Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote The TRIZ method in determining individual heating costs
EN
The assumptions used in the calculation methods for housing heating costs are described in this paper. The results of calculations are influenced by the values of coefficients related to the location of flats in a building. A technical contradiction, a reversed technical contradiction and a physical contradiction were formulated. Based on the indicated inventive principles, the calculation methods for individual heating costs were analysed.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu naturalnej wentylacji części pasażerskiej oraz w przestrzeni kierowcy autobusu na przepływ powietrza wokół pojazdu. Badania eksperymentalne przeprowadzono w tunelu aerodynamicznym. Na podstawie pomiarów określono rozkład prędkości powietrza w warstwie przyściennej na zewnątrz autobusu. Wykonano również analizę wpływu naturalnej wentylacji autobusu na grubość warstwy granicznej powietrza.
EN
The results of research on the impact of natural ventilation in the bus, in the part for passengers and in the driver’s space on the air flow around the bus are presented. Experimental research was carried out in the wind tunnel. Based on the measurements, the distribution of air velocity in the boundary layer outside the bus was determined. The effect of natural ventilation of the internal space on the thickness of the air boundary layer were also analyzed.
EN
The article briefly documents the effect of candle burning on microclimate. The aim of the article is to point out the influence of candle burning on the indoor environment of buildings and to point out the necessity of ventilation during the stay of people in the room where candles are burning.
PL
W artykule opisano wpływ palącej się świecy na mikroklimat w pomieszczeniu. Celem artykułu jest wskazanie wpływu spalania świec na środowisko wewnętrzne budynków i wskazanie konieczności wentylacji podczas pobytu ludzi w pomieszczeniu, w którym palą się świece.
4
Content available remote Perception of air quality in the selected classroom
EN
This work is focused on monitoring the perception of indoor environment quality in the classroom. The research was carried out within the framework of the authors’ internship at the Lviv Polytechnic in Ukraine in March 2019. The experimental measurements were carried out in the selected teaching class. In this article, there are presented the results of measurements, that were carried over three teaching hours with varying numbers of students. The measurements recorded by the means of measurement devices were: the air temperature, the relative humidity and the concentration of carbon dioxide in the interior of the classroom. At the same time as the objective measurements, a subjective evaluation was conducted. At the beginning and at the end of the lesson, the students and teacher completed the questionnaires about their perception of the internal environment. The results of the subjective assessment were compared with the measured values of the objective evaluation. Completion of the research is oriented on the perception of temperature and smell in the classroom, as well as overall satisfaction with the internal environment of the selected room.
PL
Praca dotyczy monitorowania postrzegania jakości środowiska wewnętrznego w sali dydaktycznej. Badania przeprowadzono w ramach stażu na Politechnice Lwowskiej na Ukrainie w marcu 2019 r. Pomiary eksperymentalne przeprowadzono w wybranej sali dydaktycznej Politechniki Lwowskiej. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów, które zostały przeprowadzone w ciągu trzech godzin dydaktycznych z różną liczbą studentów. Rejestrowane za pomocą urządzeń parametry to: temperatura powietrza, wilgotność względna i stężenie dwutlenku węgla we wnętrzu sali. Równolegle z pomiarami przeprowadzono subiektywną ocenę środowiska. Na początku i na końcu zajęć studenci i nauczyciele wypełnili kwestionariusze dotyczące postrzegania otaczającego środowiska. Wyniki subiektywnej oceny środowiska dokonanej przez studentów porównano ze zmierzonymi wartościami parametrów. Wnioski dotyczą odczuwania temperatury i zapachu w klasie, a także ogólnej satysfakcji z wewnętrznego środowiska wybranego pomieszczenia.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.