegradation of decabromodiphenyl ether absorbed onto clay minerals, metal oxides, and sediment. Environ Sci Technol 2006;40:215-220.
 • 2. Allen J.G., McClean M.D., Stapleton H.M., Webster T.F.: Critical factors in assessing exposure to PBDEs via house dust. Environ Int 2008;34:1085-1091.
 • 3. Darras V.M.: Endoctrine disrupting polyhalogenated organic pollutants interfere with thyroid hormone signaling in the developing brain. Cerebellum 2008;26-37.
 • 4. Dodson R.E., Perovich L.J., Covaci A., Van den Eede N., Ionas A.C., Dirtu A.C., Brody J.G., Rudel R.A.: After the PBDE phase-out: a broad suite of flame retardants in repeat house dust samples from California. Environ Sci Technol 2012;46:13056-13066.
 • 5. Domingo J.L.: Polybrominated diphenyl ethers in food and human dietary exposure. A review of the recent scientific literature. Food Chem Toxicol 2012;50:238- 249.
 • 6. EURACHEM / CITAC Guide CG 4 “Quantifying uncertainty in analytical measurement” third edition, 2012. Available from: http://www.eurachem.org (accessed on 4.01.2014).
 • 7. EURACHEM guide “The fitness for purpose of analytical methods. A Laboratory Guide to method validation and related topics” 1998. Available from: http://www.eurachem.org (accessed on 4.01.2014).
 • 8. Fromme H., Körner W., Shahin N., Wanner A., Albrecht M., Boehmer S., Parlar H., Mayer R., Liebl B., Bolte G.: Human exposure to polybrominated diphenyl ethers (PBDE), as evidenced by data from duplicate diet study, indoor air, house dust, and biomonitoring in Germany. Environ Int 2009;35:1125-1135.
 • 9. Gevao B., Al-Bahloul M., Nabi Al-Ghadban A., Al-Omair A., Ali L., Zafar J., Helaleh M.: House dust as a source of human exposure to polybrominated diphenyl ethers in Kuwait. Chemosphere 2006;64: 603–608.
 • 10. Góralczyk K., Hernik A., Czaja K., Struciński P., KorczW., Snopczyński T., Ludwicki J.K.: Organohalogen compounds – new and old hazards for peoples. Rocz Panstw Zakl Hig 2010;61(2):109-117 (in Polish).
 • 11. Góralczyk K., Hernik A., Struciński P., Czaja K., Ludwicki J.K.: Methods validation and uncertainty of results in the analysis of pesticide residues in food. Rocz Panstw Zakl Hig 2003;54(1):39-48 (in Polish).
 • 12. Góralczyk K., Struciński P., Czaja K., Hernik A., Ludwicki J.K.: Flame retardants – use and hazards for humans. Rocz Panstw Zakl Hig 2002;53,293-305 (in Polish).
 • 13. Harrad S., Ibarra C., Diamond M., Melymuk L., Robson M., Douwes J., Roosens L., Dirtu A.C., Covaci A.: Polybrominated diphenyl ethers in domestic indoor dust from Canada, New Zealand, United Kingdom and United States. Environ Int 2008;34:232-238.
 • 14. Hernik A., Góralczyk K., Czaja K., Struciński P., Korcz W., Ludwicki J.K.: Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) – new threats? Rocz Panstw Zakl Hig 2007;58(2):403-415 (in Polish).
 • 15. Hernik A., Góralczyk K., Struciński P., Czaja K., Kucharska A., Korcz W., Snopczyński T., Ludwicki J.K.: Polybrominated diphenyl ethers, polychlorinated biphenyls and organochlorine pesticides in human milk as markers of environmental exposure to these compounds Ann Agric Environ Med 2011;18:113-118.
 • 16. Johanson I., Héas-Moisan K., Guiot N., Munschy C, Tronczyński J.: Polybrominated diphenyl ethers in mussels from selected French coastal sites: 1981-2003. Chemosphere 2006;64:296-305.
 • 17. Johnson P., Stapleton H.M., Mukherjee B., Hauser R., Meeker J.D.: Associations between brominated flame retardants in house dust and hormone levels in man. Sci Total Environ 2013;455:177-184.
 • 18. Johnson-Restrepo B., Kannan K.: An assessment of sources and pathways of human exposure to polybrominated diphenyl ethers in the United States. Chemosphere 2009;76:542–548.
 • 19. Jones – Otazo H. A., Clarke J. P., Diamond M. L., Archbold J. A., Ferguson G., Harner T., Richardson G. M., Ryan J. J., Wilford B.: Is House Dust the Missing Exposure Pathway for PBDEs? An Analysis of the Urban Fate and Human Exposure to PBDEs. Environ Sci Technol 2005;39:5121–5130.
 • 20. Karpeta A., Gregoraszczuk E.: Mixture of dominant PBDE congeners (BDE-47, -99, -100 and -209) at levels noted in human blood dramatically enhances progesterone secretion by ovarian follicles. Endocr Regul 2010;44:49-55.
