Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Coraz więcej specjalistów zdaje sobie sprawę, że faktyczny stan naprężenia i odkształcenia (SNO) gazociągów magistralnych (GM) oraz rurociągów gazowych stacji kompresorowych określa nie tylko niezawodność materiałowa rur, ale również niezawodność izolacji, niezależnie od technologii jej nakładania i składu jakościowego. Konieczność badań nieniszczących (NDT) SNO rurociągów gazowych powstaje w przypadku rozmaitego rodzaju naruszeń w gruntach (osuwisk, sezonowych zmian temperatury itp.). W referacie zwrócono uwagę na konieczność prowadzenia badań nieniszczących gazociągów magistralnych podczas ich remontu i przedłużania okresu eksploatacyjnego. Wykazano, że brak badań nieniszczących SNO GM podczas ich remontu kapitalnego wraz z wymianą izolacji powoduje, iż uszkodzenia lokalne rozwijające się w strefach maksymalnej koncentracji naprężeń pozostają niewykryte i dopuszczone do dalszej eksploatacji na długi czas. Wysiłki większości specjalistów zajmujących się badaniami NDT są skoncentrowane na ocenie średnich naprężeń objętościowych w rurociągu. Jednocześnie wiadomo, że podstawowymi źródłami postawania i rozwoju uszkodzeń rurociągów są lokalne strefy koncentracji naprężeń (SKN). Do oceny stanu rurociągów gazowych w lokalnych SKN proponowana jest metoda magnetyczna pamięci metalu (MPM). Metoda ta nie wymaga żadnych prac przygotowawczych i różni się od innych metod NDT tym, że pokazuje poziom koncentracji naprężeń, tzn. wskazuje stopień niebezpieczeństwa wykrytych wad. Przedstawiono możliwości metody MPM dotyczące określania uszkodzeń korozyjno-naprężeniowych na wczesnym etapie ich rozwoju.
EN
A growing number of experts realize that the actual stress-strain state (SSS) of main gas pipelines (MG) and compressor station gas line piping determines not only the pipe metal’s reliability but also the insulation reliability regardless of its application technology and qualitative composition. The necessity of gas pipelines SSS non-destructive testing (NDT) occurs at various irregularities in soils (landslides, seasonal temperature fluctuations). The paper highlights the necessity of MG SSS control during their repairs and extension of service lifetime. It is demonstrated that the lack of MG SSS non-destructive testing (NDT) during their overhaul with insulation replacement leads to the fact that local developing defects in the maximum stress concentration zones remain undetected and are admitted for further long-term operation. Efforts of the majority of experts involved in practical SSS control are focused on the assessment of mean, volumetric stresses in the pipeline. At the same time it is known that the major sources of pipeline damages occurrence and development are local stress concentration zones (SCZs). It is proposed to use the metal magnetic memory (MMM) method to assess the pipelines’ condition in local SCZs. The MMM method does not require any preparatory works during the inspection and differs from other NDT methods by the fact that it indicates the stress concentration level, i.e. it indicates the degree of the detected defects hazard. Capabilities of the MMM method for detecting of stress corrosion damages at an early stage of their development are presented.
PL
Jednym z ważnych i złożonych obecnie problemów współczesnych badań nieniszczących (BN) dotyczących jakości różnych typów połączeń spawanych jest poszukiwanie i określenie w nich „słabego ogniwa" w jednym z kompleksu czynników „strukturalno-mechaniczna niejednorodność - niezgodność połączenia spawanego - konstrukcyjny i technologiczny koncentrator naprężeń", tj. stref z dużą niejednorodnością stanu naprężeń i odkształceń lub też stref koncentracji naprężeń (SKN). Jest to ważne zarówno przy wykonywaniu połączeń spawanych, tj. bezpośrednio po spawaniu, dla optymalizacji procesu technologicznego, jak i podczas ich eksploatacji.
EN
Reliability of electric locomotive power units is the most important condition of electric locomotive wheel gear trouble-free operation. At present visual-measuring inspection and the magnetic-particle method are the basic methods of electric locomotive power units inspection according to the "CS" electric locomotive Repair Rules. The method of Metal Magnetic Memory is an effective method for equipment stress-strained state assessment, which becomes more and more widely spread in practice. MMM is a non-destructive testing method based on registration and analysis of self-magnetic leakage fields distribution on products surface for determination of stress concentration zones, defects, metal and welded joints structure inhomogeneity.
PL
Niezawodność jednostek napędowych lokomotyw elektrycznych jest jednym z najważniejszych warunków bezawaryjnej pracy kół napędowych lokomotyw. W obecnych czasach, pomiary optyczne oraz metody kontroli oparte o cząstki magnetyczne są podstawowymi metodami badania jednostek napędowych lokomotyw elektrycznych, w szczególności stosowane dla reguł naprawczych lokomotyw elektrycznych "CS". Metoda metalowo - magnetycznej pamięci jest efektywną metodą dla szacowania stanu naprężeniowo - odkształceniowego obiektów, która staje sie coraz szerzej i częściej stosowaną w praktyce. Metoda ta jest nie - niszczącą metodą, opierającą się na rejestracji i analizie rozprzestrzeniania się pól magnetycznych po powierzchni obiektu w celu ustalenia stref koncentracji naprężeń, defektów i niejednorodności metalowych i zespawanych konstrukcji.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.