Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper covers problems of the owners of a fleet of long-operated conventional power plants that are going to be decommissioned soon in result of failing to achieve new admissible emissions levels or exceeding pressure elements design lifetime. Energoprojekt-Katowice SA, Siemens AG and Rafako SA presents their joint concept of the solution which is a 2on1 concept – replacing two unit by two ultra-supercritical boilers feeding one turbine. Polish market has been taken as an example.
PL
Tematyka artykułu dotyczy ciągłych pomiarów strumienia powietrza przepływomierzem kolanowym. Przepływomierze takie są urządzeniami bezinwazyjnymi, nie zaburzają przepływu i nie powodują dodatkowej straty ciśnienia. W artykule, dla wybranego kolana, wyznaczono współczynnik przepływu i przedstawiono jego charakterystykę.
EN
Subject of article applies to continuous measurements of air flow on elbow flowmeter. These flowmeters are the devices non-invasive, not interfere with the flow and do not cause additional loss of pressure. In an article for the selected elbow, set the flow rate and presented its characteristics.
PL
W artykule omówiono aktualne wymagania prawne prowadzenia gospodarki odpadami w odkrywkowych zakładach górniczych, mające w ocenie autorów podstawowe znaczenie dla tego rodzaju działalności. Szczególny nacisk położono na przedstawienie nowych regulacji prawnych, które weszły w życie z początkiem ubiegłego roku, tj. ustawy o odpadach i ustawy nowelizującej ustawę o odpadach wydobywczych. W zamierzeniu artykuł jest odpowiedzią na wątpliwości przedsiębiorców w zakresie gospodarki odpadami, w tym szczególnie prowadzących zakłady górnicze eksploatujące kopaliny objęte prawem własności nieruchomości gruntowej.
EN
Waste management is an integral part of opencast mining activity. Due to the negative nature of the impact of waste on the environment, waste management principles have been identified in a number of regulations. This article presents the current legal requirements of waste management, including the most important changes introduced during the last year. In the opinion of the authors some of these changes can help to make work easier for mining entrepreneurs, like for example new solutions for soil and rock mass or reducing the obligation to obtain a permit from the competent authority to carry out waste generation. But first of all we need a stable law allowing for sustainable development of mining activities.
PL
Asortyment produktów żywnościowych wzbogacanych w magnez jest niewielki. Najczęściej wzbogaca się napoje gazowane i kawy, dlatego stosowanie produktów wzbogacanych ma nieznaczny wpływ na całkowite spożycie magnezu z dietą i nie może być skutecznym środkiem w zapobieganiu niedoborom tego pierwiastka. Potrzebne jest powiększenie asortymentu żywności wzbogaconej w magnez, szczególnie o produkty zbożowe i mleczne.
EN
Range of fortified food products is small, most fortified products are carbonated drinks and coffee. However, fortified products have a negligible effect on total intake of magnesium from food ration and may not be an effective means to prevent deficiency of this element. There is a need to produce an enlarged range of food enriched in magnesium, especially cereals and milk products.
PL
Artykuł prezentuje kolejne etapy od rozpoczęcia eksploatacji do zakończenia rekultywacji w kierunku rolnym (polegającym na budowie stawów rybnych) terenów po eksploatacji kruszywa naturalnego. Jednocześnie w materiale zwrócono uwagę na skomplikowany charakter prowadzonej rekultywacji w oparciu o pozwolenie wodnoprawne i instrukcję gospodarowania wodą.
EN
The article provides a description of the successive stages of works conducted on natural aggregate extraction brownfields starting from the begin-ning of the land exploitation until the reclamation completion assuming an agricultural tendency (building fish breeding ponds). At the same time, the paper touches upon the complex nature of the reclamation process performed based on the water supply and sewage effluent disposal permit and the relevant water management instruction.
PL
Artykuł omawia proces likwidacji odkrywkowego zakładu górniczego kopalni iłów kajprowych "Krasiejów". Odkryte w wyrobisku w roku 1999 szczątki dinozaurów i trwające do dziś prace paleontologiczne spowodowały konieczność szerokiej współpracy przedsiębiorcy górniczego z organami samorządowymi w celu wypracowania formy rekultywacji terenów pogórniczych z pożytkiem dla społeczności lokalnej.
EN
The paper talks over the process of open pit loam mine "Krasiejów". In 1999 were discovered the remains of the dinosaurs in the mining works. Paleontological works, lasting up to this moment, caused necessity of wide cooperation between mining enterpreneur, with local authorities for finding the way of reclamation of abandoned mining area for the benefit of public.
PL
Artykuł omawia proces likwidacji odkrywkowego zakładu górniczego kopalni iłów kajprowych „Krasiejów”. Odkryte w wyrobisku w roku 1999 szczątki dinozaurów i trwające do dziś prace paleontologiczne spowodowały konieczność szerokiej współpracy przedsiębiorcy górniczego z organami samorządowymi w celu wypracowania formy rekultywacji terenów pogórniczych z pożytkiem dla społeczności lokalnej.
EN
The article describes the the liquidation process of an open-pit Keuper series clay mine. Remains of dinosaurus which have been discovered in the excavation in 1999 and the paleontological works which are continued still today, led to the necessity of wide range co-operation between the mining entrepreneur with the self-government authorities aimed at finding a form of land reclamation of the once mining area to the benefit of the local community.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.