 • 21. Kiciński M., Viaene M.V., Den Hond E., Shoeters G., Covaci A., Dirtu A.C., Nelen V., Bruckers L., Croes K., Sioen I., Baeyens W., Van Larabeke N., Nawrot T.S.: Neurobehavioral function and low-level exposure to brominated flame retardants in adolescents: a cross-sectional study. Environ Health 2012;11:86.
 • 22. Korcz W., Góralczyk K., Czaja K., Struciński P., Hernik A., Snopczyński T., Ludwicki J.K.: The application of statistical methods in chemical experiments. Rocz Panstw Zakl Hig 2008;59(2):117-129 (in Polish).
 • 23. Król S., Zabiegała B., Namieśnik J.: Determination of polybrominated diphenyl ethers in house dust using standard addition method and gas chromatography with electron capture and mass spectrometric detection. J Chromatogr A 2012;1249:201-214.
 • 24. Król S., Zabiegała B., Namieśnik J.: PBDEs in environmental samples: Sampling and analysis. Talanta 2012;93:1-17.
 • 25. Law R.J., Covaci A., Harrad S., Herzke D., Abdallah M.A.-E., Fernie K., Toms L.L., Takigami H.: Levels and trends of PBDEs and HBCDs in the global environment: Status at the end of 2012. Environ Int 2014;65:147-158.
 • 26. Linsinger T.P.J., Josephs R.D.: Limitations of the application of Horwitz equation. Trac-Trend Anal Chem 2006;25(11):1125-1130.
 • 27. Lorber M.: Exposure of Americans to polybrominated diphenyl ethers. J Expo Sci Env Epid 2008;18:2-19.
 • 28. Meeker J.D., Johnson P.I., Camann D., Hauser R.: Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) concentration in house dust are related to hormone levels in men. Sci Total Environ 2009;409:3425-9.
 • 29. Rahman F., Langford K.H., Scrimshaw M.D., Lester J.N.: Polybrominated diphenyl ether (PBDE) flame retardants. Sci Total Environ 2001;275:1-17.
 • 30. Roosens L., Cornelis C., D’Holeander W., Bervoets L., Reyndenrs H., Van Campenhout K., Van Den Heuvle R., Neels H., Covaci A.: Exposure of the Flemish population to brominated flame retardants: Model and risk assessment.Environ Int 2010;36,368-376.
 • 31. Stapleton H.M., Harner T.,Shoeib M., Keller J.M., Shantz M.M., Leight S.D., Wise S.A.: Determination of polybrominated diphenyl ethers in indoor dust standard reference materials. Anal Bioanal Chem 2006;383:791-800.
 • 32. Stapleton H.M., Klosterhaus S., Keller A., Ferguson P.L., van Bergen S., Cooper E., Webster T.F., Blum A.: Identification of flame retardants in polyurethane foam collected from baby products. Environ Sci Technol 2011; 45:5323-5331.
 • 33. Thuresson K., Björklund J.A., de Wit C.A,: Tri-decabrominated diphenyl ethers and hexabromocyclododecane in indoor air and dust from Stockholm microenvironments 1: Levels and profiles. Sci Total Environ 2012; 414:713-721.
 • 34. Toft G., Lenters V., Vermeulen R., Heederik D., Thomsen C., Becher G., Giwercman A., Bizzaro D., Manicardi G.C., Spanò M., Rylander L., Pedersen H.S., Struciński P., Zviezdai V., Bonde J.P.: Exposure to polybrominated diphenyl ethers and male reproductive function in Greenland, Poland and Ukraine. Reprod Toxicol 2014; 43:1-7.
 • 35. Vorkamp K., Thomsen M., Frederiksen M., Pedersen M., Knudsen L.E.: Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in the indoor environment and associations with prenatal exposure. Environ Int 2011; 37:1-10.
 • 36. Wang J., Chen S., Nie X., Tian M., Luo X., Taicheng A., Mai B.: Photolytic degradation of decabromodiphenyl ethane (DBDPE). Chemosphere 2012; 89:844-849.
 • 37. Waye S. K., Anderson A., Corsi R.L., Ezekoye O.A.: Thermal effects on polybrominated diphenyl ethers mass transfer and emission from computer cases. Int J Heat Mass Tran 2013; 64:343-351.
 • 38. Wei H., Zou Y., Li A., Christensen E.R., Rockne K.J.: Photolytic debromination pathway of polybrominated diphenyl ethers in hexane by sunlight. Environ Pollut 2013; 174:194-200.
 • 39. Whitehead T., Metayer C., Buffler P., Rappaport M.: Estimating exposures to indoor contaminants using residential dust. J Expo Sci Env Epid 2011; 21:549-564.
 • 40. Whitehead T.P., Brown F.R., Metayer C., Park J., Does M., Petreas M., Buffler P., Rappaport S.M.: Polybrominated diphenyl ethers in residential dust: Sources of variability. Environ Int 2013; 57-58:11-24.
 • 41. Wilford B.H., Shoeib M., Harner T., Zhu J., Jones K.C.: Polybrominated diphenyl ethers in indoor dust in Ottawa, Canada: Implications for sources and exposure. Environ Sci Technol 2005; 39: 7027-7035.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-b4d4f022-0683-4859-b51f-333ce005f03a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.