Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Complex assessment of LED tubes
EN
In this paper, the authors are trying to complexly assess usage of LED tubes as replacement of linear fluorescent tubes. In the first part, advantages of LED tubes deployment are shortly described. Then comparison of its connection from electrical and safety point of view is done. Results of thermal measurement held in dust-proof luminaire follow. Based on this a confirmation of useful lifetime is provided. Light sources were measured in louvre and dust proof luminaires to compare luminances and light intensity distribution curves. With measured data, authors did economic analysis of three different lighting systems.
PL
Artykuł dotyczy wykorzystania tub LED zamiast świetlówek typu T8 zarówno w istniejącym oświetleniu, oprawach oświetleniowych jak i w nowych instalacjach. Na wstępie zostały wymienione podstawowe wady i zalety wykorzystania lamp LED lamp a następnie została przeprowadzona analiza pod względem instalacji elektrycznej i bezpieczeństwa. Wyniki pomiarów temperatury lamp i ocenę ich trwałości przeprowadzono przy ich pracy w pyłoszczelnych oprawach. Przedstawiono również luminancję i bryłę fotometryczną opraw pyłoszczelnych rastrowych z źródłami LED. Na podstawie zmierzonych danych zaprojektowano trzy systemy oświetlenia oraz przeprowadzono porównanie ekonomiczne całkowitych kosztów.
EN
This paper describes modelling of possible savings in lighting systems of artificial lighting, working in combination with daylight. The proposed model works with overcast sky daylight (CIE). Based on knowledge of geographical position, day and time, the calculations are done in the conditions of unshadowed outdoor illuminance levels. From this figure (when daylight factor is known) illuminance caused by daylight can be gain in the differents parts of the room. By controlling the artificial lighting (dimming) to constant cumulative value (daylight plus artificial light) in the areas of visual tasks, then it is possible to determine potential of savings in areas with controlled lighting system and without it. According to this model (calculation), we can consider a suitability of the dimmable lighting systems in the specific work areas and make recommendations to reduce energy requirements of buildings in energy audits.
PL
Celem artykułu jest rozwiązanie problemu obliczeń oszczędności energii elektrycznej przy oświetleniu pomieszczeń wewnętrznych systemami światła dziennego oraz sztucznego. Zajmuje się się transformacją modelu dynamicznego jednolicie zachmurzonego nieba, jego udziału w oświetleiu dziennym w konkretnie danych wnętrzach. Obliczenie oszczędności energii wykorzystaniem światła dziennego jest możliwe za pomocą modelowania zmierzchu systemami światła sztucznego, właśnie według symulowanego udziału światła dziennego. Dzięki zastosowaniu modelu jednolicie zachmurzonego nieba możemy eliminować wpływ lokalizacji otworów okiennych. Na podstawie znajomości oświetlenia dyfuzyjnego zewnętrznej prostej powierzchni bez cienia oraz poziomu natężenia oświetlenia i jego rozkład w polu zadania wzrokowego możemy obliczyć udział światła dziennego dla każdego momentu. Następnym krokiem możemy dla konkretnego systemu światła sztucznego podać poziom zmierzchowy poszczególnych elementów oprawy oświetlenia sztucznego tak, żeby był zgodny z z wymogami normatywnymi poziomów dla określonych zadań wzrokowych. Różnica między energią zużytą systemem oświetlenia ze ściemnianiem oraz bez wskazuje na potencjał oszczędności energii w systemach oświetleniowych światła sztucznego z wykorzystaniem światła dziennego.
3
Content available remote Autonomous emergency LED luminaires powered by supercapacitor
EN
In this article, the authors are describing possibility of supercapacitor usage for supplying emergency luminaires. Basic facts about modern supercapacitors and fundamental characteristics are provided initially. Analysis of usage of these supercapacitors in emergency lighting and suitable LED luminaires follow. For this purpose authors made capacity calculation and simulation of discharging characteristics. Then results of capacity and consumption are described. Finally pros and cons of supercapacitors usage are summarized, with prediction of the future growth.
PL
W niniejszym artykule autorzy opisują możliwości użycia superkondensatorów do podłączania oświetlenia awaryjnego. Omówiona jest analiza użycia kondensatorów do podłączania awaryjnego oświetlenia, jak również odpowiedniego oświetlenia typu LED. Pod tym kątem autorzy dokonali kalkulacji pod względem żywotności urządzenia na podstawie ogólnej charakterystyki wyładowywania.
