Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Gospodarka w dobie przełomu
PL
Silna konkurencja zagraniczna w zakresie czystych ekologicznie technologii i produktów, a także wzmożona presja społeczna na ochronę środowiska postawią przed polskimi przedsiębiorstwami nowe wymagania. Dokonujący się postęp ekologiczny i wzrost wrażliwości ekologicznej społeczeństw zachodnich może zablokować eksport naszych towarów, jeśli nie będą odpowiadały europejskim standardom.
EN
Strong international competitiveness in the area of ecologically clean technologies and products as well as an intensified public pressure on environmental protection pose new challenges for Polish entrepreneurs. The ongoing ecological progress of the western societies may obustruct the export of our goods if the do not meet European standards.
PL
W artykule scharakteryzowana została koncepcja zarządzania wiedzą. W szczególności omówiono cechy organizacji inteligentnej, wskazano podstawowe bariery wykorzystania wiedzy w organizacji oraz zdefiniowano samo pojęcie zarządzania wiedzą. Ponadto zostały przytoczone przykłady skutecznego zastosowania koncepcji zarządzania wiedzą w koncernie British Petroleum, w przedsiębiorstwie hutniczym Nucor Corporation oraz w firmie Xerox (program Eureka). Wskazano również, jak uzyskać i wzmocnić pozytywne efekty wdrożenia systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie.
EN
The paper provides the description of knowledge management concept. In particular characteristics of intelligent organization are discussed, basic barriers of taking advantage of knowledge in organization are pointed and the knowledge management concept is defined. Some effective applications of knowledge management concept (at BP concern, Nucor Corporation enterprise and Xerox company) are presented. Moreover, the paper provides some comments how to gain and increase positive effects of putting into practice the knowledge management system.
PL
W referacie zostały szeroko omówione cechy współczesnych przywódców - przywódców przyszłości. Wskazano również na różnice między przywództwem a zarządzaniem. Ponadto zostały przedstawione role globalnych menedżerów wraz z charakterystykami sprzyjającymi odgrywaniu tych ról oraz narodowe style zarządzania.
EN
The article provides exhaustive discussion of contemporary leaders' characteristics (leaders of the future). Main differences between leadership and management are considered in the paper. Distinctive roles of global managers with characteristics supporting these roles and selected national management styles are presented.
6
Content available remote System wartości a kreowanie sukcesu firmy
PL
Sukcesy odnoszone w przeszłości nie gwarantują już przedsiębiorstwu przetrwania w przyszłości, a przeszłość nie może już stanowić podstawy do jej prognozowania. By zachować zdolność adaptacyjną i utrzymać konkurencyjność na rynku musi ono generować nowe rozwiązania, nowe czynniki sukcesu tworzące wyróżniające zdolności (distinctive competencies). Tworząc nowe potencjały, struktury i formy współpracy z otoczeniem, przedsiębiorstwa muszą jednak opierać je na wielu nadrzędnych zasadach i celach, nienaruszalnych nawet w obliczu bieżących zmian w strategiach działania. Muszą być one wierne w stosunku do stałych wartości przy jednoczesnym dążeniu do rozwoju. Muszą mieć wizję końcową wymagającą znaczących zmian i przeobrażeń na drodze do spełnienia swych aspiracji i celów. W wizji tej wartości nadrzędne jako trwały fundament powinny być niezmiennym wzorcem kierunkującym ich działania.
EN
Among different factors of success generated by a company, especially important role is played by accepted and solidified system of value. It is the base of creating corporate culture and corporate identity, as well as the exemplar stipulating current and future activities. Famous companies continuously create new constellation (matches) of progress factors, new strategies in order to avoid the trap of active inertia. However, despite implementing radical changes, they remain faithful to their mission that is based on supervising values. Consequently sticking of system of values makes it easier to create strategy in logical incremental way (growing), fluent, without decisive changes, what is less expensive and easier to realise, because this way of creating the future weakens resistance to change and enlarges engagement of employees in activities stipulating success of a company on the market.
15
Content available remote Strategia satysfakcjonowania klienta
PL
Każda firma żyje dzisiaj z rynku i dla rynku. To rynek wyznacza jej charakter produkcji, jej zakres, i dynamikę, a także tendencje rozwojowe. Wobec nasilającej się konkurencji musi więc ona podnosić stale jakość obsługi rynku i wzbogacać repertuar troski o klienta. Wzrost tej troski stanowi bowiem nie tylko źródło dochodów oraz pozytywnego wizerunku, lecz również jest nośnikiem kosztów, które muszą być dokładnie określone. Kierownictwo powinno stwarzać strategią obslugi klientów wyróżniającą się spośród ofert konkurentów, aby pozyskiwać konsumentów i utrwalać ich lojalność wobec wyrobów firmy przewagą wartości dla klienta. Troska o klientów wymaga opracowania wynikającego z niej sprawnego systemu zarządzania, aby marketing stał się filozofią działania, a nie funkcją.
EN
In the marketing orientation at increasing phenomena of competition and concentration, the following elements are placed in the centre of attention: observation of consumer behaviour and reactions, research of consumer motivation, and changes occurring on the market, in order to make consumer more satisfied. Many companies recognise satisfying clients as the base of building the marketing strategy understood as the long-range concept of the company's activities in all range of elements of marketing mix, i.e. products, prices, promotion and conditions of sales. Forming its strategy the company should analyse and correctly expose its competitive position, offering values, which are valuable, and for which a purchaser is inclined to pay. It should create a system of care for a client too, in which the main components are marketing and innovations. Development of this component allows bringing up utility for purchasers in the whole chain of creating values for client. Enhancing the care for a client, designing and implementing the system of perfecting its service activity bring the company multilateral benefit connecting with maintenance of loyalty, widening of market and increase in its capital of reputation.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.