Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W publikacji przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu ultrafiltracji modelowych i przemysłowych solanek z zastosowaniem membran ceramicznych 150 kDa. Głównym celem badań była analiza wpływu dwóch podstawowych parametrów operacyjnych, stężenia chlorku sodu w nadawie i ciśnienia transmembranowego TMP m fouling badanej membrany ceramicznej Al2O3/TiO2/ZrO2.
EN
Results of ultrafiltration studies using ceramic 150 kDa membrane and model solutions containing bovine serum albumin and sodium chloride as well as salted wastewater from fish industry are reported. A main objective of this work was to study the effect of two main operating parameters, i.e. sodium chloride concentration in feed solution and transmembrane pressure, TMP, on fouling behavior of ceramic Al2O3/TiO2ZrO2. membrane during ultrafiltration tests.
PL
Wyznaczono eksperymentalnie podstawowe parametry hydrodynamiczne i współczynniki wnikania masy na granicy ciecz - ciało stałe w reaktorze trójfazowym pracującym w reżimie wymuszonego przepływu pulsacyjnego indukowanego metodą BAZA-IMPULS. Pomiary wykonano dla cieczy o różnych właściwościach fizykochemicznych. Opracowano uniwersalne mapy przepływu oraz równanie korelujące zmierzone wartości zawieszenia cieczowego. Wykazano korzyści wynikające ze zmiany sposobu zasilania złoża cieczą.
EN
Basic hydrodynamic parameters and liquid-solid mass transfer coefficients in a trickle-bed reactor working in the forced pulse flow regime induced by BASE-IMPULSE method were experimentally determined. The measurements were made for liquid of different physicochemical properties. The universal flow maps and equation correlating the measured values of liqu_ id holdup were developed. Advantages resulting from a change of liquid feeding method were shown.
EN
Basic hydrodynamic parameters and liquid.solid mass transfer coefficients in a trickle bed reactor operating at the so called slow mode of base.impulse periodic liquid feeding have been determined experimentally. The findings were correlated and compared with the available literature data. The enhancement coefficient, showing how much the value of liquid.solid mass transfer coefficient increases as a result of the changes in the strategy of the operation of a reactor, has been derived.
PL
Wyznaczono eksperymentalnie podstawowe parametry hydrodynamiczne i współczynniki wnikania masy na granicy ciecz/ciało stałe w reaktorze trójfazowym pracującym w warunkach periodycznie zmiennego zasilania złoża cieczą (cykle wolnozmienne, metoda baza.impuls). Wyniki skorelowano i porównano z dostępnymi danymi literaturowymi. Określono wartości współczynnika wzmocnienia, wskazujące wzrost wartości współczynnika wnikania masy kLs w wyniku zmiany sposobu pracy reaktora.
EN
The hydrodynamic parameters of a trickle-bed reactor operating in a forced pulsing flow have been determined experimentally. The experiments were carried out for both fast and slow modes of baseimpulse periodic liquid feeding and using liquids differing in physicochemical properties. The equations correlating the measured values of dynamic liquid holdup and gas pressure drop were derived.
PL
Wyznaczono eksperymentalnie parametry hydrodynamiczne reaktora trójfazowego pracującego w wymuszonym reżimie pulsacyjnym. Pomiary wykonano metodą baza-impuls, dla szybko- i wolno-zmiennych cykli zasilania reaktora fazą ciekłą, stosując ciecze różniące się właściwościami fizykochemicznymi. Opracowano równania korelujące zmierzone wartości dynamicznego zawieszenia cieczowego i spadku ciśnienia gazu w złożu.
EN
The subject of this research was the investigation into hydrodynamics of a trickle-bed reactor operating at the periodic liquid feed. The liquid-induced pulsing flow (LIPF) was obtained by means of the base-impulse method (the changes in the liquid flow rate between low, but not equal zero, and high value of this parameter). The main hydrodynamic parameters (boundaries of the hydrodynamic regime changes, gas pressure drop, liquid hold-up) as well as the effect of physicochemical properties of the liquid phase on the measured parameters values were determined.
EN
The subject of this research was the investigation into hydrodynamics of a trickle-bed reactor operating in natural pulsing flow and at the periodic liquid feed. The measurements were performed by means of the base-impulse method for fast changes of the liquid velocity (fast mode). The effect of the reactor operation and liquid physicochemical properties on a position of the transition line between hydrodynamic regimes and values of basic hy-drodynamic parameters was analyzed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.