PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 62 | Supplement_1 | 40-55
Tytuł artykułu

Psychometrická analýza české verze dotazníku zdraví a spokojenosti (SF-8 health survey)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The psychometric analysis of the Czech version of the SF-8 Health Survey
Języki publikacji
CS
Abstrakty
EN
Objectives. The SF-8 Health Survey Questionnaire is an effective health-related quality of life (HRQOL) measurement tool consisting of eight items. The aim of the study was to verify the factor structure of the Czech version of the questionnaire, to describe the basic psychometric properties of the tool, to develop a basis for the creation of standards based on the analysis of the results from a representative sample and to compare the global scores between respondents with and without chronic health problems. Sample and settings. A nationally representative sample of 1800 Czech respondents (N = 1800, age 46.4, SD 17.4, 48.7% men) participated in the survey focused on health issues. Results: Females achieved lower scores in all items compared with males, except for physical functions and total physical health. With increasing age, the individual items, as well as the PCS (physical component summary) and the MCS (mental component summary) scores, declined for both genders. Thus, higher age was associated with worse subjective health status. Respondents with higher education showed a higher quality of life in the sphere of both mental and physical health experience. The study revealed differences between healthy and chronically ill patients with back pain, hypertension, depression, allergy and migraine for all diseases in the overall PCS and MCS scores. In order to assess the number of factors, the Kaiser criterion, scree plot, Parallel Analysis (PA) and Minimum Average Partial test (MAP) were used. All of these methods resulted into a two-factor solution. Confirmation factor analysis confirmed the model’s compliance for our data. A Cronbach’s alpha of 0.92 and McDonald’s coefficient omega with a value of 0.94 showed that the Czech version of the SF-8 Health Survey is a tool with high internal consistency and reliability. Conclusion. The Czech version of the SF-8 Health Survey is a tool with high internal consistency and reliability.
CS
a1_Cíle. Dotazník SF-8 Health Survey je efektivní osmipoložkový nástroj k měření kvality života podmíněné zdravím (health-related quality of life - HRQOL). Cílem studie je ověření fak torové struktury české verze dotazníku, popis základních psychometrických vlastností tohoto nástroje, vytvoření základu pro tvorbu norem na základě analýzy výsledků reprezentativního výběrového souboru a porovnání globálních skórů mezi respondenty s chronickými zdravotními potížemi a bez nich. Metody. Psychometrická analýza nástroje byla provedena na reprezentativním výběru české populace (n = 1800, věk 46,4, SD 17,4, 48,7 % mužů) v rámci studie zaměřené na otázky zdraví. Výsledky. Ženy dosahují nižších skórů ve všech položkách oproti mužům kromě fyzických funkcí a celkového fyzického zdraví. S přibývajícím věkem dochází u obou pohlaví k poklesu skórů jednotlivých položek i celkových skórů PCS (celkové fyzické zdraví) a MCS (celkové psychické zdraví), což znamená horší subjektivní vnímání zdraví. Dotázaní s vyšším vzděláním prokazují vyšší kvalitu života ve sféře psychického i fyzického prožívání zdraví. Studie ukázala rozdíl mezi skupinou zdravých respondentů a skupinou respondentů s chronickými nemocemi (bolest zad, hypertenze, deprese, alergie a migréna) v celkovém fyzickém (PCS) a psychickém (MCS) zdraví. Metody použité k ověření počtu faktorů (Kaiserovo kritérium, sutinový graf, paralelní analýza a test Minimum average partial) shodně doporučily extrakci dvou faktorů a konfirmační faktorová analýza potvrdila shodu modelu pro naše data. Cronbachovo alfa 0,92 a McDonaldův koeficient omega s hodnotou 0,94 naznačují, že vnitřní konzistence nástroje v českém prostředí je velmi dobrá.
CS
a2_Závěr. Česká verze dotazníku SF-8 Health Survey představuje nástroj s dobrou vnitřní konzistencí a reliabilitou, který je vhodný k využití jak ve výzkumu, tak v klinické praxi.
Rocznik
Tom
62
Numer
Strony
40-55
Opis fizyczny
Rodzaj publikacji
ARTICLE
Twórcy
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
autor
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
autor
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.1eaac3a7-f27a-4a98-926a-8b1206cc12cd
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.