Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Plastic obtained from the discarded computers, televisions, refrigerators, and other electronic devices is termed as e-plastic waste. E-plastic waste is non-biodegradable waste. This paper focuses to investigate the replacement of fine aggregate with plastic aggregate obtained from e-plastic. The paper presents a detailed comparison of concrete properties (i.e.: compressive strength, tensile strength, flexural strength, density and workability) for normal concrete and concrete containing e-plastic fine aggregates. The testing was conducted according to the ASTM standards. 28-day Compressive, Flexural and Split tensile strengths were determined. In addition to the effect of e-plastic fine aggregate, silica fume is added as an admixture to find the effect on strengths. Authors have performed a compressive, flexural and tensile test of concrete mix with various percentages of e-plastic aggregates (i.e., 0, 5, 10, 15 and 20%) and silica fume (i.e.: 0, 5 and 10%) and concrete densities are also considered. It has been concluded that an increase in the e-plastic fine aggregate results in reduction in densities, compressive, flexural and tensile strength values. However, when we add silica fume to the concrete mixture it leads to strength values similar to the control mixture. The optimum obtained concrete blend contained 5% e-plastic fine aggregates and 10% silica fume. The addition of silica fume in concrete mixtures increases the 28-day compressive, flexural and tensile strengths. Moreover, the density of concrete decreases with the increase in the e-plastic aggregates.
PL
Tworzywa sztuczne uzyskane ze zużytych komputerów, telewizorów, lodówek i innych urządzeń elektronicznych są określane jako tworzywa sztuczne z odpadów elektronicznych. Tworzywa sztuczne z odpadów elektronicznych to odpady nieulegające biodegradacji. Niniejszy artykuł koncentruje się na kwestii zastąpienia drobnego kruszywa kruszywem z tworzyw sztucznych z odpadów elektronicznych. W pracy przedstawiono szczegółowe porównanie właściwości betonu (tj. wytrzymałość na ściskanie, rozciąganie i zginanie, gęstość oraz urabialność) dla normalnego betonu i betonu zawierającego drobne kruszywa z tworzyw sztucznych z odpadów elektronicznych. Testy przeprowadzono zgodnie ze standardami ASTM. Określono 28-dniową wytrzymałość na ściskanie, zginanie i rozciąganie przy rozłupywaniu. Zbadano wpływ drobnego kruszywa z tworzyw sztucznych pochodzącego z odpadów elektronicznych oraz pyłów krzemionkowych na wspomniane właściwości betonu. Autorzy przeprowadzili test ściskania, zginania i rozciągania mieszanki betonowej dla różnych wartości procentowych kruszywa z tworzyw sztucznych z odpadów elektronicznych (tj. 0,5, 10, 15 i 20%), pyłów krzemionkowych (tj. 0, 5 i 10%) oraz gęstości betonu. Stwierdzono, że zwiększony udział procentowy drobnego kruszywa z tworzyw sztucznych pochodzącego z odpadów elektronicznych prowadzi do zmniejszenia gęstości, wytrzymałości na ściskanie, zginanie i rozciąganie. Jednakże dodanie pyłów krzemionkowych do mieszaniny betonowej pozwala uzyskać parametry wytrzymałościowe podobne do mieszaniny kontrolnej. Otrzymana optymalna mieszanka betonu zawiera 0,5% drobnych kruszyw z tworzyw sztucznych pochodzących z odpadów elektronicznych i 10% pyłów krzemionkowych. Dodatek pyłów krzemionkowych w mieszankach betonowych zwiększa 28-dniową wytrzymałość na ściskanie, zginanie i rozciąganie. Ponadto gęstość betonu zmniejsza się wraz ze wzrostem udziału kruszyw z tworzyw sztucznych z odpadów elektronicznych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.