PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 62 | Supplement_1 | 80-99
Tytuł artykułu

Dotazník životních stresorů (LSC-R) : výskyt stresorov u dospelých obyvateľov ČR a súvis so zdravím

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The Life Stressor Checklist (LSC-R) : the occurrence of stressors in adult Czech population and the association with health
Języki publikacji
SK
Abstrakty
EN
Objective. The occurrence of traumatic events in childhood and during later life increases the incidence of many mental and somatic diseases. The lifetime impact of cumulative stressful events throughout life is very substantial. The aim of this study was to check selected psychometric parameters of the Czech version of the LSC-R, to assess the occurrence of life stressors in a representative sample of adult population in the CR and to determine associations between the occurrence of stressors, health, pain and problematic use of alcohol and nicotine. Sample and settings. A cross-sectional study on a representative sample of the adult Czech population (N=1800, age 46.4, SD 17.4, 48.7% of men) collected data on the LSC-R. For convergent validity the Childhood Trauma Questionnaire, the Short-Form Health Survey (SF-8) and the CAGE-questionnaires were used. Results. In 80% of respondents at least one stressor and in 15% five or more stressors were found. The sociodemographic differences are discussed. People with problematic use of alcohol and nicotine experienced significantly more overall stressors, stressors that began before the age of 16 years old and more interpersonal violence in comparison with non-drinkers and nonsmokers. Confirmatory analysis showed satisfactory fit parameters for the created five-factor model, and convergent validity was demonstrated. Significant associations between scores on the LSC-R, physical and mental health, pain and the problematic use of alcohol and nicotine are discussed. Summary. The Life Stressor Checklist-Revised appears to be a clinically useful instrument for the detection of lifetime stressors and for research purposes in the context of planning prevention and therapeutic possibilities. Limitations. The LSC-R was the part of a larger battery and was placed in the last third.
SK
a1_Problém. Výskyt psychotraumatických zážitkov v detstve a počas neskoršieho života zvyšuje riziko výskytu mnohých psychických aj somatických ochorení. Zvlášť závažný je celoživotný dosah kumulovaných stresových udalostí v priebehu života. Cieľom aktuálnej štúdie bolo zistiť vybrané psychometrické vlastnosti Dotazníka životních stresorů (Life Stressor Checklist-Revised; LSC-R), posúdiť výskyt životných stresorov v reprezentatívnej vzorke dospelého obyvateľstva Českej republiky a zistiť asociácie medzi výskytom stresorov, zdravím, bolesťou a problematickým užívaním alkoholu a nikotínu. Metódy. V rámci výskumnej štúdie boli v reprezentatívnej vzorke obyvateľstva ČR (N = 1800, vek 46,4, SD 17,4, 48,7 % mužov) zozbierané údaje z dotazníka LSC-R. Za účelom konvergentnej validity bol použitý dotazník Traumatizace z dětství (CTQ) a dotazník posudzujúci fyzické a psychické zdravie (SF-8), na detekciu problematického užívania alkoholu a nikotínu bol použitý dotazník CAGE. Výsledky. Takmer 80 % obyvateľov ČR uviedlo prítomnosť aspoň jedného stresoru, 15 % uviedlo prítomnosť piatich a viacerých stresorov. Diskutuje sa o zistených sociodemografických rozdieloch. Ľudia s problematickým užívaním alkoholu a nikotínu zažívali signifikantne viac celkových stresorov, stresorov so začiatkom pôsobenia pred 16 rokom života a interpersonálneho násilia oproti abstinentom a nefajčiarom. Konfirmačná faktorová analýza ukázala vyhovujúce parametre fitu pre vytvorený 5-faktorový model, zistila sa konvergentná validita. Sú diskutované významné asociácie medzi skóre LSC-R, celkovým fyzickým a psychickým zdravím, bolesťou, problematickým užívaním alkoholu a nikotínu.
SK
a2_Zhrnutie. Dotazník životních stresorů sa javí ako klinicky využiteľný nástroj na detekciu celoživotného výskytu stresorov a na výskumné účely v kontexte plánovania prevencie a terapeutických možností. Limity. Dotazník bol súčasťou väčšej batérie a bol zaradený v poslednej tretine dotazníkovej batérie.
Rocznik
Tom
62
Numer
Strony
80-99
Opis fizyczny
Rodzaj publikacji
ARTICLE
Twórcy
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
autor
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.46fe6138-176d-488e-a7f7-8897f70da6d3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.