Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
During the iron and steel-making processes iron-bearing waste, except the main product, is produced. It is characterised by diversity and the changing share of ballast substances as well as high sulphur content. For this reason recycling of this iron bearing material is very difficult. In steelmaking shop of VHM, J.S.C. plant, shrink heads of ingots and casts and/or magnetically separated iron spills were utilised in EAF in the amount of 5 to 35% of charge weight. In this article, results and contents of elements after melting were compared and influence of utilisation on technological process in EAF and on secondary metallurgy treatment was discussed. The practical sulphur saturation of the applied slag was determined as well.
PL
W procesach produkcji żelaza i stali powstają między innymi odpady żelazonośne, charakteryzujące się ogromną różnorodnością i zmieniającym się udziałem substancji balastowych oraz wysoką zawartością siarki. Z tego powodu recykling takiego materiału żelazonośnego jest bardzo trudny. W stalowni zakładów VHM, J.S.C. utylizowano w piecu łukowym nadlewy wlewków i odlewów oraz/lub magnetycznie wyselekcjonowane wadliwe elementy żelazonośne w ilości 5 do 35% masy wsadu. W artykule porównano zawartości pierwiastków po roztopieniu oraz omówiono wpływ utylizacji na proces technologiczny w piecu łukowym oraz na obróbkę pozapiecową. Określono też praktyczne nasycenie siarką stosowanego żużla.
PL
Omówiono nową wersję niemieckiej nomy DIN 18800-7 "Konstrukcje stalowe - wytwarzanie i kwalifikowanie wytwórców". Zwrócono uwagę na nowe zasady i interpretacje dotyczące: dokumentacji wykonawczej i kontrolnej, materiałów podstawowych i dodatkowych, połączeń spawanych i śrubowych, oceny połączeń spawanych i innych. Przedstawiono nowe zasady kwalifikowania przedsiębiorstw.
EN
It has been discussed the latest version of the German standard DIN 18800-7. The attention has been given to the new principles and interpretation relating to procedure specification and inspection dokumentation, parent materials and welding consumables, welded and screw joints, assessment of welded joints and another ones. The new principles of classification of steel structure fabricators have been presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.