Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This article presents the results of the computer simulations of a four-point bending test of a concrete single-edge notched beam. In this publication, the authors compared the X-FEM method of simulating the crack in the Abaqus FEA system. The paper also contains the results obtained with the Abaqus subroutine recently developed by the authors, used for defining the direction of the crack and the failure criterion. The publication explains the way of working of this algorithm. The described calculations show that computer analysis gives unrealistic results in terms of the destructive force. SEN-beam is an interesting laboratory test in which a lot of factors influence the results. It is especially important to study what phenomena occur in the final phase of the study, when the crack tip is near the opposite side.
PL
Artykuł ten przedstawia wyniki symulacji komputerowych testu czteropunktowego zginania betonowej belki z nacięciem (belka SEN). W tej pracy autorzy porównali metodę symulowania propagacji szczeliny X-FEM w systemie Abaqus FEA. Ponadto zawiera ona wyniki uzyskane z nowej autorskiej subrutyny programu Abaqus, odpowiedzialnej za definiowanie kierunku propagacji szczeliny i kryterium zniszczenia. Praca opisuje również zasadę działania tego algorytmu. Opisywane obliczenia pokazują, że komputerowa analiza daje wyniki siły niszczącej dalekie od rzeczywistości. Belka SEN jest ciekawym badaniem laboratoryjnym, w którym na wynik ma wpływ wiele czynników. Szczególnie ważne jest zbadanie zjawiska występującego w końcowej fazie symulacji, kiedy wierzchołek szczeliny jest blisko krawędzi.
EN
The paper presents the results of mechanical tests of three types of rocks from stone mines in Poland. Compression tests of cubic samples, three-point bending tests of beams, bending of beams with notch and testing of tensile strength using the quasi-Brazilian method were performed. Based on the tests, the compressive strength, tensile strength, Young's modulus, and Poisson's ratios were determined. The stress intensity factor and critical strain energy release rate in mode I were determined from the bending test of the notched beams. The determined values were used as parameters of computer models which are used to verify the authors’ method of predicting the crack propagation in the Abaqus FEA system.
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań laboratoryjnych trzech typów skał z kopalni kamienia w Polsce. Wykonano badanie ściskania kostek, badanie trójpunktowego zginania belek, zginania belek z nacięciem i badanie rozciągania przy rozłupywaniu metodą kwazi-Brazylijską. Na podstawie badań uzyskano wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na rozciąganie, moduł Younga i współczynnik Poissona. Współczynnik intensywności naprężenia i krytyczna energia pękania w modzie I zostały uzyskane z badań zginania belek z nacięciem. Uzyskane wyniki zostały użyte jako parametry do modeli komputerowych, które są używane do weryfikacji autorskiej metody przewidywania propagacji szczeliny w systemie Abaqus.
3
Content available Analysis of crack propagation in a "pull-out" test
EN
The article describes a computer analysis of the pull-out test used to calculate the force needed to pull out a rock fragment and determine the shape of this broken fragment. The analyzed material is sandstone and porphyry. The analysis included the first approach to using own subroutine in the Simulia Abaqus system, that is, which task is undertaken to accurately determine the crack path of the Finite Element Method model. The work also contains a description of laboratory tests and analytical considerations.
4
Content available remote Comparison between numerical analysis and actual results for a pull-out test
EN
The paper describes a computer analysis of the pull-out test used to determine the force needed to pull out a fragment of rock and the shape of this broken fragment. The analyzed material is sandstone and porphyry. The analysis included a comparison of different methods of propagation of cracks in the Abaqus computer program using the Finite Element Method. The work also contains a description of laboratory tests and analytical considerations.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.