Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The presented paper is focused on assessment of changes of chemical composition in dependence of chemical composition of slag. Objective of the work was to determine the extent of such influence. For this purpose samples of metal and slag were taken at various stages of steel processing. Samples taken from steel served for chemical and metallographic analysis of inclusions. Samples of slag were subjected to chemical analysis. All the heats were processed in the following technological flow: BOF – ladle furnace – vacuum chamber (ISSM) – continuous casting.
PL
Przedstawiona praca koncentruje się na ocenie zmian składu chemicznego wtrąceń w zależności od składu chemicznego żużla. Celem było określenie stopnia wymienionego wpływu. W tym celu pobrane zostały próbki metalu i żużla na różnych etapach przetwarzania stali. W pobranych próbkach stali przeprowadzono analizę chemiczną i metalograficzną wtrąceń. Próbki żużla poddano analizie chemicznej. Wszystkie wytopy przetwarzano w następującym cyklu technologicznym: konwertor tlenowy – pieco-kadź – komora próżniowa (ISSM) – linia do ciągłego odlewania.
2
Content available remote Využití metalografického hodnocení vměstků k identifikaci vad předlitku
EN
Inclusions, their number, size, chemical composition, shape, dislocation in metal matrix and their formability are one of criteria of produced steel quality. These parameters of inclusions influence properties of steel product and on the other side can cause defects originating at steel forming. There was done metallographical classification of inclusions aimed at fi nding of reason of steel „rip” origin at rolling of continuously cast blanks in presented paper.
3
Content available remote Study of physicochemical properties of synthetic slags
EN
This paper is engaged in measurement of chosen properties of synthetic slags given for increasing of ladle slags refining efficiency. Properties of synthetic slags are compared with slag Lafarge LDSF.
PL
Niniejszy artykuł zajmuje się pomiarem wybranych właściwości żużli syntetycznych w zakresie wzrostu wydajności procesu rafinacji żużla kadziowego. Właściwości żużli syntetycznych porównywane są z właściwościami żużlu Lafarge LDSF.
4
Content available remote Control of chemical composition of slag in ladle furnace
EN
Authors compare slag regime for heat in ladle furnace at making of steel for rails. The works were aimed at formulation of conditions for replacement of fluorspar slag by alumina slag with preservation of identical refining effects. Both types of slag were assessed according to mass of admixtures added into ladle, mass of ladle slag, corrosion effect of slag on lining and their ability to desulphurise steel.
PL
Autorzy porównują warunki pracy żużla wsadowego do piecokadzi w czasie procesu odlewania stali na szyny. Prace miały na celu sformułowanie warunków dotyczących zastąpienia żużla fluorytowego żużlem glinowym z zachowaniem identycznych warunków rafinacji. Oba rodzaje żużla zostały poddane ocenie ze względu na masę domieszek dodanych do kadzi, masę żużla kadziowego, wpływ żużla na korozję wyłożenia i zdolność do odsiarczania stali.
PL
W artykule omówiono możliwości redukcji tlenku niobu do niobu metalicznego za pomocą aluminium lub wapniokrzemu w kąpieli stalowniczej. Eksperyment laboratoryjny wykazał dobry uzysk metalicznego Nb z redukcji Nb;05 sproszkowanym aluminium.
EN
Reduction of niobium oxide to metallic niobium in the steel bath by means of aluminium or by calcium silicon is discussed. Laboratoy tests have shown a good yield of metallic Nb after reduction of Nb^O; by powdered aluminium
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.