Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Polskie uczelnie stoją przed koniecznością zmian w systemie kształcenia inżynierów i prowadzenia badań naukowych. Konieczność zmian jest wymuszana zmianami w zewnętrznym świecie oraz jest podyktowana argumentami natury finansowej. Ciągła optymalizacja metod kształcenia spowodowała wiele zmian w systemie nauczania akademickiego, podnosząc jednocześnie ich poziom i wprowadzając oszczędności w wielu częściach świata. Od polskich uczelni zależy teraz, jaką drogę rozwoju one wybiorą i jacy absolwenci będą opuszczać ich mury w najbliższej przyszłości. W artykule przeanalizowano zmiany w dydaktyce wprowadzone ma wydziałach inżynierskich w Lehigh University w Bethlehem w stanie Pensylwania w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wskazano również potencjalne możliwości rozwoju tak w kształceniu, jak i w badaniach naukowych w zakresie metalurgii i inżynierii materiałowej.
EN
The Polish technical universities face the necessity to change a system for educating engineers and conducting scientific research. This necessity is extorted by the changes taking place in external world and by economic factors. In many parts of the world, permanent optimisation of teaching methods resulted in many changes in academic education system leading to higher level of education and considerable savings. It is now up to the Polish universities to make a choice of a way of further development and to decide on what level will represent the future graduates from these universities. In this paper analysis of the changes implemented in a teaching system at the engineering departments of the Lehigh University in Bethlehem, Pensylvania, USA, is presented. Potential possibilities of development with an account of both teaching and research aspects in the range of metallurgy and materials science have been indicated.
PL
Artykuł zawiera cztery części, z których pierwsza obejmuje wprowadzenie naświetlające cel i zakres opracowania, a druga omówienie podstawowych procesów technologicznych w przetwórstwie metali nieżelaznych, w ujęciu ich stanu na świecie oraz opis kilku wybranych asortymentów, w których w kraju dokonano znaczącego postępu technicznego. Część trzecia poświęcona jest nowym materiałom ze stopów miedzi, aluminium, cynku, metali szlachetnych oraz stopów o specjalnych własnościach i kompozytów jakie w ostatnich latach weszły do produkcji tak w świecie, jak i w polskim przetwórstwie metali nieżelaznych. Ostatni rozdział stanowi zakończenie, w którym podano sugestie odnośnie do zamierzeń badawczych i produkcyjnych z omawianej dziedziny nauki i techniki, które należałoby podjąć w kraju w latach najbliższych.
EN
The present paper consists of four parts: the first part shows the intent and the range of the paper, the second one refers the basic technologies for processing of non-ferrous metals applied in the world and describes some assortments in which a significant technological progress is attained at home. The third part is dedicated to new materials obtained from the alloys of copper, aluminium, zinc, from noble metals, alloys of special properties and composites which are appearing in production outside and in Polish processing of non-ferrous metals. The last part contains suggestions about investigative and productive projects, from the related sphere of knowledge and technology, that should be undertaken.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.