PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 14 | 1 |
Tytuł artykułu

Wielokryterialna ocena różnych wariantów lokalizacji ujęcia wód podziemnych dla oczyszczalni ścieków w Częstochowie

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Multicriterial evaluation of different location variants of groundwater well for sewage treatment plant in Czestochowa
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Działalność przemysłowa wpływa bezpośrednio na środowisko. Przykładem tego jest wpływ ujęć wód podziemnych na warunki hydrogeologiczne. Kluczowym elementem tego zagadnienia jest wybór optymalnej lokalizacji projektowanego ujęcia. Przedstawiany artykuł opisuje wielokryterialną ocenę różnych wariantów lokalizacji ujęcia wód podziemnych. Woda z projektowanego ujęcia będzie dostarczana do oczyszczalni ścieków w Częstochowie do celów technologicznych. W celu zaprojektowania odpowiedniej studni głębinowej spełniającej określone wymagania przeprowadzono obliczenia analityczne m.in. promienia leja depresji i głębokości depresji, izochromy 25 lat oraz ustalono wytyczne dla projektu studni. Wykonano również wykres zwierciadła wód podziemnych podczas interakcji z ujęciem. Rezultatem wyżej wymienionych obliczeń było określenie zasięgu leja depresji oraz wybór wariantu budowy dwóch studni w ramach jednego ujęcia wód podziemnych. Dzięki wykonanej analizie zweryfikowano możliwości wspomagania procesu podejmowania szybkich i racjonalnych decyzji dla dużych obszarów, gdzie występuje wiele czynników wpływu na wydajność studni głębinowej.
EN
Industrial activity has a direct impact on the environment. Such example is the influence of groundwater well on the hydrogeological conditions. The aim of this paper is description of multi-criteria evaluation of different variants of underground well location. Water from the proposed well will supply sewage treatment plants in Częstochowa, for technological purposes. For the design of appropriate water well-analytical calculations were conducted, among others; radius and depth of the depression cone, isochromatic lines-25 years and guidelines for the design of the well. Subsequently charts of groundwater surface during the interaction with the well were made. The result of the above mentioned calculations was to determine the size of the depression cone for approx. 4 m with depth of 0.32 m. An important result was the selection of theoption to build two groundwater wells in the immediate vicinity of the target buildings to provide water. Performed analysis confirms the possibility of using multi-criteria analysis in the process of making quick and optimal decisions for large areas where there are many factors affecting the performance of a groundwater well.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
14
Numer
1
Opis fizyczny
s.99-114,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski, ul.Krakowskie Przedmieście 26/28, 00­927 Warszawa
Bibliografia
 • Dąbrowski, S., Kapuściński, J., Nowicki, K., Przybyłek, J., Szczepański, A. (2011). Metodyka modelowania matematycznego w badaniach i obliczeniach hydrogeologicznych – poradnik. Ministerstwo Środowiska, Poznań.
 • Gerus-Gościewska, M. (2010). Lokalizacja w gospodarce przestrzennej na podstawie atraktora funkcji budowlanej. Acta Sci.Pol., Administratio Locorum, 9(4), 29–38.
 • Hermański, P., Hermański, S. (1998). Dokumentacja hydrogeologiczna – sprawozdanie z badań wpływu Oczyszczalni Ścieków na wody podziemne. GEOBIOS, Częstochowa.
 • Kondracki, J. (2011). Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa.
 • Macioszczyk, A. (red.) (2006). Podstawy hydrogeologii stosowanej. PWN, Warszawa.
 • Malina, G., Kaczorowski, Z., Mizera, J. (2007). Zintegrowany system gospodarowania i ochrony zasobów wodnych GZWP 326. PWiKOC S.A., Częstochowa.
 • Malina, G., Mizera, J. (2010). Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów jury górnej Mirów Wodociągów Częstochowskich SA.PWiKOC S.A., Częstochowa.
 • Nowicki, Z., Pacholewski, A., Wantuch, A., Zembal, M. (2007). Wody podziemne miast Polski. Częstochowa. PIG, Warszawa.
 • Paczyński, B., Sadurski, A. (red.) (2007). Hydrogeologia regionalna Polski. T. I–II. PIG, Warszawa.
 • Pacholewski, A., Różkowski, A. (1990). Szczelinowo-krasowe zbiorniki wód podziemnych monokliny śląsko-krakowskiej i problemy ich ochrony. SGGW, Warszawa.
 • Różkowski, A. (red.) (2002). Słownik hydrogeologiczny. PIG, Warszawa.
 • Różkowski, J., Motyka, J., Borczak, St., Różkowski, K. (2001). Własności hydrogeologiczne matrycy skalnej wapieni górnojuraiskich Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w świetle badań laboratoryjnych. [W:] X Sympozjum „Współczesne problemy hydrologii”, Wrocław – Krzyżowa.
 • Rzonca, B. (2014). Właściwości zbiornikowe przestrzeni porowej mezozoicznych skał węglanowych północno-wschodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. Wydawnictwo UJ, Kraków.
 • Turek, S. (1971). Poradnik Hydrogeologa. WG, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-45600ecd-1242-4962-88b6-ec99af422e67
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.