Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule opisano metody krótkookresowej ilościowej prognozy - odpowiednio zdefiniowanego - zagrożenia sejsmicznego i "stanu zagrożenia", na podstawie tzw. szeregów czasowych całkowitej energii sejsmicznej, która jest sumą energii wstrząsów i zdarzeń sejsmoakustycznych w ograniczonym obszarze (np. ściany) i okresie (np. godziny). Opisano kilka dobrze rokujących metod prognozy wraz z analizą warunków, od których zależy jakość działania tych metod. Zwrócono uwagę, że jedna z metod - utożsamiająca prognozę zagrożenia (np. na najbliższą godzinę/zmianę) z oceną tego zagrożenia (np. w ciągu minionej godziny/ zmiany) okazała się najgorsza i powinna być odradzana.
EN
The methods of the short-term quantitative forecast - adequately defined - seismic hazard and "state of hazard" on the basis of so called time series of total seismic energy, which is the sum of tremors energy and seismic-acoustic events in a limited area (e.g. a longwall) and time period (e.g. an hour), are described. A few well holding promise forecast methods along with the analysis of conditions influencing their operation quality, are described in brief. It has been pointed out that one of those methods - identifying the hazard forecast (e.g. for the next hour/shift) with the evaluation of this hazard (e.g. in the last hour/shift) proved to be the worst and should be advised against it. We show also examples of operalion of other methods, equally simple, but better forecasting methods.
PL
Głównym tematem poruszonym w artykule jest zagadnienie sekwencyjnej prognozy, opartej na szeregach czasowych całkowitej godzinowej energii sejsmicznej, będącej sumą energii wstrząsów i energii sejsmoakustycznej wyemitowanej w określonym obszarze i określonym czasie. Na podstawie danych z dwóch kopalń przedstawiono wpływ długości "okna obserwacji" na jakość prognozy, w zależności od zastosowanego predyktora. Porównując jakość kilku metod, szczególną uwagę zwrócono na metodę dającą zdecydowanie najgorsze wyniki, gdyż analogiczna do niej stosowana jest w polskim górnictwie.
EN
Main subject described in this article is a sequential of prediction hourly seismic energy problem, based on time series of total hourly seismic energy, which is the sum of tremors energy and seismoacoustic energy emitted from the defined zone and defined time period. On the ground of data from two coal mines, we have analysed the influence of "observation's window" length on prediction quality, depending on the predictor used. Comparing quality of a few methods, we paid special attention to the method giving the worst effect, because the analogical method is used in the Polish mining industry.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.