4
Content available remote Evaluation of chemical heterogeneity of a 90-ton forging ingot
EN
Purpose: This article describes performance of the experimental 90-ton forging ingot casting, the way of cutting, the methodology of chemical analysis and the results of that investigation. Design/methodology/approach: The experimental ingot 8K91SF weighing almost 90 tons was cast due the performance a detailed analysis of the current state of casting and solidification. The ingot was cut and macrostructure and chemical heterogeneity of the ingot was evaluated in detail. The standard method used in metallurgical analytics - analyses using optical emission spectrometers - was not applicable due to the large number of required analyzes. Thus, the mobile optical spectrometer SPECRTOTEST was used. Sulfur prints and fluid penetration tests were performed due to detect macroscopic distribution of sulfur and to locate surface-breaking defects. Findings: Current level of segregations of selected elements in real 90-ton steel ingot was detected. Also mutual mixing of two heats needed for the production of this ingot was verified. Research limitations/implications: Future research is focused on determination of inclusion content in selected parts of experimental ingot and on the level of micro-segregations. We are limited by the accuracy of chosen analytical method, which is also discussed in the paper. Practical implications: The gained knowledge is used to specification of the setting of boundary conditions of the numerical simulations, which should help to optimize the production technology of casting heavy forging ingots and minimize the level of segregation in ingots. Originality/value: New knowledge concerning mutual mixing of two heats needed for bottom casting of heavy forging ingot are presented in this paper. Distribution of segregation in so heavy ingot was detected. Results are the base for further investigations in macro-segregations and for the improving the accuracy of results of numerical simulations.
EN
In manufacture of super heavy castings for cement furnaces a saving of liquid metal has been achieved by lowering the riser weight. By solidification modelling with the aid of the Niyama criterion a zone in the riser was designated where the occurrence of foundry defects (shrinkage porosity) can be expected. A plate of the material of dimensions ca 700*800*250 mm was taken from the riser. After thermal treatment the samples for making the bars for the static tensile test were taken from it. Based on done tests it has been found out that mechanical characteristics obtained from the static tensile test correlate, besides contraction, in the chosen level of statistical importance of p = 0.01 with carbon content. Neither in the zone of probable occurrence of defects designated by the Niyama criterion during solidification modelling the drop of strength characteristics was observed. Carbon content in a decisive extent influenced the strength characteristics. In case of ductility and contraction the convenient correlations with carbon content were observed from the riser height of 200 mm only. In the height of 400 mm there was already considerable variation of values and some values were lower ones than is demanded by standards.
6
Content available remote Solidification of heavy castings
EN
Quality of the casting material is influenced by great numbers of material properties, metallurgical treatment, and particular solidification conditions too. In the case of solidification of heavy castings the properties and quality of the casting material are considerably changed in consequence of running segregation phenomena, worsen metal feeding conditions, and microporosity formation etc. It can even result in defaulting the required strengths and plasticity of the casting material. The work deals with changes of chemical composition and changes of mechanical properties in places with a long solidification time corresponding to them.
EN
During the iron and steel-making processes iron-bearing waste, except the main product, is produced. It is characterised by diversity and the changing share of ballast substances as well as high sulphur content. For this reason recycling of this iron bearing material is very difficult. In steelmaking shop of VHM, J.S.C. plant, shrink heads of ingots and casts and/or magnetically separated iron spills were utilised in EAF in the amount of 5 to 35% of charge weight. In this article, results and contents of elements after melting were compared and influence of utilisation on technological process in EAF and on secondary metallurgy treatment was discussed. The practical sulphur saturation of the applied slag was determined as well.
PL
W procesach produkcji żelaza i stali powstają między innymi odpady żelazonośne, charakteryzujące się ogromną różnorodnością i zmieniającym się udziałem substancji balastowych oraz wysoką zawartością siarki. Z tego powodu recykling takiego materiału żelazonośnego jest bardzo trudny. W stalowni zakładów VHM, J.S.C. utylizowano w piecu łukowym nadlewy wlewków i odlewów oraz/lub magnetycznie wyselekcjonowane wadliwe elementy żelazonośne w ilości 5 do 35% masy wsadu. W artykule porównano zawartości pierwiastków po roztopieniu oraz omówiono wpływ utylizacji na proces technologiczny w piecu łukowym oraz na obróbkę pozapiecową. Określono też praktyczne nasycenie siarką stosowanego żużla.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.