Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem klasy MRP II i JIT
PL
Skrót MRP pochodzi od pierwszych liter angielskiej nazwy Manufaktoring Resource Planning, która oznacza planowanie zasobów produkcyjnych. MRP II jest opracowaną przez Amerykańskie Stowarzyszenie Sterowania Produkcją i Zapasami (American Production & Inventory Control Society, w skrócie APICS) metodą rozwiązania nadążnego (w rozumieniu teorii sterowania) z zastosowaniem wspoma-gania komputerowego Uniwersalnego Równania Produkcji. System MRP II identyfikuje materiały, detale, podzespoły, zespoły dowolnego rzędu, zespoły główne, wyroby gotowe i narzędzia jako tzw. elementy.
2
Content available remote Strategia zarządzania relacjami (kontaktami) z klientami
PL
Strategia zarządzania relacjami z klientami (CRM - Customer Relationship Management) jest strategią, a raczej narzędziem wspomagającym przedsiębiorstwo w szeroko rozumianym zarządzaniu kontaktami z klientami, czyli pomocny w marketingu, przy sprzedaży oraz podczas budowania wizerunku firmy w oczach klienta. Głównym zadaniem CRM jest rozwój metod bliskiego kontaktu z klientami. Po zakupie nabywca nie jest pozostawiany samemu sobie, lecz może liczyć na wszechstronną pomoc i opiekę ze strony producenta.
3
Content available remote Strategia zarządzania łańcuchem dostaw w połączeniu z systemem ERP
PL
Zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM - Supply Chain Management) w dobie wzrostu gospodarczego i panujących warunków konkurencji rynkowej jest sprawą nie tylko bardzo trudną, ale również nabiera coraz większego znaczenia.
4
Content available remote Strategia efektywnej obsługi konsumenta
PL
Strategia efektywnej obsługi konsumenta (ECR - Efficient Consumer Response) jest strategią funkcjonowania łańcuchów dostaw produktów częstego zakupu, która uczyniła dystrybucję polem skutecznej walki konkurencyjnej. Strategia Efektywnej Obsługi Klienta jest nowoczesną strategią zarządzania łańcuchem dostaw, według której producenci, dystrybutorzy, handlowcy, detaliści i dostawcy usług logistycznych współpracują ze sobą w celu lepszego, szybszego i bardziej efektywnego zaspokojenia potrzeb klienta.
5
Content available remote Harmonogramowanie zadań jako element procesu planowania wytwarzania
PL
[Harmonogramowanie polega na takim dopasowaniu wszystkich operacji do siebie, aby nie było żadnych przestojów wynikających z konieczności oczekiwania na materiały oraz aby zostały dotrzymane terminy zamówień. Harmonogramowanie zadań roboczych jest jedną z warstw szczebla planowania wytwarzania, gdzie każde zlecenie ma podawaną datę rozpoczęcia i realizacji danego zadania. Terminy rozpoczęcia i zakończenia mają również wszystkie operacje i procesy zewnętrzne, gdyż związane to jest ściśle z terminowością dostarczenia wszystkich potrzebnych materiałów na produkcję. W wyniku przeliczania czasów potrzebnych na realizację poszczególnych operacji ustala się terminy ich rozpoczęcia i zakończenia.]
6
Content available remote Systemy informatyczne stosowane w gospodarce magazynowej
PL
Gospodarkę magazynową w podejściu systemowym traktuje się jako system, czyli zbiór wzajemnie powiązanych składników, w których zachodzą równoległe procesy realizacji i procesy sterowania. Sterowanie gospodarką magazynową polega na takim kierowaniu przebiegiem zdarzeń i czynności, aby zadania i osiągane cele pokrywały się w jak największym stopniu z zamierzeniami. W przedsiębiorstwie obejmuje ono wszystkie etapy związane z wewnętrzną dystrybucją towaru - od etapu rejestracji towaru w momencie zejścia z linii produkcyjnej lub przyjęcia z zewnątrz poprzez przydzielenie lokacji, transport wewnętrzny, system kontroli zapewnienia jakości, przygotowanie do sprzedaży oraz zbyt wyrobu gotowego. Całość procesu sterowania gospodarką magazynową można traktować jako celowy, etapowy proces realizacji kilku składowych tego procesu.
7
Content available remote System logistyczny w przedsiębiorstwie produkcyjnym
PL
Duże przedsiębiorstwa charakteryzują się złożoną strukturą produkcyjną i materiałową. Zabezpieczenie potrzeb produkcyjnych, by proces technologiczny przebiegał planowo i bez zakłóceń oraz zgodnie z przewidzianym harmonogramem, wymaga sprawnego i elastycznego systemu logistycznego. Jest to bardzo istotny element, jeśli technologia produkcji dotyczy materiałów spożywczych szybko rotujących. System logistyczny można określić w sposób ogólny jako zbiór elementów logistycznych, których powiązania konkretyzują się poprzez procesy transformacji. Między tymi elementami zachodzą ścisłe, skonkretyzowane powiązania w sferze organizacyjnej przedsiębiorstwa. Oznacza to, że strukturę systemu logistycznego konstytuują tylko te procesy logistyczne, które są przyporządkowane w sposób systemowy odpowiednim rozwiązaniom organizacyjnym.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.