Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Badano wpływ zanieczyszczeń chemicznych na właściwości palne czterech wyrobów tekstylnych przeznaczonych do różnego zastosowania. Były to: zwykła tkanina bawełniana (bez środków przeciwpalnych); trudnopalna tkanina bawełniana; tkanina poliestrowo-bawełniana i tkanina z włókien poliaramidowych. Testy palności wyrobów tekstylnych zanieczyszczonych cieczami stosowanymi w przemyśle, m.in. olejem hydraulicznym, olejem silnikowym, wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 6940 wykazały, że zapaleniu ulega nie tylko zwykła tkanina bawełniana, ale także wykończona przeciwpalnie tkanina bawełniana oraz tkanina z trudnopalnych włókien poliaramidowych. Określono również wartości wskaźnika tlenowego badanych tkanin i wyznaczono prędkość rozprzestrzeniania płomienia.
EN
The influence of chemical contamination on the burning behaviour of four textiles products – normal cotton fabric (without flame retardant finishing), flame-retardant cotton fabric, polyester/cotton fabric, and fabric from aramid fibres – intended for various use was studied. Flammability tests for textiles contaminated with liquids for industrial applications (among others hydraulic oil, motor oil) – performed according to EN ISO 6940 – showed an ignition not only normal cotton fabrics, but also both flame-retardant finished cotton fabric and fabricmade of inherently flame-resistant aramid fibres. The burning behaviour of the contaminated fabrics by Limiting Oxygen Index (LOI) and flame spread properties was also determined.
PL
W referacie przedstawiono wyniki badania właściwości palnych wyrobów włókienniczych o różnym składzie surowcowym przeznaczonych do wyposażenia wnętrz. Uzyskane wyniki świadczą o istnieniu wyraźnego wpływu właściwości termicznych włókien i struktury wyrobów tekstylnych na ich zapalność oraz zdolność do rozprzestrzeniania płomienia. Stwierdzono, że uwzględniając czynniki wpływające na właściwości palne wyrobów tekstylnych, można ograniczyć ich palność, a w efekcie poprawić stopień bezpieczeństwa pożarowe go budynków.
EN
Many building fires are caused by the ignition of interior textiles by small ignition sources. The ignitability of textiles intended for curtains, drapes, blinds and similar uses by a small open flame is therefore an important feature in the assessment of the risk of fire. This paper gives the test results according to reaction- to- fire test standards for interior textiles with different raw material composition (i.e. fabrics made from natural and man - made fibres and blends thereof). The test results showed that the ignitability (in accordance with PN-EN ISO 6940:2005) and the flame spread properties (in accordance with PN-EN ISO 6941:2005) of textiles were greatly affected by thermal properties of fibres and the textile fabrics structure. It was concluded that, taking into account the factors affecting the burning behaviour of textiles, we can significantly reduce their flammability and in consequence improve the fire safety in buildings.
EN
The treatment with enzymes in order to obtain new, modern appearance of silk clothing fabrics (i.e. worn look or washed look) is described. Changes in the surface structure of silk fibres caused by the action of proteolytic enzyme has been analyzed by scanning electron microscope (SEM). It is concluded that the fibrillation of fibroin threads is the main factor affecting both esthetic properties of modified silk products and the manufacturing possibility of silk-containing paper recommended for conservation work on the destroyed silk antique fabrics.
4
Content available remote Manufacturing Possibilities of Silk Paper for Antique Fabric Conservation
EN
In this study, the conditions and results of silk fibre modification with the use of proteolytic enzymes are presented. Using the technique of scanning electron microscope (SEM), it was shown that the enzymatic treatment resulted in clear fibrillation of the silk fibre surface. The structural change in the surface of these fibres made it possible to process them by the paper-making method to obtain homogeneous pulp (65% silk and 35% linters) and thin sheets of silk paper with a basis weight of 25 g/m2. It was concluded that the silk paper obtained corresponds to the needs of conservators.
PL
Przedstawiono warunki i wyniki modyfikacji włókien jedwabiu przy zastosowaniu enzymów proteolitycznych. Wykorzystując technikę skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) wykazano, że na skutek obróbki enzymatycznej nastąpiła wyraźna fibrylizacja powierzchni włókien jedwabiu. Zmiana struktury powierzchni tych włókien umożliwiła ich przerób metodą papierniczą, otrzymanie jednorodnej masy papierniczej (65% jedwab i 35% linters – puch bawełniany) oraz uformowanie cienkich arkuszy papieru jedwabnego o gramaturze 25 g/m2. Otrzymany papier jedwabny spełnia oczekiwania konserwatorów i może okazać się cennym materiałem do konserwacji zabytkowych tkanin jedwabnych.
EN
Silk has been known as a textile fibre for about 4.000 years. It is still synonymous with luxury, beauty and elegance. This paper presents a new silk's application possibility. A non-conventional pulping method was developed to obtain a pulp from silk fibroin-linters mixture. The pulp could be used in the production of silk paper with the new properties for special uses, especially for restoration of destroyed, historical silk fabrics.
EN
The historical development of the membrane processes has been shortly presented. The methods of preparation and characterization of hollow fiber membranes as well as some definitions applied in the field of membrane technology are described. Basic applications of the hollow fiber modules to hemodialysis, hemofiltration, plasmaphoresis and oxygenation as well as some aspects of applications of hollow fiber membranes to bioartificial organs are discussed.
PL
W prezentowanym materiale opisano przebieg i wyniki, wykonanych w Instytucie Włókiennictwa wstępnych badań laboratoryjnych, których celem było określenie przydatności kwasu cytrynowego, maleinowego i itakonowego w procesie uszlachetniania tkanin bawełnianych i poliestrowo-bawełnianych.
EN
The performance of cotton and polyester/cotton fabrics treated with citric, maleic and itaconic acids indicate that these acids can crosslink cotton cellulose, but wrinkle resistance of these fabrics is lower than that of fabrics finished with dimethyloldihydroxyethyleneurea (DMDHEU).
PL
Wymieniono podstawowe zastosowania techniki odsysania próżniowego w wykończalnictwie. Przedstawiono uwarunkowania skłonności tkanin bawełnianych do mięcia, omawiając jednocześnie możliwości przeciwdziałania temu zjawisku. Opisano przebieg i wyniki badań polegających na poddaniu tkaniny bawełnianej i poliestrowo-bawełnianej wykończeniu przeciwmnącemu, z użyciem dimetylolodihydroksyetylenomocznika (DMDHEM), metodą tradycyjną i metodą z wykorzystaniem odsysania próżniowego. Następnie wykończone tkaniny poddano badaniom pod kątem odporności na mięcie i ścieranie, wytrzymałości na rozciąganie oraz zawartości formaldehydu. Wykonane badania wykazały jednoznacznie, że odsysanie próżniowe wprowadzone do procesu przeciwmnącego wykończenia tkanin bawełnianych i poliestrowo-bawełnianych może stanowić ważny czynnik poprawy ich właściwości użytkowych.
EN
Basic applications of the vacuum extraction in the textile finishing has been shortly presented. The reason of poor wrinkle resistance of cotton fabrics as well as the general methods to improve wash-wear properties of these fabrics have been discussed. Experiments are described in which cotton and polyester/cotton fabrics are crease-resistant finished with dimethyloldihydroxyethyleneurea (DMDHEU). This woven fabrics were finished according to conventional pad method and according to pad/vacuum technique. The materials were tested for their resistance to crease, tensile strength, abrasion resistance and formaldehyde release. It has been clearly stated that using vacuum extraction during finishing process would be an important step toward improving the performance of cotton and polyester/cotton fabrics treated with DMDHEU.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.