Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Wykorzystanie w rekultywacji odmian traw gazonowych małopolskiej hodowli roślin
PL
Przydatność do rekultywacji wielu odmian traw gazonowych z Małopolskiej Hodowli Roślin sprawdzono w doświadczeniach na składowiskach: odpadów poflotacyjnych i komunalnych oraz na wałach przeciwpowodziowych. Badane odmiany traw gazonowych wykazały dużą plastyczność fizjologiczną i odporność na ekstremalne warunki środowiska.
EN
The usefulness for the reclamation of many lawn grass varieties of Plant Breeding Station were checked in experiences on tailing pond, municipal waste dump and floods bank. Researched varieties lawn grass were demonstrated the great physiological plasticity and the resistance to extreme conditions of the environment.
PL
Najważniejszym aspektem rekultywacji biologicznej jest dobór odpowiedniej roślinności do trudnych warunków siedliskowych. Przedstawiona praca prezentuje wyniki analizy roślinności oraz erozji wietrznej i wodnej na obwałowaniach zbiornika "Żelazny Most". Stwierdzono dużą bioróżnorodność roślinności na zbiorniku pomimo niekorzystnych warunków siedliskowych. Obecność roślinności na skarpie zbiornika redukuje procesy erozyjne oraz przyczynia się do stabilności skarp. Występowanie roślinności na skarpach jest wynikiem procesów sztucznego ich wprowadzania, jak również spontanicznej sukcesji.
EN
The key problem of ecological restoration is choosing proper vegetations to difficult breeding-ground facilities. Current study presents results of analysis of vegetations as well as wind and water erosion of dams of tailings pond "Żelazny Most". The study reveals high biodiversity of plants in spite of unfavorable breeding- ground facilities. Vegetations presence on slopes is a result of affected processes of introducing it as well as spontaneous succession. We also found that presence of vegetations reduces the erosion progress and helps to stabilize the slopes.
3
Content available remote Waloryzacja krajobrazowa pola golfowego w Krzyżanowicach
PL
Wzrost zainteresowania grą w golfa, obserwowany w ciągu ostatnich lat w Polsce jest przyczyną zapotrzebowania na budowę nowych pól golfowych. Przedstawiona praca prezentuje wyniki waloryzacji krajobrazowej pola golfowego Toya Golf & Country Club - Wrocław w Krzyżanowicach. Wszystkie oceniane w trakcie waloryzacji krajobrazowej cechy pola wykazywały najwyższe wartości, co pozwala na stwierdzenie, że realizacja pola golfowego została wykonana w ścisłej harmonii z projektem. Stwierdzono prawidłowe wkomponowanie pola golfowego w krajobraz oraz odnotowano obecność gatunków drzew i krzewów rodzimych, zgodnych z roślinnością naturalną danego obszaru. Nie stwierdzono ponadto ujemnego oddziaływania nowopowstałego obiektu na środowisko przyrodnicze.
EN
The result of increasing interests of golf last years is building of a new golf course. Presented paper shows the results of landscape assessment of a golf course Toya Golf & Country Club - Wrocław. The valuated golf course features point out the highest values. It is the basis of stating, that the golf course realization was made exact balance with project. A right putting of golf course into landscape composition was affirmed. On full size TG & CC golf course the presence of native, compatibles in most cases with natural potential vegetation trees and scrubs species was described. The negative influence of object on natural environment was not noted.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.