Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wyniki symulacji komputerowej dotyczącej przepływu stali w kadzi pośredniej, wylewie zanurzeniowym i krystalizatorze podczas ciągłego odlewania wlewków płaskich. W warunkach przemysłowych wykonano eksperyment, mający na celu określenie zmian składu chemicznego strefy przejściowej we wlewku ciągłym spowodowanych zmianą gatunku odlewanej stali. W rezultacie obliczeń otrzymano charakterystyki w postaci krzywej mieszania i pola prędkości ruchu stali. Zmiany wartości stężenia pierwiastka otrzymane na podstawie analizy prób stali podczas badań przemysłowych porównano z wynikami symulacji numerycznej. Uzyskano bardzo dobrą zgodność wartości wyliczonych z oznaczonymi analitycznie.
EN
The paper presents results of computer simulation of steel flow in the tundish, submerged nozzle and mould during continuoues casting of slabs. In the industrial conditions an experiment was done to detemine changes of chemical analysis of the transistory zone in the concast slab caused by change of the cast steel grade. In effect of calculations characteristics have been obtained inform of mixing curve and velocity field of the steel flow. Changes of concentration value of the chemical element obtained by analysis of steel samples during industrial tests have been compared with results of numerical simulation. Very good compatibility of calculated values with analytical determined has been obtained.
PL
Zaprezentowano możliwości wykorzystania techniki obliczeniowej CFD w numerycznej symulacji procesu ciągłego odlewania stali. Uzyskane wyniki badań, po weryfikacji w warunkach przemysłowych, będą stanowić podstawę narzędzi analitycznych do optymalizacji charakteru przepływu strumienia ciekłej stali w jednożyłowej maszynie COS.
EN
This paper presents the possibilities of using the CFD computational technique in numerical simulation of continuous casting of steel. After verification under industrial conditions, the obtained results will be the basis of analytical tools to optimize the behavior of liquid steel flow in one-strand continuous casting machine.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.