Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono projekt i budowę nowego mostu w centrum Żywca. W miejscu uszkodzonej konstrukcji starego, wieloprzęsłowego obiektu wybudowany został nowoczesny, jednoprzęsłowy most łukowy o siatkowym układzie wieszaków. Dzięki zrealizowanej inwestycji nie tylko powstał most o ciekawej architekturze, ale również znacząco uległ poprawie układ komunikacyjny w mieście.
EN
The paper presents the main issues related to the design and construction of a new bridge in the center of the town of Żywiec in southern Poland. The single-span modern network arch bridge has been built in place of the old defective multi-span bridge. As a direct result of this investment not only has an interesting bridge been constructed but also the town’s transport network has been significantly improved.
PL
Omówiono wybrane zagadnienia projektowania i budowy dwóch wiaduktów łukowych z jazdą dołem, o rozpiętości 76,0 i 90,0 m. Podano główne założenia obliczeniowe i konstrukcyjne oraz zwrócono uwagę na aspekty technologiczne budowy obiektów. Łuki obu wiaduktów zaprojektowano z rur stalowych wypełnionych betonem. W przyjętej technologii budowy wykorzystano lokalne uwarunkowania terenowe, które pozwoliły na wykonanie betonowych pomostów bezpośrednio na gruncie – bez rusztowań.
EN
The paper presents some design problems and describes construction of two through arch bridges, spanning 76,0 and 90,0 m. The main structural desing assumptions and the method of construction were discussed. Concrete filled steel tube arches were designed for both bridges. The adopted method of construction provided for the local field conditions and the concrete decks were built on the ground (no-scaffolding method).
PL
Udana pod względem krajobrazowym, użytkowym i organizacyjnym przebudowa mostu nad rzeką Koszarawą to przykład harmonijnego współdziałania władz samorządowych i prywatnej firmy w rozwiązywaniu lokalnych problemów komunikacyjnych.
PL
Przedstawiono wybrane zagadnienia projektowania i omówiono budowę drogowego wiaduktu łukowego typu Langera, rozpiętości 80,0 m. Pomost wiaduktu został wykonany z elementów prefabrykowanych zespolonych płytą żelbetową. Łuki zaprojektowano z żelbetowych elementów prefabrykowanych łączonych w stykach doczołowych za pomocą śrub. W przyczółkach wydzielono część nośną (słupy podtrzymujące przęsło) i część funkcjonalną (skrzynie utrzymujące nasyp drogowy).
EN
The paper presents some design problems and describes construction of an arch viaduct of Langer system, spanning 80,0 m. The deck was designed partly in precast technology - precast elements connected together with reinforced concrete slab. The arches were designed from precast concrete elements with bolted end plate connections. Abutments were divided into bearing parts (columns supporting the span) and functional parts (boxes supporting the road embankment).
PL
Przedstawiono koncepcję prefabrykacji ścian oporowych, opartą na zasadach częściowej prefabrykacji. Omówiono technologię realizacji tych ścian oraz problem szczelności ich styków pionowych i poziomych. Podano przykłady rozwiązań ścian tradycyjnych, na palach oraz ścian wysokich. Omówiono wyniki przeprowadzonych badań modelowych oraz przykłady zastosowań w praktyce.
EN
The paper presents concept partly precast retaining walls. The process engineering, example of walls, results of measurements, leaktightness of vertical and horizontal connections are discussed.
6
Content available remote Nowe spojrzenie na zastosowanie prefabrykacji w budownictwie mostowym
PL
Prefabrykacja w budownictwie mostowym umożliwia skrócenie czasu budowy. Ciekawe są doświadczenia z budowy mostów prefabrykowanych o przęsłach łukowych typu Langera o rozpiętości powyżej 30 m. Mosty takie budowane były w ciągu pół roku, miały ładną formę architektoniczną i charakteryzowały się niskimi kosztami budowy.
EN
Precasting in bridge construction makes possible to shorten construction time. Experience from construction of precasted bridges with arch spans Langer type over 30 m long are very interesting. Such bridges were constructed during half a year, they had nice architectural form and they were reasonably cheap.
PL
Trzykondygnacyjny budynek rozdzielni elektrycznej 6 kV i lampowni KWK Knurów uległ nierównomiernym osiadaniom, w następstwie, których wystąpiły zarysowania i pęknięcia, zgrażające bezpieczeństwu użytkowania obiektu. Po ustaleniu nietypowych przyczyn zaistniałych uszkodzeń podjęte zostały prace, w wyniku, których obiekt został odbudowany i przywrócony do pełnej eksploatacji. W referacie skoncentrowano się zasadniczo na opisie zakresu prac remontowych, poprzedzając go naświetleniem przyczyn, które doprowadziły do uszkodzenia obiektu.
EN
In the paper some atypical reasons of damaged three-storey switching station and lamp room and the range of repair works which restored non-failure operation are presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.